Quản lý siêu dữ liệu thuộc tính ánh xạ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Siêu dữ liệu ánh xạ thuộc tính ánh xạ thuộc tính được trích xuất từ tài liệu trong quá trình tìm kéo nội dung (được gọi là thuộc tính được tìm kéo) vào thuộc tính được quản lý, người dùng có thể sử dụng trong truy vấn tìm kiếm.

Ví dụ, ba loại tài liệu khác nhau có thể có tên khác nhau cho thuộc tính xác định các tác giả. Một loại tài liệu có thể đặt tên thuộc tính này "biên soạn," khác "người viết" và "property3" thứ ba. Bạn có thể ánh xạ mỗi trong các thuộc tính được tìm kéo với thuộc tính được quản lý tác giả để rằng khi người dùng truy vấn theo tác giả, các kết quả thích hợp từ loại ba tài liệu sẽ được bao gồm. Kết quả tìm kiếm có thể được thực hiện chỉ trên thuộc tính được quản lý, không tìm kéo thuộc tính.

Để quản lý siêu dữ liệu ánh xạ thuộc tính, trước tiên bạn phải mở trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu:

 • Trên trang quản trị tìm kiếm, dưới truy vấn và kết quả, bấm thuộc tính siêu dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một thuộc tính được quản lý

Sửa thuộc tính được quản lý

Xóa bỏ thuộc tính được quản lý

Ánh xạ thuộc tính được tìm kéo

Thêm một thuộc tính được quản lý

 1. Trên trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu, hãy bấm Thuộc tính quản lý mới.

 2. Trên trang thuộc tính quản lý mới, trong hộp tên thuộc tính trong phần tên và kiểu , nhập tên của thuộc tính được quản lý mới.

 3. Trong hộp mô tả , nhập mô tả của thuộc tính.

 4. Bên dưới loại thông tin trong thuộc tính này, hãy chọn một trong những thao tác sau phù hợp cho thuộc tính:

  • Văn bản

  • Số nguyên

  • Số thập phân

  • Ngày và thời gian

  • Có/không

 5. Trong phần ánh xạ với các thuộc tính tìm kéo , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Bao gồm các giá trị từ tất cả các thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ      Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn các giá trị từ tất cả các thuộc tính được tìm kéo phải được ánh xạ cho tài liệu đã cho. Truy vấn cho một tài sản trong một tài liệu trong đó tất cả các thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ trả về một kết quả nếu bất kỳ thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ khớp.

  • Bao gồm giá trị từ một thuộc tính được tìm kéo đơn dựa trên thứ tự được xác định      Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn chỉ là một giá trị duy nhất được ánh xạ. Khi nhiều thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ thuộc tính được quản lý, đã được chọn sẽ là đầu tiên trong danh sách có một giá trị cho tài liệu đã cho. Bạn có thể sắp xếp lại danh sách bằng cách dùng các nút di chuyển lêndi chuyển xuống dưới .

 6. Bấm Thêm ánh xạ để thêm ánh xạ vào danh sách.

 7. Hộp thoại chọn thuộc tính được tìm kéo sẽ xuất hiện. Cấu hình các thiết đặt như sau:

  • Trên menu chọn một thể loại , bấm tất cả thể loại hoặc một loại cụ thể của thể loại tài liệu (ví dụ như Office hoặc XML).

  • Trong chọn một thuộc tính được tìm kéo, hãy chọn một thuộc tính được tìm kéo để ánh xạ thuộc tính được quản lý mà bạn muốn thêm.

   Vì danh sách các thuộc tính được tìm kéo thể dài, bạn có thể nhập tên (hoặc một phần đầu tiên của tên) của thuộc tính mà bạn đang tìm kiếm trong hộp tên thuộc tính được tìm kéo , sau đó bấm Tìm.

  • Bấm OK.

 8. Trên trang thuộc tính quản lý mới, trong phần sử dụng trong phạm vi , hãy chọn hộp kiểm cho phép các thuộc tính này để sử dụng trong phạm vi nếu bạn muốn thuộc tính sẵn dùng cho việc xác định phạm vi tìm kiếm.

  Mẹo: Chỉ chọn hộp kiểm này cho các thuộc tính, bạn có ý định sử dụng trong phạm vi. Mỗi thuộc tính đặt làm phạm vi sẽ làm tăng kích cỡ của chỉ mục, bạn sẽ tránh khi có thể xảy ra.

 9. Bấm OK.

 10. Trong các thư hộp tư vấn rằng các thay đổi sẽ không có hiệu lực cho tới sau khi tìm kéo đầy đủ tiếp theo, hãy bấm OK.

  Lưu ý: Thay đổi đối với ánh xạ thuộc tính có hiệu lực trên cơ sở tài liệu theo tài liệu ngay khi tài liệu được tìm kéo, bất kể loại tìm kéo. Tìm kéo đầy đủ đảm bảo rằng các thay đổi luôn được áp dụng cho toàn bộ chỉ mục.

Đầu trang

Sửa thuộc tính được quản lý

Một lý do bạn có thể sửa thuộc tính được quản lý là ánh xạ thuộc tính được tìm kéo vào đó.

 • Trên trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu, trong danh sách Dạng xem thuộc tính quản lý , hãy bấm Sửa/ánh xạ thuộc tính trên menu thuộc tính được quản lý mà bạn muốn sửa.

  Bạn có thể tìm thấy thông tin về các thiết đặt thuộc tính được quản lý, bao gồm cách thêm một ánh xạ mới, trong phần thêm thuộc tính được quản lý .

Đầu trang

Xóa bỏ thuộc tính được quản lý

Xóa bỏ thuộc tính được quản lý có hậu quả sau đây:

 • Người dùng sẽ không còn có thể truy vấn bằng cách dùng thuộc tính này.

 • Nếu một phạm vi dùng thuộc tính này trong các quy tắc, phạm vi sẽ bị hỏng.

 • Nếu ứng dụng tìm kiếm tùy chỉnh hoặc phần Web sử dụng thuộc tính này, họ sẽ không bị hỏng.

Để xóa bỏ thuộc tính được quản lý:

 • Trên trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu, trong danh sách Dạng xem thuộc tính quản lý , bấm xóa bỏ trên menu thuộc tính được quản lý mà bạn muốn xóa.

Đầu trang

Ánh xạ thuộc tính được tìm kéo

Bạn có thể ánh xạ thuộc tính được tìm kéo với thuộc tính được quản lý bằng cách sửa các thuộc tính được tìm kéo.

 1. Trên trang ánh xạ thuộc tính siêu dữ liệu, bấm Thuộc tính tìm kéo.

 2. Trong danh sách Dạng xem thuộc tính tìm kéo , hãy chọn thể loại mà thuộc tính được tìm kéo thuộc về.

 3. Trong danh sách các thuộc tính được tìm kéo, hãy bấm Sửa/ánh xạ thuộc tính trên menu thuộc tính được tìm kéo mà bạn muốn sửa.

 4. Trên trang sửa thuộc tính tìm kéo trong phần ánh xạ với các thuộc tính quản lý , bấm Thêm ánh xạ.

 5. Trong hộp thoại quản lý thuộc tính vùng chọn , cấu hình các thiết đặt như sau:

  1. Trong danh sách chọn một thuộc tính được quản lý , chọn một thuộc tính được quản lý, sau đó bấm OK.

  2. Bấm OK.

 6. Trên trang sửa thuộc tính tìm kéo, nếu bạn muốn bao gồm các giá trị cho thuộc tính được tìm kéo trong chỉ mục tìm kiếm, hãy chọn hộp kiểm bao gồm giá trị thuộc tính này trong chỉ mục tìm kiếm . Tùy chọn này làm cho các giá trị cho thuộc tính được tìm kéo các khi tìm kiếm toàn văn bản được sử dụng. (Thông thường, được tìm kéo thuộc tính được tìm kiếm chỉ khi tìm kiếm dựa trên thuộc tính được dùng.)

 7. Bấm OK.

 8. Trong các thư hộp tư vấn rằng các thay đổi sẽ không có hiệu lực cho tới sau khi tìm kéo đầy đủ tiếp theo, hãy bấm OK.

  Lưu ý: Thay đổi các thực sự cần chỗ trên cơ sở tài liệu theo tài liệu trong quá trình tìm kéo.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×