Quản lý giấy phép sinh viên tốt nghiệp và nội dung trong Office 365 Education

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dưới dạng một Office 365 toàn cầu hoặc quản trị quản lý người dùng cho trường học của bạn, bạn xử lý Office 365 cấp phép nhu cầu của học viên của bạn. Khi học viên rời khỏi hoặc tốt nghiệp từ trường học của bạn, bạn có thể gán lại giấy phép những trở về vùng chứa giấy phép của bạn, hoặc gán lại chúng cho học viên đến. Bạn cũng có tùy chọn để giúp sinh viên tốt nghiệp được quản lý email cũ của họ, liên hệ và tệp. Ví dụ: bạn có thể gán miễn phí Exchange Online cựu sinh viên giấy phép cho sinh viên tốt nghiệp để họ có thể giữ cho email trường học của họ cho cuộc sống. Gán một giấy phép cựu sinh viên cho sinh viên tốt nghiệp sẽ làm tăng Office 365 Education giấy phép cho các lớp học mà không cần để thêm giấy phép.

Điều gì xảy ra khi bạn gán lại giấy phép sinh viên trong Office 365

Trong Office 365 Education, người dùng cần giấy phép sử dụng Exchange Online, OneDrive for Business, Skype for Business Online và các dịch vụ trực tuyến khác, cũng như các ứng dụng Office 365 ProPlus chẳng hạn như Outlook, PowerPoint, Excelvà Word trên thiết bị của họ.

Khi bạn thu hồi một giấy phép Office 365 Education bằng gán lại nó trở lại vào vùng chứa giấy phép học viên mất quyền truy nhập vào dịch vụ trực tuyến và dữ liệu, có nghĩa là:

  • Tất cả dữ liệu được liên kết với tài khoản sinh viên được tổ chức cho 30 ngày ngoại trừ tổ chức với pháp lý giữ mà được giữ trong suốt thời gian giữ dữ liệu

  • Sau khi giai đoạn ân hạn 30 ngày, dữ liệu sẽ bị xóa và không thể phục hồi, ngoại trừ các tài liệu được lưu trong các site SharePoint Online

Khi một giấy phép Office 365 Education chuyển trở lại vào vùng chứa giấy phép của bạn:

  • Học viên vẫn còn Office 365 ProPlus cài đặt trên thiết bị của họ sẽ giảm chức năng

  • Sản phẩm chưa được cấp phép thông báo sẽ bật lên cho đến khi họ có thể lấy được các thuê bao hiện hoạt Office 365 khác

Hành động được đề xuất

Nếu trường học của bạn sẽ giao Exchange Online miễn phí cho cựu sinh viên giấy phép cho sinh viên tốt nghiệp, sau đó không còn gì mà các học viên cần phải làm liên quan đến email của họ. Tuy nhiên cho tệp của họ và cho ứng dụng trên máy tính của mình, bạn nên thực hiện các bước sau đây:

  • Cho phép học viên biết rằng họ truy nhập vào dịch vụ trực tuyến và các tài liệu cá nhân được lưu trữ trong OneDrive for Business được liên kết với tài khoản trường học của họ sẽ biến mất sau khi họ tốt nghiệp.

  • Cung cấp cho học viên hướng dẫn từng bước để di chuyển tài liệu cá nhân từ trường cấp OneDrive for Business đến một vị trí mà họ quản lý, chẳng hạn như một ổ đĩa cục bộ, một ổ đĩa USB hoặc OneDrive khác hoặc OneDrive for Business. Để biết thêm thông tin về cách lấy OneDrive hãy xem: Nhận OneDrive trên thiết bị của bạn

  • Thông báo cho học viên rằng sau khi di chuyển tài liệu ra khỏi trường học của họ OneDrive for Business, họ có thể tiếp tục truy nhập và chỉnh sửa với miễn phí Office Online sau khi thoát khỏi trường học.

  • Gán lại giấy phép sinh viên tốt nghiệp trở về vùng chứa giấy phép của bạn trong quá trình của bạn thường đăng bài học hệ quy trình bảo trì

Chủ đề Liên quan


Lấy OneDrive trên thiết bị của bạn

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×