Quản lý liên hệ của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Bài viết này mô tả các tùy chọn để chia sẻ liên hệ của bạn với người dùng khác. Bạn cũng có thể quản lý liên hệ trong danh sách liên hệ của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Danh sách liên hệ của bạn trong thư mục

Gửi liên hệ của bạn để người khác

Xem vân tay điện tử của bạn

Danh sách liên hệ của bạn trong thư mục

Theo mặc định, định danh tài khoản của bạn được liệt kê trong thư mục mạng cục bộ của bạn. Nó không được tự động liệt kê trong thư mục công cộng liên hệ không gian làm việc. Bạn có thể thay đổi cách liên hệ của bạn được liệt kê trong các thư mục vào bất kỳ lúc nào trong các tùy chọn tài khoản của bạn. Nếu bạn thường được sử dụng SharePoint không gian làm việc với những người bên ngoài mạng công ty của bạn, bạn có thể muốn danh sách định danh tài khoản của bạn trong thư mục liên hệ không gian làm việc cộng để cho phép những người này để tìm thấy bạn dễ dàng hơn.

Thông tin liên hệ Hiển thị trong các thư mục phụ thuộc vào các trường được điền trong hộp thoại Sửa định danh được liên kết với định danh liên hệ. Ngoài ra, bạn có thể chọn để hiển thị chỉ định danh tên hiển thị, hoặc tất cả thông tin liên hệ bạn cung cấp.

Thay đổi cách bạn danh sách liên hệ của bạn

Để thay đổi cách bạn liệt kê thông tin liên hệ của bạn trong thư mục, hãy làm như sau:

 1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

 2. Bấm tab Định danh.

 3. Nếu cần, hãy chọn định danh bạn muốn thay đổi từ menu thả xuống.

 4. Chọn các tùy chọn liệt kê thông tin bạn muốn từ menu thả xuống thư mục.

  Khi bạn thực hiện lựa chọn của bạn, một cảnh báo sẽ hiển thị để xác nhận hành động của bạn. Lưu ý rằng bất kỳ thay đổi tiếp theo bạn thực hiện với thông tin nhận dạng ngay lập tức được gửi đến tất cả người dùng có liên hệ của bạn trong danh sách liên hệ hoặc Workspace của họ.

  • Không có thông tin liệt kê. Không gian làm việc SharePoint không liệt kê các định danh tài khoản của bạn trong thư mục. Nếu liên hệ hiện đang được liệt kê, chọn tùy chọn này sẽ loại bỏ liên hệ từ danh bạ.

  • Chỉ có tên. Danh sách chỉ hiển thị tên như được nhập vào trường tên đầy đủ trong hộp thoại Sửa định danh .

  • Tất cả thông tin liên hệ. Liệt kê tất cả thông tin đã nhập trong hộp thoại Sửa định danh .

Loại bỏ liên hệ của bạn từ một thư mục

Để loại bỏ liên hệ của bạn từ một thư mục:

 1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

 2. Bấm tab Định danh.

 3. Nếu cần, hãy chọn định danh bạn muốn loại bỏ từ menu thả xuống.

 4. Chọn Không liệt kê từ menu thả xuống thư mục.

Gửi liên hệ của bạn để người khác

Bạn có thể gửi liên hệ của bạn để người khác dưới dạng tệp đính kèm trong email hoặc trong một thư không gian làm việc SharePoint. Dùng email nếu bạn không có liên hệ của người nhận, hoặc nếu người nhận không có SharePoint Workspace.

Để gửi liên hệ của bạn để những người khác trong thông điệp email:

 1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

 2. Bấm tab Định danh.

 3. Bấm email liên hệ này.

  Một thông báo cảnh báo sẽ hiển thị thông báo cho bạn tùy chọn này sẽ mở ứng dụng khách email của bạn. Bấm để tiếp tục.

  Máy khách email của bạn sẽ mở thư có chứa văn bản có các hướng dẫn để tải xuống SharePoint Workspace.

 4. Nhập địa chỉ và bất kỳ thông tin nào khác bạn muốn trong thông điệp email, sau đó gửi nó.

Xem vân tay điện tử của bạn

SharePoint Workspace gán một "vân tay kỹ thuật số duy nhất" đến định danh tài khoản của bạn. Một vân tay điện tử xuất hiện dưới dạng một chuỗi dài chữ cái và số (với dấu chấm câu cho độ dễ đọc). Người dùng khác có thể yêu cầu bạn thông báo cho họ vân tay điện tử của bạn để kiểm chứng danh tính của bạn trước khi họ chia sẻ thông tin với bạn. Bạn cũng có thể sử dụng vân kỹ thuật số để xác nhận định danh của người dùng khác.

Để xem vân tay điện tử liên kết với định danh của bạn:

 1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

 2. Bấm tab Định danh.

 3. Nếu cần thiết, hãy chọn định danh bạn muốn từ menu thả xuống Hiển thị của nó vân tay điện tử liên kết.

  Nếu bạn chỉ có một định danh tài khoản của bạn, đây là thông thường, bạn sẽ không nhìn thấy một menu thả xuống.

 4. Hãy bấm tab Bảo mật.

  Vân tay điện tử cho định danh đã chọn xuất hiện bên dưới đầu đề vân tay điện tử.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×