Bắt đầu nhanh với Outlook

Quản lý lịch và danh bạ

Quản lý lịch và danh bạ của bạn trong Outlook 2016

Lên lịch một cuộc hẹn

 1. Trong Lịch, chọn Cuộc hẹn Mới.

 2. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập mô tả.

 3. Trong hộp Địa điểm, hãy nhập địa điểm.

 4. Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc.

 5. Chọn Mời Người dự để chuyển cuộc hẹn thành cuộc họp.

 6. Chọn Lưu & Đóng để hoàn tất hoặc chọn Gửi nếu đây là một cuộc họp.

Lên lịch một cuộc hẹn trong Outlook

Sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu

Công cụ Trợ lý Lập lịch biểu sẽ xuất hiện sau khi bạn tạo cuộc họp và giúp bạn tìm được thời gian phù hợp nhất cho cuộc họp bằng cách phân tích thời điểm người nhận và tài nguyên cuộc họp, chẳng hạn như phòng họp, sẵn dùng.

 • Từ một yêu cầu họp mới, hãy chọn Trợ lý Lập lịch biểu.  

 • Các thanh dọc xung quanh khu vực đổ bóng thể hiện thời gian hiện tại của cuộc họp. Bạn có thể kéo các thanh để điều chỉnh thời gian cuộc họp. 

 • Lưới cho biết trạng thái sẵn sàng của người dự. Dọc theo bên phải của yêu cầu họp, Outlook sẽ hiển thị cho bạn những thời điểm họp được đề xuất, cùng với số xung đột của người dự.

Công cụ Trợ lý Lập lịch biểu

Thêm liên hệ

 1. Chọn Mọi người.

 2. Chọn Trang chủ > Liên hệ Mới hoặc nhấn Ctrl+N.

 3. Nhập tên và mọi thông tin khác mà bạn muốn đưa vào liên hệ này.

 4. Chọn lưu & Mới nếu bạn muốn tạo một liên hệ khác hoặc chọn Lưu & Đóng nếu bạn đã hoàn tất.

Thêm liên hệ vào Outlook
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×