Quản lý người dùng Yammer qua vòng đời của họ từ Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi Yammer được kích hoạt trên đối tượng thuê Office 365 của bạn, bạn, là người quản trị Office 365 , có thể kiểm soát vòng đời cho người dùng Yammer từ Office 365. Khi bạn tạo người dùng trong Office 365, họ có thể đăng nhập vào Yammer với chứng danh Office 365 của họ. Khi người dùng sẽ bị xóa khỏi Office 365, chúng được tự động bị hủy kích hoạt hoặc tạm ngừng hoạt động trong Yammer. Khi người dùng được khôi phục trong Office 365, chúng được kích hoạt lại trong Yammer. Ngoài ra, thuộc tính hồ sơ của người dùng (chẳng hạn như tên và bộ phận) từ Azure Active Directory sẽ được tự động phổ biến trong hồ sơ của người dùng Yammer , và bất kỳ thay đổi đối với các thuộc tính hồ sơ trong Azure Active Directory sẽ được phản ánh trong Yammer cũng.

Tạo một người dùng

người dùng Yammer được tạo khi họ đăng nhập, thay vì việc tạo với bản cập nhật hàng loạt hoặc đồng bộ từ Active Directory. Chúng ta hãy xem làm thế nào người dùng Yammer được tạo trong sơ đồ sau đây.

Sơ đồ thể hiện khi người quản trị Office 365 tạo một người dùng, người dùng đó có thể đăng nhập vào Office 365 rồi dẫn hướng đến Yammer từ Công cụ khởi động Ứng dụng, vào lúc đó người dùng sẽ được tạo ra trong Yammer.

Quy trình theo những bước sau:

 1. Người quản trị Office 365 tạo người dùng trong Office 365.

 2. Người dùng Nhật ký để Office 365 sử dụng nhà cung cấp định danh được cấu hình cho người thuê.

 3. Người dùng bấm vào lát xếp Yammer trong công cụ khởi động ứng dụng để đi đến Yammer.

  Ảnh chụp màn hình của công cụ khởi động ứng dụng Office 365 với Yammer được hiển thị
 4. Người dùng Yammer mới được tạo cho người dùng Office 365 .

 5. Thuộc tính hồ sơ của người dùng từ Azure Active Directory được nhập tự động trong hồ sơ của người dùng Yammer .

Chặn một người dùng

Người quản trị có thể chặn một người dùng trong Office 365, và người dùng sẽ được đăng xuất khỏi Yammer. Sơ đồ sau đây cho thấy cách này hoạt động:

Người quản trị Office 365 chặn một người dùng trong Office 365 và người dùng được đăng xuất khỏi Yammer.

Quy trình theo những bước sau:

 1. Người quản trị Office 365 sẽ đặt trạng thái đăng nhập của người dùng để bị chặn.

  Để thực hiện điều này:

  1. Trong cổng thông tin quản trị Office 365, chọn người dùng và chọn Sửa người dùng. Trạng thái đăng nhập được hiển thị trong phần chi tiết người dùng, như trong ảnh chụp màn hình sau đây.

   Ảnh chụp màn hình của một người dùng đăng nhập trạng thái trong Office 365
  2. Chọn sửa bên cạnh trạng thái đăng nhập để chuyển giữa cho phépbị chặn, như trong ảnh chụp màn hình sau đây.

   Ảnh chụp màn hình đăng nhập trong hộp thoại trạng thái trong Office 365
 2. Hành động này chạy vào Yammer, và tương ứng người dùng được đăng xuất khỏi Yammer (trên tất cả thiết bị). Khi người dùng này đã cố gắng đăng nhập vào Yammer lại từ bất kỳ thiết bị, mà người đó sẽ được nhắc đăng nhập với thông tin đăng nhập Office 365 của họ. Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể đăng nhập vì trạng thái đăng nhập của họ được đặt bị chặn. Như Yammer xác nhận người quản trị, bạn có thể đi tới khu vực quản trị mạng, và xem xét phần tài khoản hoạt động để xác nhận rằng người dùng Yammer đã được đăng xuất, như trong ảnh chụp màn hình sau đây, nơi người dùng không có không có phiên Yammer hiện hoạt.

  Ảnh chụp màn hình của các hoạt động tài khoản cho người dùng hiện hoạt động không Yammer phiên (đăng)

Xóa người dùng

Nếu một nhân viên để công ty, bạn có thể xóa bỏ người dùng từ Office 365. Khi người dùng sẽ bị xóa khỏi Office 365, tương ứng người dùng sẽ bị hủy kích hoạt (còn được gọi là tạm ngừng hoạt động) trong Yammer. Sơ đồ sau đây cho thấy cách này hoạt động:

Sơ đồ cho thấy khi người quản trị Office 365 xóa một người dùng, người dùng đó sẽ bị hủy kích hoạt trong Yammer. Sau 30 ngày, dữ liệu người dùng sẽ bị loại bỏ khỏi Office 365 và sau 90 ngày, người dùng sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi Yammer nhưng thư Yammer của họ vẫn giữ nguyên.

Quy trình theo những bước sau:

 1. Người quản trị sẽ xóa bỏ người dùng khỏi Office 365, như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây:

  Ảnh chụp màn hình cho thấy lệnh xóa người dùng trong trung tâm quản trị Office 365.
 2. Xóa người dùng trong Office 365 dòng vào Yammer, người dùng Yammer tương ứng và bị hủy kích hoạt trong Yammer. Cụ thể, thao tác là tương đương của dẫn hướng đến quản trị Yammer , chọn Loại bỏ người dùng, sau đó chọn hủy kích hoạt người dùng này, như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây:

  Ảnh chụp màn hình hiển thị cách hủy kích hoạt người dùng trong Yammer

  Người dùng đã bị hủy kích hoạt (hoặc bị tạm hoãn) theo cách này sẽ hiển thị trong Yammer quản trị trang dưới dạng bị hủy kích hoạt bằng System Administrator, như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây:

  Ảnh chụp màn hình cho thấy Người quản trị Hệ thống loại bỏ một người dùng.
 3. Khi bạn xóa bỏ người dùng trong Office 365, người dùng trở thành không hoạt động. Sau khi sau khoảng 30 ngày, dữ liệu người dùng sẽ được xóa vĩnh viễn. Hãy xem xóa hoặc khôi phục người dùng để biết thêm thông tin.

 4. Tương tự, khi người dùng bị hủy kích hoạt trong Yammer, người dùng đó sẽ trở thành không hoạt động trong Yammer. Sau khi xấp xỉ 90 ngày, hủy kích hoạt người dùng sẽ bị xóa hẳn, nhưng thư Yammer của họ được giữ lại. Để biết thêm thông tin, hãy xem loại bỏ người dùng.

Khôi phục người dùng

Người quản trị cũng có thể khôi phục người dùng trong Office 365, và người dùng sẽ được kích hoạt lại trong Yammer. Sơ đồ sau đây cho thấy cách này hoạt động:

Sơ đồ cho thấy khi người quản trị Office 365 khôi phục một người dùng, thì người dùng đó sẽ được kích hoạt lại trong Yammer.

Quy trình theo những bước sau:

 1. Người quản trị Office 365 có thể khôi phục người dùng đã xóa trong Office 365, như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây:

  Ảnh chụp màn hình cho thấy lệnh khôi phục người dùng trong trung tâm quản trị Office 365.
 2. Hành động này chạy vào Yammer cũng, và người dùng đã deactivated trong Yammer được kích hoạt lại.

Cập nhật hồ sơ người dùng yammer từ Azure Active Directory

Office 365 sử dụng dịch vụ nền tảng điện toán đám mây Azure Active Directory (Azure AD) để quản lý người dùng. Bạn có thể quản lý người dùng trực tiếp trong điện toán đám mây hoặc dùng Kết nối Azure AD để tạo và đồng bộ hóa người dùng/nhóm từ môi trường tại chỗ của bạn. Khi Office 365 người dùng mới Yammer truy nhập Yammer lần đầu tiên bằng cách dùng chứng danh Azure AD của họ, người dùng Yammer được tạo ra và hồ sơ người dùng Yammer được nhập cùng với các thuộc tính người dùng Azure AD . Và khi thuộc tính hồ sơ của người dùng được sửa trong Azure AD, chúng được Cập Nhật trong hồ sơ Yammer của người dùng hiện có. Nói, bộ phận của người dùng đã thay đổi trong Azure AD, thay đổi này sẽ được phản ánh trong Yammer cũng.

Người dùng có một hồ sơ trong cả hai Office 365 và trong Yammer.

 • Để xem hồ sơ của họ trong Office 365, người dùng có thể bấm vào hình ảnh hồ sơ của họ và chọn thông tin về tôi.

  Ảnh chụp màn hình của menu tài khoản người dùng trong Office 365

  Điều này cho phép họ xem và sửa hồ sơ người dùng của họ cho Office 365.

  Ảnh chụp màn hình của trang sửa chi tiết cho một người dùng trong Yammer.
 • Để xem hồ sơ của họ trong Yammer, người dùng có thể chọn thiết đặt, sau đó Xem hồ sơ.

  Ảnh chụp màn hình của thiết đặt dạng xem hồ sơ trong Yammer

  Điều này cho phép họ xem và sửa hồ sơ người dùng của họ cho Yammer.

  Ảnh chụp màn hình chỉnh sửa hồ sơ người dùng Yammer

Không có một số điều quan trọng để tìm hiểu về cách Yammer hồ sơ người dùng được Cập Nhật từ Azure Active Directory.

 • Cập nhật hồ sơ người dùng có một chiều:    Là một chiều, từ Azure AD để YammerCập Nhật. Hồ sơ người dùng bất kỳ thay đổi được thực hiện trong Yammer sẽ không được cập nhật lên Azure AD.

 • Azure AD sẽ ghi đè Yammer chỉnh sửa hồ sơ người dùng:    ngay cả khi Yammer hồ sơ người dùng được phổ biến từ Azure AD, người dùng có thể sửa hồ sơ người dùng Yammer của họ, ví dụ, thay đổi chức danh của họ. Những thay đổi này không tự động ghi đè. Tiếp theo thời gian bất kỳ thuộc tính thể Cập Nhật được những thay đổi trong Azure AD, những thay đổi đó sẽ ghi đè lên bất kỳ thay đổi được thực hiện trong Yammer. Bạn sẽ không cấu hình trong Yammer để chặn người dùng Cập nhật hồ sơ Yammer của họ.

 • Bạn có thể kiểm soát Cập Nhật bằng cách dùng Kết nối Azure AD:    nếu khách hàng bạn muốn kiểm soát các thuộc tính để cập nhật từ thư mục tại chỗ của họ để Azure AD, họ có thể làm điều đó bằng cách cấu hình công cụ Kết nối Azure AD .

 • Cập Nhật địa chỉ email trong Azure AD được phản ánh trong Yammer:    bất kỳ Cập Nhật vào email của người dùng trong Azure AD được Cập Nhật trong Yammer. Tên miền email Cập Nhật sẽ khớp với một tên miền trên mạng Yammer .

 • Điều gì xảy ra nếu người dùng Yammer không có địa chỉ email:    Nếu không có email cho người dùng phù hợp với tên miền trên mạng Yammer , hoặc nếu người dùng không có bất kỳ địa chỉ email ở Azure AD, Hồ sơ người dùng Yammer được Cập Nhật để biểu thị rằng người dùng không có email, sao cho đồng nghiệp của họ được biết điều này (nếu người dùng di qua một người trong Yammer, họ sẽ nhìn thấy trong thẻ di chuột qua rằng người không có email).

Người quản trị Office 365 có thể sửa thuộc tính người dùng từ Trung tâm quản trị Office 365.

Để sửa thuộc tính người dùng trong Office 365
 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới phần người dùng , và chọn hoặc tìm kiếm người dùng, như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Ảnh chụp màn hình của sửa hộp người dùng trong Office 365
 2. Chọn sửa bên cạnh tên người dùng để xem hoặc thay đổi các thuộc tính, chẳng hạn như tên hiển thịđịa chỉ Email .

  Trang thuộc tính người dùng trong Office 365

Azure AD Cập nhật các thuộc tính Yammer sau đây:

Các thuộc tính trong Azure AD

Các thuộc tính trong Yammer

 1. Địa chỉ email

 2. Tên

 3. Họ

 4. Chức vụ

 5. Phòng ban

 6. Office

 7. Điện thoại Office

 8. Điện thoại di động

 1. Email

 2. Tên

 3. Họ

 4. Chức vụ

 5. Phòng ban

 6. Vị trí

 7. Điện thoại cơ quan

 8. Điện thoại di động

Trong Office 365, bạn có thể thấy các thuộc tính người dùng sẽ được Cập Nhật cho Yammer trong hộp thoại sau đây:

 • Hộp thoại sửa địa chỉ email

  Ảnh chụp màn hình của trường hồ sơ địa chỉ email trong Office 365
 • Hộp thoại sửa thông tin liên hệ

  Ảnh chụp màn hình của các trường hồ sơ được đồng bộ trong Yammer

Trong Yammer, bạn có thể thấy các thuộc tính người dùng sẽ được Cập Nhật cho Yammer trên trang hồ sơ . Các thuộc tính trong các phần sau đây:

 • Các phần bản và các thông tin

  Ảnh chụp màn hình của các trường hồ sơ được đồng bộ trong Yammer
 • Phần liên hệ

  Ảnh chụp màn hình của các trường số điện thoại được đồng bộ trong Yammer

Tôi nên sử dụng đồng bộ thư mục Yammer?

Chúng tôi khuyên bạn nên Yammer khách hàng chuyển sang bằng này trải nghiệm nhất quán giữa Office 365 và Yammer để quản lý vòng đời của tất cả người dùng của họ. Thêm thuận tiện hơn quản lý người dùng riêng lẻ, và đây là hướng dài hạn cho Yammer cũng. Nếu bạn hiện đang sử dụng công cụ đồng bộ thư mục Yammer , hãy cân nhắc việc chuyển đổi để quản lý người dùng trong Office 365. Sau khi bạn chuyển sang quản lý người dùng trong Office 365, tắt công cụ đồng bộ thư mục Yammer .

Lưu ý: Bạn chỉ có thể quản lý vòng đời của người dùng từ Office 365 nếu họ đang sử dụng thông tin xác thực Office 365 của họ để truy nhập Yammer.

Bảng dưới đây liệt kê một số khía cạnh khóa của Yammer đồng bộ thư mục và so sánh với việc dùng Office 365 để quản lý vòng đời của người dùng. Để biết thêm thông tin về Yammer đồng bộ thư mục, hãy xem lập kế hoạch cho đồng bộ thư mục Yammer.

Tác vụ

Yammer Đồng bộ thư mục

Office 365

Quản lý người dùng trong hàng loạt

Bạn có thể quản lý người dùng trong các hàng loạt với Yammer đồng bộ thư mục. Tuy nhiên, bạn không thể quản lý người dùng Office 365 từ Yammer.

Bạn có thể sử dụng Kết nối Azure Active Directory(Kết nối Azure AD) để tích hợp thư mục tại chỗ của bạn với Azure Active Directory và Office 365 và quản lý người dùng trong hàng loạt. Kết nối Azure AD có nâng cao khả năng, chẳng hạn như mật khẩu hỗ trợ ứng dụng đồng bộ, xác thực đa yếu tố Azure và bên thứ ba. Quan trọng nhất, Kết nối Azure AD cung cấp cho bạn một công cụ duy nhất cho tích hợp của bạn tại cơ sở Active Directory để Office 365, bao gồm Yammer. Yammer công cụ đồng bộ thư mục sẽ được không chấp nhận ngày 1 tháng mười hai năm 2016.

Tạo người dùng

Người dùng sẽ được tạo như một người dùng đang chờ trong Yammervà người dùng này sẽ được gửi thư mời qua email để gia nhập Yammer.

Người dùng có thể đăng nhập vào Yammer với tài khoản của mình Office 365 , tại điểm mà người dùng được tạo trong Yammer.

Xóa bỏ người dùng

Người dùng bị hủy kích hoạt trong Yammer. Người dùng trong chờ trạng thái sẽ bị xóa.

Người dùng bị hủy kích hoạt trong Yammer.

Cấu hình tùy chỉnh thư mời email

Bạn có thể tạo tùy chỉnh thư mời email khi bạn dùng Yammer đồng bộ thư mục cho phép bạn tạo tùy chỉnh thư mời email.

Office 365 không hỗ trợ tùy chỉnh thư mời email. Tuy nhiên, khi Yammer trở thành tích hợp chặt chẽ hơn với Office 365, chúng tôi mong muốn người dùng để khám phá và sử dụng Yammer như họ dùng Office 365, thay vì cần một lần dạng email giới thiệu.

Cập nhật hồ sơ người dùng

Bạn có thể cập nhật hồ sơ Yammer từ Yammer đồng bộ thư mục.

Bạn có thể sử dụng Kết nối Azure AD để đồng bộ hóa thuộc tính hồ sơ người dùng của bạn tại cơ sở Active Directory để Azure Active Directory. Những thay đổi này sẽ cập nhật hồ sơ người dùng Yammer cũng.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: ảnh hồ sơ người dùng được Cập Nhật từ Office 365 để Yammer?

Đáp: lúc này giai đoạn ảnh hồ sơ không sẽ được Cập Nhật từ Office 365 để Yammer. Đây là điều gì đó chúng ta sẽ xem xét trong tương lai.

Hỏi: làm thế nào Yammer đăng nhập đơn (SSO) ảnh hưởng đến Yammer quản lý vòng đời của người dùng trong Office 365?

A: Yammer SSO giúp với quản lý căn cước, đảm bảo rằng người dùng đăng nhập vào Yammer với chứng danh cùng khi chúng làm việc trong môi trường tại chỗ của họ. Một giải pháp thay thế này sử dụng Office 365 đăng nhập cho Yammer, cho phép người dùng đăng nhập vào Yammer với chứng danh của họ Office 365 (Office 365 hỗ trợ SSO cũng). Khi người dùng đăng nhập, chúng ta tạo ánh xạ giữa người dùng trong Office 365 và Yammer. quản lý vòng đời Yammer người dùng từ Office 365 tùy thuộc vào này ánh xạ của người dùng giữa Office 365 và Yammer. Vậy, nếu bạn dùng Yammer SSO, bạn không thể tận dụng quản lý vòng đời Yammer người dùng trong Office 365.

Quan trọng: 

 • Yammer SSO đang bị phản đối và sẽ dừng hoạt động sau ngày 1 tháng 12 năm 2016. Bạn sẽ không thể thiết lập cấu hình mới bằng Yammer SSO sau ngày 1 tháng 4 năm 2016. Thay vì Yammer SSO, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Đăng nhập Office 365 cho Yammer.

 • Để biết thêm thông tin về việc phản đối cũng như cách chuyển ra khỏi Yammer SSO, hãy xem Kế hoạch cho việc phản đối Yammer SSO và DSync.

Hỏi: làm thế nào được quản lý vòng đời Yammer người dùng khác nhau từ Office 365 đăng nhập cho Yammer?

A: Yammer SSO và Office 365 đăng nhập cho Yammer có các tùy chọn khác để quản lý căn cước. Thay đổi này dành cho người dùng vòng đời quản lý. Họ đủ liên quan, nhưng khác nhau. Office 365 đăng nhập cho Yammer là một điều kiện tiên quyết cho quản lý vòng đời của người dùng.

Hỏi: có thể chúng tôi vô hiệu hóa công cụ đồng bộ thư mục Yammer sau khi quản lý vòng đời Yammer người dùng trong Office 365 sẵn dùng?

A: dài hạn sản phẩm hướng là quản lý vòng đời của Yammer người dùng trong Office 365. Tuy nhiên, quyết định của khi tắt đồng bộ thư mục Yammer được dựa trên cách công ty bạn dùng nó.

Quan trọng: 

Hỏi: công cụ đồng bộ thư mục Yammer Cập nhật hồ sơ trường hôm nay. Sẽ quản lý vòng đời Yammer người dùng trong Office 365 Cập nhật các trường hồ sơ được không?

Đáp: Có.

Hỏi: điều gì sẽ xảy ra khi một địa chỉ email được thay đổi trong Office 365? Mà sẽ kích hoạt một thay đổi địa chỉ email ở Yammer?

Đáp: Có.

Hỏi: công ty tôi đã cấu hình một nơi Yammer không phải tất cả người dùng chưa trong Office 365. Làm thế nào sẽ quản lý vòng đời của người dùng làm việc trong trường hợp này

Đ: người dùng đăng nhập vào Yammer với Office 365 chứng danh được quản lý trong Office 365. Bạn có thể tiếp tục quản lý những người dùng mà không dùng chứng danh của họ Office 365 giống như cách bạn quản lý chúng hôm nay. Cuối cùng, khi bạn di chuyển tất cả mọi người đến Office 365, bạn sẽ có một địa điểm duy nhất để quản lý tất cả người dùng của bạn (bao gồm những người dùng Yammer).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×