Quản lý người dùng trang Trung tâm quản trị

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Hãy ghé thăm www.microsoft.com cho thông tin cập nhật mới nhất và hoàn chỉnh.

Bạn muốn làm gì?

Thêm người dùng vào trang Trung tâm quản trị

Tạo một nhóm mới

Thay đổi thiết đặt nhóm

Dạng xem nhóm quyền

Chỉ định khách truy nhập, thành viên và người sở hữu cho trang Trung tâm quản trị

Thêm người dùng vào trang Trung tâm quản trị

 1. Trên trang Trung tâm quản trị Trang chủ, trên menu Hành động trang , bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, bên dưới người dùng và quyền, bấm người và nhóm.

 3. Trên trang mọi người và Nhóm: người quản trị cụm máy chủ, trên menu mới , hãy bấm Thêm người dùng.

 4. Trên thêm người dùng: Trung tâm quản trị trang, trong phần Thêm người dùng , trong hộp Người dùng/nhóm , hãy nhập tên người dùng, nhóm tên hoặc địa chỉ email. Mỗi mục nhập phân tách bằng dấu chấm phẩy.

 5. Trong phần Trao quyền , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Thêm người dùng vào nhóm SharePoint. Chọn tùy chọn này để cung cấp cho người dùng quyền bằng cách thêm chúng vào một nhóm đã xác định trước quyền. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bấm vào một nhóm SharePoint trong danh sách tương ứng.

  • Cung cấp cho phép người dùng trực tiếp. Chọn tùy chọn này để trao quyền cho người dùng trực tiếp. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mức quyền mà bạn muốn cấp cho người dùng.

 6. Bấm OK.

Đầu trang

Tạo một nhóm mới

 1. Trên trang Trung tâm quản trị Trang chủ, trên menu Hành động trang , bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, bên dưới người dùng và quyền, bấm người và nhóm.

 3. Trên trang mọi người và Nhóm: người quản trị cụm máy chủ, trên menu mới , hãy bấm Nhóm mới.

 4. Trên trang nhóm mới, trong phần tên và về tôi mô tả , trong hộp tên , nhập tên cho nhóm.

 5. Trong thông tin về tôi hộp, nhập mô tả cho nhóm.

 6. Trong phần người sở hữu , trong hộp chủ sở hữu nhóm , hãy nhập chủ sở hữu của nhóm.

 7. Trong phần Thiết đặt nhóm , dưới ai có thể xem các thành viên của nhóm, chọn hoặc Nhóm thành viên hoặc tất cả mọi người.

 8. Dưới ai có thể sửa tư cách thành viên của nhóm, chọn Nhóm người sở hữu hoặc Nhóm thành viên.

 9. Trong phần Yêu cầu tư cách thành viên , bên dưới yêu cầu cho phép để gia nhập/rời khỏi nhóm này, chọn hoặc không. Nếu bạn chọn , dưới tự động chấp nhận yêu cầu, chọn hoặc không. Nếu bạn chọn không, rồi nhập một địa chỉ email để gửi yêu cầu vào trong hộp gửi yêu cầu tư cách thành viên vào địa chỉ email sau đây .

 10. Trong phần Cung cấp cho phép nhóm cho trang web này , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mức quyền mà bạn muốn cấp cho các thành viên của nhóm.

 11. Bấm Tạo.

  Một người và nhóm trang hiển thị các thành viên của nhóm mới được mở.

Đầu trang

Thay đổi thiết đặt nhóm

 1. Trên trang Trung tâm quản trị Trang chủ, trên menu Hành động trang , bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, bên dưới người dùng và quyền, bấm người và nhóm.

 3. Trên trang mọi người và Nhóm: người quản trị cụm máy chủ, trên khởi động nhanh, bên dưới nhóm, hãy bấm nhóm mà bạn muốn quản lý thiết đặt.

 4. Trên menu thiết đặt , bấm Thiết đặt nhóm.

  Trang thiết đặt nhóm thay đổi được mở. Để biết thông tin về từng thiết đặt mà bạn có thể sửa đổi, hãy xem phần tạo nhóm mới trước đó.

Đầu trang

Dạng xem nhóm quyền

 1. Trên trang Trung tâm quản trị Trang chủ, trên menu Hành động trang , bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, bên dưới người dùng và quyền, bấm người và nhóm.

 3. Trên trang mọi người và Nhóm: người quản trị cụm máy chủ, trên khởi động nhanh, bên dưới nhóm, hãy bấm nhóm mà bạn muốn xem các quyền.

 4. Trên menu thiết đặt , bấm Dạng xem nhóm quyền.

  Quyền đối với tuyển tập trang dạng xem sổ được mở và hiển thị quyền cho nhóm.

Đầu trang

Chỉ định khách truy nhập, thành viên và người sở hữu cho trang Trung tâm quản trị

 1. Trên trang Trung tâm quản trị Trang chủ, trên menu Hành động trang , bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, bên dưới người dùng và quyền, bấm người và nhóm.

 3. Trên trang mọi người và Nhóm: người quản trị cụm máy chủ, trên menu thiết đặt , hãy bấm Thiết lập nhóm.

 4. Trên các thiết lập nhóm cho trang trang web này, trong phần khách truy cập vào trang web , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Tạo nhóm mới. Chọn tùy chọn này để tạo một nhóm mới chứa khách truy cập vào trang. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy nhập tên của nhóm mới trong hộp tương ứng. Thêm người dùng hoặc nhóm vào nhóm mới bằng cách nhập tên người dùng, nhóm tên hoặc địa chỉ email trong hộp tương ứng. Các mục riêng biệt có dấu chấm.

  • Sử dụng một nhóm hiện có. Chọn tùy chọn này để chỉ định một nhóm hiện có dưới dạng khách truy cập vào trang. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bấm vào một nhóm trong danh sách tương ứng.

 5. Trong phần các thành viên của trang web này , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Tạo nhóm mới. Chọn tùy chọn này để tạo một nhóm mới có chứa các thành viên của site này. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy nhập tên của nhóm mới trong hộp tương ứng. Thêm người dùng hoặc nhóm vào nhóm mới bằng cách nhập tên người dùng, nhóm tên hoặc địa chỉ email trong hộp tương ứng. Các mục riêng biệt có dấu chấm.

  • Sử dụng một nhóm hiện có. Chọn tùy chọn này để chỉ định một nhóm hiện có là thành viên trang. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bấm vào một nhóm trong danh sách tương ứng.

 6. Trong phần người sở hữu của trang web này , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Tạo nhóm mới. Chọn tùy chọn này để tạo một nhóm mới chứa chủ sở hữu của trang web này. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy nhập tên của nhóm mới trong hộp tương ứng. Thêm người dùng hoặc nhóm vào nhóm bằng cách nhập tên người dùng, nhóm tên hoặc địa chỉ email trong hộp tương ứng. Các mục riêng biệt có dấu chấm.

  • Sử dụng một nhóm hiện có. Chọn tùy chọn này để chỉ định một nhóm hiện có làm người sở hữu trang. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bấm vào một nhóm trong danh sách tương ứng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×