Quản lý người nhận được đề xuất trong các hộp Đến, Cc và Bcc bằng tính năng Tự hoàn tất

Khi bạn bắt đầu nhập vào trường Đến, CcBcc trong Outlook, bạn sẽ thấy các đề xuất xuất hiện dựa trên nội dung bạn đã nhập. Các đề xuất này được chia thành hai nhóm: Những người gần đâyĐề xuất khác. Tên và địa chỉ xuất hiện trong Những người gần đây được lưu trữ trong Danh sách tự động hoàn thành.

Outlook xây dựng Danh sách Tự Hoàn tất bằng cách lưu tên và địa chỉ mà trước đó bạn đã sử dụng khi gửi thư. Bạn sẽ thấy tối đa hai đề xuất trong danh sách Những người gần đây và tối đa ba đề xuất trong mục Gợi ý khác. Bạn có thể loại bỏ địa chỉ khỏi danh sách Những người gần đây hoặc vô hiệu hóa Danh sách tự động hoàn thành để loại bỏ mục Những người gần đây hoàn toàn.

Sử dụng các đề xuất Danh sách tự động hoàn thành và Những người gần đây

Tùy chọn Danh sách Tự Hoàn tất được bật theo mặc định. Khi bạn bắt đầu nhập tên vào hộp Đến, Cc hoặc Bcc, Danh sách Tự Hoàn tất sẽ đề xuất tối đa hai tên hoặc địa chỉ trùng khớp trong mục Những người gần đây.

Nếu bạn nhập ký tự "b" vào một trong các trường người nhận, ví dụ: danh sách sẽ trình bày các kết quả trùng khớp được đề xuất và hiển thị mọi tên trong danh sách của bạn có tên, họ hoặc địa chỉ email bắt đầu bằng "B". Danh sách được tinh chỉnh với từng ký tự bạn nhập. Vì vậy, nếu bạn kết thúc bằng cách nhập "Bo" thì Danh sách Tự Hoàn tất sẽ tinh chỉnh thêm để chỉ hiển thị Bob Kelly trong danh sách Những người gần đây và Megan Bowen trong Đề xuất khác.

Danh sách tự động hoàn thành hiển thị cho bạn các đề xuất địa chỉ.

Với từng người bạn gửi email, người nhận thư bổ sung sẽ được thêm vào Danh sách Tự Hoàn tất.

Xóa một hoặc nhiều người nhận được đề xuất trong Danh sách Tự Hoàn tất

Bạn có thể loại bỏ một hoặc nhiều mục nhập trong danh sách Những người gần đây. Nếu bạn di chuột qua mục nhập, bạn sẽ thấy X ở bên phải mục nhập của người đó. Bấm vào X đó để xóa tên và địa chỉ email của người đó khỏi danh sách Tự động hoàn thành. Việc này không loại bỏ người đó khỏi thư mục Danh bạ của bạn hoặc sổ địa chỉ khác.

Sau khi đã loại bỏ tên người nhận, tên người nhận đó sẽ không xuất hiện lại trong Danh sách Tự Hoàn tất trừ khi bạn cố ý chọn tên đó từ danh sách Liên hệ của mình hoặc nhập địa chỉ theo cách thủ công. Các hành động này sẽ thêm địa chỉ vào Danh sách Tự Hoàn tất một lần nữa. Nếu bạn muốn loại bỏ vĩnh viễn người nhận khỏi danh sách Liên hệ của mình, hãy xem mục xóa liên hệ.

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ các mục nhập trong danh sách Đề xuất khác hoặc vô hiệu hóa danh sách này.

Tắt Danh sách Tự Hoàn tất

Nếu bạn không còn muốn thấy đề xuất Những người gần đây, bạn có thể tắt Danh sách tự động hoàn thành.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn > Thư.

  Chọn tab Tệp.

 2. Bên dưới mục Gửi thư, bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng Danh sách Tự Hoàn tất để đề xuất tên khi nhập vào dòng Đến, Cc và Bcc.

  Chọn Tệp, Tùy chọn, Thư và bên dưới mục Gửi thư, xóa hộp kiểm Danh sách tự hoàn tất.

Lưu ý: Bạn không thể tắt danh sách Đề xuất khác.

Xóa tất cả các mục nhập khỏi Danh sách Tự Hoàn tất

Bạn có thể xóa tất cả các mục nhập khỏi Danh sách Tự Hoàn tất mà không cần tắt Tự động hoàn thành.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn > Thư.

 2. Bên dưới Gửi thư, chọn Làm rỗng danh sách tự động hoàn thành.

  Chọn Tệp, Tùy chọn, Thư và bên dưới mục Gửi thư, chọn nút Làm trống danh sách tự hoàn tất.

 3. Chọn để xác nhận bạn muốn làm trống danh sách.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×