Quản lý quy tắc tìm kéo

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm một quy tắc tìm kéo để bao gồm hoặc loại trừ đường dẫn cụ thể khi bạn tìm kéo nội dung. Khi bạn bao gồm đường dẫn, bạn có thể hoặc bạn có thể cung cấp thông tin xác thực tài khoản thay thế tìm kéo nó. Ngoài việc thêm quy tắc thu thập dữ liệu mới, bạn có thể kiểm tra, sửa, xóa bỏ hoặc sắp xếp lại các quy tắc thu thập dữ liệu hiện có.

Tìm kéo quy tắc được áp dụng thứ tự mà chúng được liệt kê.

Lưu ý: Để quản lý quy tắc tìm kéo, trước tiên bạn phải mở trang quản lý quy tắc tìm kéo. Trên trang quản trị tìm kiếm, bên dưới Crawling, bấm Quy tắc tìm kéo.

Bạn muốn làm gì?

Thêm quy tắc tìm kéo

Kiểm tra quy tắc thu thập dữ liệu trên một URL

Sửa một quy tắc tìm kéo

Xóa bỏ quy tắc tìm kéo

Sắp xếp lại các quy tắc tìm kéo

Thêm quy tắc tìm kéo

 1. Trên trang quản lý quy tắc tìm kéo, hãy bấm Quy tắc thu thập dữ liệu mới.

 2. Trên trang Thêm quy tắc thu thập dữ liệu, trong hộp đường dẫn trong phần đường dẫn , nhập đường dẫn bị ảnh hưởng bởi quy tắc. Bạn có thể dùng ký tự đại diện chuẩn trong đường dẫn, như trong ví dụ sau đây:

  • http://SERVER1/Folder * chứa tất cả các tài nguyên Web với một URL bắt đầu với http://server1/folder.

  • *://*.txt chứa tất cả tài liệu có đuôi mở rộng .txt.

 3. Trong phần Cấu hình tìm kéo , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Loại trừ tất cả các mục trong đường dẫn này. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tất cả các mục trong đã xác định đường dẫn được loại trừ tìm kéo. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn có thể tinh chỉnh thêm bao gồm bằng cách chọn các thao tác sau:

   • Bao gồm phức tạp URL (URL có chứa các câu hỏi dấu (?)). Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn bao gồm URL có chứa tham số dùng ký hiệu dấu chấm hỏi (?).

  • Bao gồm tất cả các mục trong đường dẫn này. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tất cả các mục trong đường dẫn đến được tìm kéo. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn có thể tinh chỉnh thêm bao gồm bằng cách chọn bất kỳ tổ hợp trong các thao tác sau:

   • Hãy làm theo các nối kết trên URL mà không cần tìm kéo URL chính nó. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tìm kéo nối kết chứa trong URL, nhưng không URL chính nó.

   • Thu thập dữ liệu phức tạp URL (URL có chứa một dấu chấm hỏi (?)). Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tìm kéo URL có chứa tham số dùng ký hiệu dấu chấm hỏi (?).

   • SharePoint tìm kéo nội dung thành những trang HTTP.. Thông thường, site SharePoint được tìm kéo bằng cách dùng một giao thức đặc biệt. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn các site SharePoint để được tìm kéo dưới dạng trang HTTP thay vào đó. Khi nội dung được tìm kéo bằng cách sử dụng giao thức HTTP, quyền của khoản mục không được lưu trữ.

 4. Trong phần Xác định xác thực , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng tài khoản truy nhập nội dung mặc định, chọn sử dụng tài khoản truy nhập nội dung mặc định.

  • Nếu bạn muốn dùng một tài khoản khác, chọn xác định một tài khoản khác quyền truy nhập nội dung và sau đó thực hiện các thao tác sau:

   1. Trong hộp tài khoản , hãy nhập tên tài khoản có thể truy nhập những đường dẫn được xác định bởi quy tắc tìm kéo này.

   2. Trong hộp mật khẩuXác nhận mật khẩu , nhập mật khẩu cho tài khoản này.

   3. Để ngăn không cho xác thực cơ bản từ được sử dụng, hãy chọn hộp kiểm không cho phép các xác thực cơ bản .

    Máy chủ cố gắng sử dụng xác thực Windows NTLM. Nếu không NTLM xác thực, máy chủ cố gắng sử dụng xác thực cơ bản, trừ khi chọn hộp kiểm không cho phép các xác thực cơ bản .

  • Để sử dụng chứng chỉ của máy khách để xác thực, hãy chọn chỉ định máy khách chứng chỉ, sau đó bấm chứng chỉ trên menu chứng chỉ .

  • Để sử dụng biểu mẫu thông tin xác thực để xác thực, chọn xác định biểu mẫu thông tin đăng nhập, sau đó nhập URL biểu mẫu (vị trí của trang chấp nhận thông tin xác thực thông tin) trong hộp URL biểu mẫu và bấm nút Nhập thông tin đăng nhập .

   1. Khi được nhắc đăng nhập từ máy chủ từ xa sẽ mở ra trong cửa sổ mới, nhập thông tin đăng nhập biểu mẫu và đăng nhập.

   2. Bạn sẽ được yêu cầu nếu đăng nhập đã thành công. Nếu tệp đó, sau đó thông tin được yêu cầu cho xác thực được lưu trữ trên site từ xa.

  • Để sử dụng xác thực cookie, chọn sử dụng cookie cho tìm kéo, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   1. Bấm lấy cookie từ một URL để tải một cookie từ trang Web hoặc máy chủ.

   2. Bấm xác định cookie cho tìm kéo để nhập một cookie từ hệ thống tệp cục bộ của bạn hoặc chia sẻ tệp. Bạn có thể hoặc bạn có thể xác định trang lỗi trong hộp trang lỗi (dấu chấm phẩy phân cách bằng dấu) .

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Kiểm tra quy tắc thu thập dữ liệu trên một URL

Bạn có thể kiểm tra quy tắc thu thập dữ liệu trên một URL để xác định những gì quy tắc sẽ được áp dụng khi URL được tìm kéo và kết quả của việc áp dụng các quy tắc sẽ (bao gồm hoặc loại trừ nội dung). Lưu ý rằng chạy thử tìm kéo quy tắc trên một URL không thực sự tìm kéo URL.

 1. Trên trang quản lý quy tắc thu thập dữ liệu, trong hộp nhập một URL và bấm kiểm tra để tìm hiểu nếu nó khớp với quy tắc , nhập URL mà bạn muốn kiểm tra.

 2. Bấm kiểm tra.

 3. Kết quả của việc kiểm tra được liệt kê bên dưới hộp nhập một URL và bấm kiểm tra để tìm hiểu nếu nó khớp với quy tắc .

Đầu trang

Sửa một quy tắc tìm kéo

Nếu bạn sửa một quy tắc tìm kéo, những thay đổi không có hiệu lực cho đến khi bắt đầu tìm kéo đầy đủ tiếp theo.

 • Trên trang quản lý quy tắc tìm kéo, trong danh sách quy tắc tìm kéo, hãy bấm sửa trên menu quy tắc tìm kéo mà bạn muốn sửa.

  Bạn có thể tìm thấy thông tin về các thiết đặt cho quy tắc tìm kéo trong phần Thêm quy tắc tìm kéo .

Đầu trang

Xóa bỏ quy tắc tìm kéo

Nếu bạn xóa một quy tắc tìm kéo, việc xóa bỏ không phản ánh cho tới khi tìm kéo đầy đủ tiếp theo bắt đầu.

 1. Trên trang quản lý quy tắc tìm kéo, trong danh sách quy tắc tìm kéo, hãy bấm xóa bỏ trên menu quy tắc tìm kéo mà bạn muốn xóa.

 2. Bấm OK trong hộp thư để xác nhận rằng bạn muốn xóa bỏ quy tắc tìm kéo.

Đầu trang

Sắp xếp lại các quy tắc tìm kéo

 • Trên trang quản lý quy tắc tìm kéo, trong cột thứ tự trong danh sách các quy tắc tìm kéo, hãy chọn một giá trị trong danh sách thả xuống xác định vị trí bạn muốn quy tắc sẽ chiếm. Giá trị khác sẽ được di chuyển một cách phù hợp.

  Tìm kéo quy tắc được áp dụng thứ tự mà chúng được liệt kê. Do đó, nếu quy tắc hai bao gồm nội dung cùng hoặc chồng lên nhau, quy tắc đầu tiên được liệt kê được áp dụng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×