Quản lý hết hạn dành cho khách cho một site

Nếu bạn là người quản trị site, bạn có thể cần phải quản lý truy nhập hết hạn cho các khách hàng có quyền truy nhập vào nội dung trên trang của bạn. Nếu người quản trị của bạn đã thiết lập thời gian hết hạn cho quyền truy nhập của khách, mỗi khách hàng mà bạn mời đến trang hoặc người mà bạn chia sẻ các tệp và thư mục riêng lẻ sẽ được cấp quyền truy nhập cho một số ngày nhất định. Nếu bạn muốn họ tiếp tục có quyền truy nhập, bạn phải gia hạn quyền truy cập của họ một cách thường xuyên.

Khi khách tiếp cận ngày hết hạn, một biểu ngữ trên site sẽ thông báo cho bạn. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo qua email mỗi tuần một lần cho bạn biết về tất cả các khách sẽ hết hạn trong 3 tuần tới.

Ảnh chụp màn hình biểu ngữ hiển thị hết hạn khách sắp tới

Mở rộng quyền truy nhập cho một khách

Khi một khách được sắp hết hạn, bạn có thể gia hạn quyền truy nhập của họ. Quyền truy nhập của họ sẽ được mở rộng trong số ngày mà người quản trị của bạn đã cấu hình.

 1. Trên trang, hãy bấm thiết đặt, rồi bấm quyềnđối với site.

 2. Bên dưới hết hạn khách, hãy bấm quản lý.

 3. Trên trang hết hạn truy nhập, hãy chọn người dùng mà bạn muốn mở rộng, rồi bấm mở rộng.

  Ảnh chụp màn hình của mở rộng và loại bỏ các tùy chọn truy nhập để truy nhập vào các khách hết hạn
 4. Trên hộp thoại xác nhận, bấm có, mở rộng.

Lưu ý: 

 • Nếu người quản trị của bạn đã tắt hết thời gian hết hạn sau ngày hết hạn, bạn sẽ thấy một tùy chọn để xóa ngày hết hạn từ khách hàng của bạn, cho phép họ có quyền truy nhập vào site vô thời hạn.

 • Mở rộng quyền truy nhập của khách được áp dụng cho tất cả các quyền truy nhập của họ trên một trang. Nếu bạn muốn một khách chỉ có quyền truy nhập vào một tập hợp con của tài nguyên của trang, bạn sẽ cần phải loại bỏ quyền truy nhập của họ từ các mục này theo cách thủ công trước hoặc sau khi mở rộng.

Loại bỏ quyền truy nhập khỏi khách

Bạn có thể loại bỏ quyền truy nhập từ một khách trước khi truy cập hết hạn.

 1. Trên trang, hãy bấm thiết đặt, rồi bấm quyềnđối với site.

 2. Bên dưới hết hạn khách, hãy bấm quản lý.

 3. Trên trang hết hạn truy nhập, hãy chọn người dùng có quyền truy nhập mà bạn muốn loại bỏ, rồi bấm loại bỏ quyền truy nhập.

 4. Trên hộp thoại xác nhận, bấm có, loại bỏ.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×