Quản lý mật khẩu được dùng để mở tệp để so sánh (so sánh cơ sở dữ liệu)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang so sánh phiên bản của cơ sở dữ liệu Access được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn có thể tránh không phải nhập mật khẩu mỗi khi những tệp cần được mở. Bạn thực hiện điều này bằng cách dùng mật khẩu mà bạn có thể có Microsoft so sánh cơ sở dữ liệu lưu trữ trên máy tính của bạn.

  1. Bấm mật khẩu. Hộp thoại Trình quản lý mật khẩu xuất hiện.

  2. Bấm Thêm.

    Trình quản lý Mật khẩu

  3. Nhập và xác nhận mật khẩu và thêm mô tả nếu bạn muốn.

Nếu bạn có nhiều mật khẩu cho tệp của bạn, bạn có thể tạo và nhập tệp văn bản chứa mật khẩu của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×