Quản lý máy chủ tên ánh xạ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thêm một ánh xạ tên máy chủ để ghi đè cách hiển thị kết quả tìm kiếm và làm thế nào người dùng truy nhập nội dung sau khi bạn tạo một chỉ mục nội dung. Xóa một máy chủ tên ánh xạ khi bạn không còn muốn ghi đè cách hiển thị kết quả tìm kiếm trong kết quả tìm kiếm hoặc làm thế nào người dùng truy nhập nội dung sau khi bạn tạo một chỉ mục nội dung.

Để quản lý máy chủ tên ánh xạ, trước tiên bạn phải mở trang máy chủ tên ánh xạ:

  • Trên trang quản trị tìm kiếm, dưới truy vấn và kết quả, bấm thông tin ánh xạ tên máy chủ.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một ánh xạ tên máy chủ

Chỉnh sửa ánh xạ tên máy chủ

Xóa bỏ ánh xạ tên máy chủ

Thêm một ánh xạ tên máy chủ

  1. Trên trang thông tin ánh xạ tên máy chủ, hãy bấm Ánh xạ mới.

  2. Trên trang Thêm máy chủ tên ánh xạ, trong hộp địa chỉ trong chỉ mục , nhập địa chỉ đối với nội dung sẽ được tìm kéo.

  3. Trong hộp địa chỉ trong kết quả tìm kiếm , nhập địa chỉ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và mà người dùng có thể truy nhập nội dung.

  4. Bấm OK.

Đầu trang

Chỉnh sửa ánh xạ tên máy chủ

Bạn có thể sửa địa chỉ được dùng trong chỉ mục hoặc địa chỉ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, để ánh xạ.

  1. Trên trang thông tin ánh xạ tên máy chủ, trong địa chỉ lập chỉ mục cột, hãy bấm địa chỉ mà bạn muốn chỉnh sửa ánh xạ.

  2. Trên trang sửa máy chủ tên ánh xạ, trong phần Tên máy chủ , thực hiện các chỉnh sửa trong hộp địa chỉ trong chỉ mụcđịa chỉ trong kết quả tìm kiếm .

  3. Bấm OK.

Đầu trang

Xóa bỏ ánh xạ tên máy chủ

  1. Trên trang thông tin ánh xạ tên máy chủ, trong danh sách ánh xạ, trỏ tới ánh xạ mà bạn muốn xóa, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm xóa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×