Quản lý người dùng và xác định các quyền cho một trang Web dựa trên Windows SharePoint Services công nghệ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Áp dụng cho

Công nghệ Microsoft Windows® SharePoint® dịch vụ

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình xem danh sách người dùng và thay đổi thông tin về người dùng của trang web của bạn, cộng với việc thêm người dùng và giao chúng cho site nhóm. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tạo quyền cho một thư viện tài liệu hoặc danh sách cụ thể.

Giả sử bạn quản lý site dựa trên Microsoft Windows SharePoint Services cho công ty Contoso. Bạn duy trì danh sách người dùng cho site, và bạn kiểm soát mức truy nhập của họ. Contoso gần đây thuê nhân viên mới ai cần được thêm vào trang. Sau này, bạn tìm hiểu này nhân viên mới gần đây đã thay đổi tên của người đó và bạn phải cập nhật trang với thông tin đó. Hàm công việc của cô ấy cũng đã thay đổi và vì vậy cô ấy cần được cấp quyền thích hợp mức truy nhập sao cho cô ấy có thể làm việc với nội dung trên site và thực hiện thay đổi thiết kế. Bạn phải thực hiện những thay đổi này cho các danh sách người dùng cho site, cùng với bảo mật danh sách SharePoint để chỉ một người dùng đó có thể sửa thông tin, ngay cả khi tất cả mọi người khác có thể xem nó.

Mục tiêu

Sau khi hoàn tất các hướng dẫn này, bạn sẽ biết làm thế nào để:

 • Thêm người dùng vào một trang web.

 • Xem danh sách của người dùng và dạng xem và thay đổi chi tiết về người dùng.

 • Thay đổi cấp độ quyền cho người dùng.

 • Cung cấp cho người dùng hoặc nhóm truy nhập vào danh sách SharePoint cụ thể.

Trước khi bạn bắt đầu

Để hoàn tất các hướng dẫn này, bạn sẽ cần phải là thành viên của nhóm người quản trị site trên site Windows SharePoint Services. Thật tốt nhất để dùng thử các hướng dẫn này trên một trang web không được sử dụng một nhóm.

Tạo một trang web thực hành

 1. Trên thanh nối kết trên cùng trong một trang web hiện có, hãy bấm tạo.

 2. Trong phần trang Web , bấm site và Workspace.

 3. Trong phần tiêu đề và mô tả , nhập tên, chẳng hạn như Thực hành Site, và mô tả cho trang web mới.

 4. Trong phần Địa chỉ trang Web , hãy hoàn thành địa chỉ Web (URL) mà bạn sẽ nhập để đi đến trang web mới.

  Phần đầu tiên của địa chỉ được cung cấp cho bạn.

 5. Trong phần quyền , hãy bấm dùng quyền duy nhất.

 6. Bấm Tạo.

 7. Trên trang chọn mẫu, trong danh sách mẫu , bấm vào Site nhóm, sau đó bấm OK.

Lúc này bạn có trang web thực hành của bạn, bạn có thể tạo một danh sách thực hành.

Tạo một danh sách thực hành

 1. Trên thanh nối kết trên cùng trong site thực hành của bạn, hãy bấm tạo.

 2. Trong phần Danh sách tùy chỉnh , bấm Danh sách tùy chỉnh.

 3. Trong hộp tên, nhập ưu đãi, sau đó bấm tạo.

Với site thực hành của bạn thiết lập, bạn đã sẵn sàng để quản lý người dùng và quyền trên site.

Thêm người dùng vào một site

Contoso Corporation gần đây thuê nhân viên bán hàng mới. Nhân viên này, Mary North, cần phải được thêm vào trang web và được gán cho trang nhóm người đóng góp sao cho cô ấy có thể bắt đầu làm việc với các thành viên của nhóm bán hàng.

Bằng cách sử dụng trang quản lý người dùng bạn có thể xem danh sách người dùng, sắp xếp danh sách, thêm người dùng vào nó, thay đổi trang web nhóm tư cách thành viên, và xóa người dùng.

Lưu ý: Bạn phải là thành viên của người quản trị trang nhóm cho site có thể sử dụng trang Quản lý người dùng .

Quản lý Người dùng

Bạn có thể dùng một tên miền địa chỉ người dùng (tên Miền\Tên người dùng) hoặc một địa chỉ email (chẳng hạn như someone@example.com) để thêm người dùng. Nếu bạn muốn thêm người dùng từ tên miền tổ chức của bạn, tên hiển thị của người dùng sẽ có nhìn lên và điền tự động. Nếu bạn đang tạo tài khoản duy nhất dựa trên địa chỉ email, bạn có thể điền vào tên của người dùng Hiển thị, hoặc cho phép người dùng Cập Nhật của họ tên hiển thị sau.

Với một hướng dẫn này, bạn sẽ thêm một người dùng hư cấu với một địa chỉ email hư cấu. Nếu bạn muốn, hoặc nếu môi trường của bạn yêu cầu thực tên người dùng và địa chỉ, bạn có thể thêm tài khoản người dùng thực từ tổ chức của bạn.

Thêm người dùng vào trang của bạn

 1. Trên trang Web thực hành của bạn, hãy bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, trong phần quản trị , hãy bấm quản lý người dùng.

 3. Trên trang quản lý người dùng, hãy bấm Thêm người dùng.

 4. Trong các bước 1: chọn người dùng phần nhập mary@contoso.com để thêm người dùng hư cấu (Mary North).

  Bạn cũng có thể nhập địa chỉ thực tế email hoặc tên Miền\Tên người dùng của người dùng trong tổ chức của bạn để thêm người dùng thực.

 5. Trong các bước 2: chọn quyền phần, chọn hộp kiểm người đóng góp , sau đó bấm tiếp theo.

 6. Trong các bước 3: xác nhận người dùng phần, xác nhận địa chỉ email, và nếu bạn muốn thêm người dùng hư cấu, nhập maryn như tên người dùng và Mary Bắc như tên hiển thị.

  Nếu bạn đang dùng tài khoản người dùng thực, xác nhận tên người dùng và tên cho tài khoản đó hiển thị.

 7. Trong các bước 4: gửi email , hãy xóa hộp kiểm gửi email sau đây để cho phép những người dùng biết họ đã được thêm vào .

  Lưu ý: Vì đây là một bài tập thực hành, bạn không muốn gửi thông điệp email đến người dùng mới của bạn.

 8. Bấm Kết thúc.

  Nếu thông báo "người dùng không tồn tại" xuất hiện, hãy thử lặp lại các bước này bằng cách sử dụng thông tin cho người dùng thực trong tổ chức của bạn.

Xem và thay đổi thông tin về người dùng trang

Mary North gần đây đã thay đổi tên của người đó để Mary Baker. Bạn không biết về thay đổi tên khi bạn thêm tài khoản của mình, để bạn phải bây giờ cập nhật nó để tên mới của họ được phản ánh trên site của bạn.

Bạn có thể thấy một danh sách tất cả những người tham gia vào một site từ trang thông tin người dùng. Danh sách này sẽ hiển thị thông tin tóm tắt, và bạn có thể bấm vào từng tên người dùng để xem chi tiết về người dùng đó.

Xem danh sách của người dùng

 1. Trên trang web thực hành của bạn, bấm Thiết đặt trang.

 2. Bên dưới quản lý thông tin của tôi, hãy bấm dạng xem thông tin về người dùng trang.

  Bạn có thể xem danh sách tất cả người dùng trên trang.

Danh sách Thông tin Người dùng

Nếu bạn bấm vào tên người dùng, bạn có thể thấy địa chỉ email của người dùng và bất kỳ ghi chú về người dùng đó mà người quản trị site đã thêm. Nếu bạn là thành viên của nhóm người quản trị site, bạn cũng có thể nhìn thấy xem người dùng là người quản trị trang (hoặc chủ sở hữu của trang web) và bạn có thể thay đổi thông tin của người dùng.

chi tiết người dùng

Lưu ý: Bất kỳ thành viên của site có thể nhìn thấy danh sách người dùng trên trang thông tin người dùng và có thể bấm để xem chi tiết về người dùng. Tuy nhiên, chỉ thành viên của nhóm người quản trị site, hoặc chính, người dùng có thể thay đổi thông tin người dùng.

Thay đổi tên một người dùng

 1. Trên trang thông tin người dùng, hãy bấm Mary Bắc (hoặc tài khoản người dùng mà bạn đã thêm vào).

 2. Bấm sửa thông tin người dùng.

 3. Trong hộp Tên hiển thị , hãy chọn "North" và nhập "Baker" (hoặc thay đổi họ tương ứng cho tài khoản người dùng mà bạn đã tạo).

 4. Bấm Lưu và Đóng.

Gán người dùng vào nhóm

Mary Baker, trước đó Mary North, đã được gán để giúp bạn tạo nội dung cho trang web của bạn và đảm bảo rằng thiết kế trang là tươi và thú vị. Cô ấy có thể hiện thêm và thay đổi chỉ mục trong danh sách và thư viện, nhưng bây giờ, cô ấy cần để có thể thay đổi nhiều trang. Bạn có thể cấp quyền mở rộng hơn của mình để cô ấy có thể thực hiện thay đổi cô ấy cần.

Trong Windows SharePoint Services, quyền đối với một trang web do tư cách thành viên trong site nhóm điều khiển. Người dùng phải được gán vào một site nhóm có thể xem trang, hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi cho một trang web. Có năm trang nhóm là theo mặc định:

 • Dành cho khách     Một nhóm đặc biệt cho phép người dùng dành cho khách truy nhập vào một danh sách cụ thể, mà không cho phép họ truy nhập vào toàn bộ trang. (Hãy xem phần sau đây, "Thiết đặt quyền của người dùng trên một thư viện tài liệu hoặc danh sách", để biết thêm thông tin về khách site nhóm).

 • Đọc     Cho phép người dùng để xem các mục trong danh sách và thư viện tài liệu, xem các trang trong site, và tạo một trang web bằng cách dùng tạo trang tự phục vụ.

 • Người đóng góp     Cho phép người dùng để tương tác với các phần Web và danh sách và thư viện tài liệu. Họ cũng có thể tạo và quản lý dạng xem cá nhân và chéo site nhóm và cá nhân hóa trang phần Web.

 • Trình thiết kế web     Cho phép người dùng để tùy chỉnh trang Web bằng cách sử dụng công cụ HTML hoặc trình soạn thảo trang Web tương thích với Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Office FrontPage 2003. Ví dụ, thành viên của trình thiết kế Web site nhóm có thể tạo danh sách từ bên trong trang hoặc thêm trang vào trang bằng cách dùng trình soạn thảo trang Web.

 • Người quản trị     Cho phép người dùng có quyền kiểm soát hoàn thành trên trang Web. Các thành viên của nhóm người quản trị site có thể cấu hình thiết đặt, quản lý người dùng và site nhóm và xem cách dùng phân tích dữ liệu.

Khi bạn thêm Mary North (ngay Baker) vào trang web, bạn gán cô ấy đến site nhóm người đóng góp. Bạn có thể thay đổi các nhiệm vụ vào bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn thay đổi nào trang nhóm người dùng là thành viên, bạn có thể sử dụng trang quản lý người dùng. Bạn phải là thành viên của người quản trị trang nhóm cho trang web để sử dụng trang quản lý người dùng.

Nếu bạn loại bỏ người dùng từ tất cả các site nhóm, người dùng đó không còn có quyền bất kỳ trên trang.

Gán cho người dùng vào nhóm trang web khác

 1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng cho site thực hành của bạn, hãy bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, trong phần quản trị , hãy bấm Quản lý người dùng.

 3. Trên trang quản lý người dùng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Mary Baker (hoặc người dùng mà bạn đã tạo).

 4. Bấm Sửa trang nhóm của người dùng đã chọn.

 5. Trong khu vực Tư cách thành viên trang nhóm , chọn hộp kiểm bên cạnh Trình thiết kế Web và bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh người đóng góp.

 6. Bấm OK.

Mary Baker là thành viên của người thiết kế Web site nhóm, và có thể tạo danh sách hoặc thay đổi trang web khi cần thiết.

Thiết đặt người dùng quyền trên thư viện tài liệu hoặc danh sách

Trang web của bạn chứa danh sách ưu đãi — một danh sách các đặc quyền được cấp nhằm thúc đẩy nhân viên bán hàng để tạo ra doanh thu. Bạn cần phải bảo mật danh sách này, sao cho chỉ Mary Baker có thể thêm, thay đổi hoặc xóa các ưu đãi, nhưng bạn cũng phải đảm bảo mọi người khác có thể xem danh sách.

Với Windows SharePoint Services, bạn có thể đặt quyền cụ thể cho một thư viện tài liệu hoặc danh sách, riêng biệt với phần còn lại của trang Web. Bạn có thể loại bỏ người dùng sẽ không có quyền truy nhập vào danh sách và thêm chỉ những người cần.

Ví dụ, theo mặc định, thành viên của site nhóm người đóng góp có thể xem, chèn, sửa và xóa các mục trong danh sách và thư viện tài liệu. Nếu bạn muốn mọi người chỉ ba có các quyền trên danh sách ưu đãi của bạn, bạn có thể loại bỏ quyền đối với trang nhóm người đóng góp trên danh sách đó, và chỉ cần thêm những người dùng ba với quyền thích hợp.

Khi bạn cho phép người dùng quyền thư viện tài liệu hoặc danh sách, bạn làm như vậy bằng cách chọn các quyền thực tế bạn muốn họ có. Vậy, nếu bạn muốn người dùng có thể xem các mục, bạn bấm xem các mục.

Quyền thư viện trên một danh sách và trên mỗi tài liệu được quản lý từ thư viện tài liệu hoặc danh sách đó. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ người dùng cho một thư viện tài liệu hoặc danh sách mà không cần thêm hoặc loại bỏ chúng khỏi trang toàn bộ.

Nếu bạn thêm người dùng vào một thư viện tài liệu hoặc danh sách những người không phải đã là thành viên của site, người dùng được thêm vào trang, nhưng được gán cho nhóm trang dành cho khách. Nhóm trang web đặc biệt này chỉ được dùng để cấp quyền truy nhập của người dùng vào một thư viện tài liệu hoặc danh sách cụ thể nhưng cấp không có quyền bổ sung vào site toàn bộ. Các thành viên của nhóm trang dành cho khách có thể thấy thanh dẫn hướng bên trái và hàng đầu khi họ xem thư viện tài liệu hoặc danh sách.

Gán các danh sách hoặc thư viện quyền cho người dùng

 1. Trong thanh khởi động nhanh trên trang chủ của site thực hành của bạn, trong phần liệt kê , hãy bấm ưu đãi.

 2. Trong danh sách hành động , bấm sửa đổi thiết đặt và cột.

 3. Trên trang tùy chỉnh ưu đãi, trong phần Thiết đặt chung , hãy bấm thay đổi quyền cho danh sách này.

 4. Trên thanh công cụ danh sách, hãy bấm Thêm người dùng.

 5. Trong các bước 1: chọn người dùng phần, trong khu vực người dùng , trong hộp văn bản, kiểu mary@contoso.com để thêm Mary Baker, hoặc nhập địa chỉ email hoặc DOMAIN\user tên của người dùng mà bạn đã thêm.

 6. Trong các bước 2: chọn quyền phần, bên dưới trang nhóm, bấm dạng xem, chèn, sửa, xóa bỏ mục; thay đổi thiết đặt danh sách, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trong các bước 3: xác nhận người dùng , hãy xác nhận rằng địa chỉ email, tên người dùng và tên hiển thị cho Mary Baker (hoặc người dùng khác của bạn) là chính xác.

 8. Trong các bước 4: gửi email , hãy xóa hộp kiểm gửi email sau đây để cho phép những người dùng biết họ đã được thêm vào .

  Lưu ý: Vì đây là một bài tập thực hành, bạn không muốn gửi thông điệp email đến người dùng mới của bạn.

 9. Bấm Kết thúc.

Mặc dù thủ tục trước đó bạn từng bước gán cho mỗi danh sách cho một người dùng cụ thể, các bước tương tự có thể dùng cho thư viện tài liệu. Chỉ cần đi đến trang thư viện tài liệu, hãy bấm sửa đổi thiết đặt và cột, và trên các tùy chỉnh <Document tên thư viện > trang, bấm thay đổi quyền cho thư viện tài liệu này, và sau đó làm theo các bước 4 qua 9 dưới đây.

Bây giờ Mary Baker đó có các quyền để thay đổi danh sách, bạn cần thay đổi quyền của site nhóm người đóng góp để ngăn không cho thành viên thay đổi danh sách. Một lần nữa, quy trình này cũng có thể làm việc cho một thư viện tài liệu.

Thay đổi danh sách hoặc thư viện quyền cho một site nhóm

 1. Trên các thay đổi quyền: ưu đãi trang, chọn hộp kiểm người đóng góp , sau đó bấm Sửa quyền của chọn người dùng.

 2. Trong phần Chọn quyền , bấm dạng xem mục, sau đó bấm OK.

Một lần nữa, quy trình này cũng có thể làm việc cho một thư viện tài liệu.

Bước tiếp theo được đề xuất

Sau khi bạn đã hoàn tất các hướng dẫn này, bạn cần xóa người dùng thực hành của bạn để bạn không để người dùng hư cấu trên site của bạn. Để xóa người dùng, trên trang thiết đặt trang, hãy bấm Quản lý người dùng. Trên trang quản lý người dùng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Mary North, sau đó bấm Loại bỏ người dùng chọn.

Bạn cũng có thể muốn xóa bỏ trang thực hành của bạn để bạn không lãng phí tài nguyên máy chủ của bạn. Để xóa một trang, trên trang thiết đặt trang, hãy bấm đi đến quản trị trang. Trên trang quản trị trang, trong phần quản lý và số liệu thống kê , hãy bấm xóa trang web này. Trên trang confirmation, hãy bấm xóa.

Các tác vụ trong hướng dẫn này không nhằm mục đích là danh sách đầy đủ của các tác vụ quản trị cho một trang web dựa trên Windows SharePoint Services. Họ đủ chỉ người đại diện của các bước bạn cần thực hiện khi bạn quản lý các SharePoint site. Để biết thêm thông tin về việc quản lý trang web của bạn, hãy xem hệ thống trợ giúp.

Ví dụ về các công ty, tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ email, logo, mọi người, vị trí, và sự kiện được mô tả ở đây bị hư cấu. Không có liên kết với bất kỳ công ty thực, tổ chức, sản phẩm, tên miền, địa chỉ email, logo, người, vị trí hoặc sự kiện nhằm hoặc nên được suy ra.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×