Đối tác: Quản lý máy khách

Lưu ý    Tính năng này chỉ sẵn dùng cho các đối tác Microsoft Cloud được ủy quyền cung cấp quyền quản trị ủy nhiệm và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

Lưu ý    Tính năng này chỉ sẵn dùng cho các đối tác Microsoft Cloud được ủy quyền cung cấp quyền quản trị ủy nhiệm và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

Lưu ý    Bài viết này chỉ áp dụng cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc. Tính năng này chỉ sẵn dùng cho Office 365 vận hành bởi các đối tác 21Vianet được ủy quyền cung cấp quyền quản trị ủy nhiệm và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

Chỉ những khách hàng đã cho phép bạn quản lý các tổ chức của mình sẽ hiển thị trong dạng xem danh sách quản lý máy khách. Nếu bạn có máy khách, nhưng không có quyền truy nhập được ủy quyền để quản lý chúng, họ sẽ không hiển thị.

  • Bạn có thể xem tất cả các máy khách của mình trong dạng xem danh sách trong nháy mắt và xem bất kỳ yêu cầu dịch vụ nào hoặc các vấn đề liên quan đến trạng thái nào.

  • Việc chọn một máy khách trong dạng xem danh sách sẽ cho thấy thông tin trong ngăn chi tiết, chẳng hạn như địa chỉ của máy khách, đăng ký và khả năng mở Trung tâm quản trị Microsoft 365 của máy khách.

  • Khi bạn chọn một máy khách trong dạng xem danh sách, rồi chọn một tính năng trong ngăn bên trái có các tính năng sẽ tìm kiếm trong ngữ cảnh của máy khách đó. Ví dụ, trong danh sách khách hàng mà bạn chọn máy khách, rồi chọn trạng thái dịch vụ, trạng thái dịch vụ của máy khách sẽ được hiển thị.

Bảng sau đây mô tả các tính năng quản lý máy khách và nếu có thể áp dụng, các liên kết đến một bài viết mà bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng đó.

Quản lý

Mô tả

Để biết thêm chi tiết

Quản lý tổ chức của máy khách

Để quản lý tổ chức của máy khách, hãy chọn máy khách trong dạng xem danh sách, rồi bấm vào một trong các nối kết trung tâm quản trị trong ngăn hành động bên phải. Ví dụ, nếu bạn muốn quản lý thiết đặt Exchange của máy khách, hãy bấm Trung tâm quản trị Exchange.

Để tìm kiếm máy khách bấm vào biểu tượng tìm kiếm ở phía trên cùng của dạng xem danh sách và nhập tên một phần hoặc toàn bộ tổ chức hoặc tên miền chính. Nhấn Enter trên bàn phím của bạn bắt đầu tìm kiếm.

Trạng thái dịch vụ

Để tìm hiểu xem có bất kỳ máy khách nào có cảnh báo trạng thái dịch vụ nào hay không, hãy sắp xếp theo cột trạng thái dịch vụ. Nếu máy khách có vấn đề về trạng thái, sẽ có một biểu tượng thông tin trong cột. Bấm vào biểu tượng và bạn sẽ được đưa đến báo cáo trạng thái dịch vụ của máy khách.

Bạn cũng có thể xem trạng thái dịch vụ của máy khách bằng cách chọn máy khách trong danh sách và sau đó bấm trạng thái dịch vụ ở ngăn bên trái.

Xem trạng thái các dịch vụ của bạn

Yêu cầu dịch vụ

Để xem các yêu cầu dịch vụ của máy khách, hãy chọn máy khách trong dạng xem danh sách, rồi bấm vào yêu cầu dịch vụ ở ngăn bên trái.

Bạn cũng có thể tạo một yêu cầu dịch vụ thay mặt cho máy khách. Chọn máy khách trong dạng xem danh sách quản lý máy khách, rồi bấm vào yêu cầu dịch vụ. Bấm vào nút + thêm để tạo yêu cầu dịch vụ.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×