Quản lý gói đăng ký

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể xem, sửa đổi và xóa bỏ thuê bao được dùng để chuyển tải báo cáo dịch vụ. Bạn có thể quản lý bất kỳ thuê bao mà bạn đã tạo cho chính bạn. Nếu bạn có quyền quản lý cảnh báo, bạn có thể xem, sửa đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ thuê bao trong toàn bộ trang. Bạn chỉ có thể quản lý gói đăng ký một tại một thời điểm, và bạn có thể chỉ truy nhập thuê bao thuộc tính thông qua trang Quản lý thuê bao của báo cáo.

Bạn muốn làm gì?

Xem và sửa đổi một gói đăng ký

Xóa bỏ một thuê bao

Xem trạng thái thuê bao

Xem và sửa đổi một gói đăng ký

 1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh. Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ vào báo cáo.

 3. Bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Quản lý Subcriptions.

 4. Mỗi gói đăng ký được xác định bằng kiểu chuyển phát. Bấm vào loại thuê bao để xem và thay đổi các thuộc tính hiện có.

Đầu trang

Xóa bỏ một thuê bao

 1. Trỏ vào báo cáo.

 2. Bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Quản lý Subcriptions.

 3. Bấm vào hộp kiểm bên cạnh gói đăng ký, và bấm xóa.

Đầu trang

Xem trạng thái thuê bao

Trạng thái thuê bao xuất hiện trên trang Quản lý thuê bao . Bạn cũng có thể xem trong báo cáo máy chủ tệp nhật ký để biết thêm thông tin về lỗi báo cáo chuyển phát. Trang Quản lý thuê bao Hiển thị sự kiện đó xử lý kích hoạt thuê bao (hoặc làm mới ảnh tức thời hoặc một lịch biểu), khi thuê bao cuối chạy và liệu nó thành công.

Bảng sau đây cung cấp một danh sách các chỉ báo trạng thái và mô tả điều đó nghĩa là gì.

Gói đăng ký mới

Xuất hiện khi bạn lần đầu tiên tạo thuê bao.

Không hoạt động

Xuất hiện khi gói đăng ký không thể được xử lý.

Lỗi gửi thư: truyền dẫn không thể kết nối với máy chủ.

Cho biết rằng máy chủ báo cáo không kết nối với máy chủ email; thông báo này là từ phần mở rộng chuyển phát email.

Tệp < tên tệp > được viết vào < đường dẫn >.

Chỉ báo chuyển phát tới vị trí chia sẻ tệp đã thành công; thông báo này là từ phần mở rộng tệp chia sẻ chuyển phát.

Đã xảy ra lỗi không xác định khi viết tệp.

Cho biết rằng chuyển phát tới vị trí chia sẻ tệp không thành công; thông báo này là từ phần mở rộng tệp chia sẻ chuyển phát.

Lỗi kết nối với thư mục đích, < đường dẫn >. Xác nhận chia sẻ tệp hoặc thư mục đích tồn tại.

Cho biết rằng vào thư mục mà bạn đã xác định có thể không thể tìm thấy; thông báo này là từ phần mở rộng tệp chia sẻ chuyển phát.

Tệp < tên tệp > không có thể viết < đường dẫn >. Tìm cách thử lại.

Cho biết rằng tệp có thể không được Cập Nhật với phiên bản mới hơn; thông báo này là từ phần mở rộng tệp chia sẻ chuyển phát.

Lỗi viết tệp < tên tệp >: < thư >

Cho biết rằng chuyển phát tới vị trí chia sẻ tệp không thành công; thông báo này là từ phần mở rộng tệp chia sẻ chuyển phát.

< thông báo trạng thái tùy chỉnh >

Thông báo trạng thái về chuyển phát thành công và không thành công, cung cấp bởi phần mở rộng chuyển phát. Nếu bạn đang dùng một phần mở rộng chuyển phát bên thứ ba hoặc tùy chỉnh, thông báo trạng thái bổ sung có thể được cung cấp.

Thông báo trạng thái được cập nhật khi thuê bao được lên lịch để xử lý. Nếu thuê bao không xảy ra (ví dụ, lên lịch không bao giờ chạy), thông báo trạng thái sẽ không được Cập Nhật. Người quản trị máy chủ báo cáo có thể xem lại các tệp reportserverservice_*.log để xác định trạng thái chuyển phát thuê bao. Để chuyển phát email, tệp nhật ký máy chủ báo cáo bao gồm bản ghi của xử lý và giao hàng với các tài khoản email cụ thể. Tệp nhật ký không bao gồm thông tin về việc mở báo cáo hoặc việc gửi đi thực sự thành công.

Nếu gói đăng ký không thể được chuyển phát được (ví dụ, nếu máy chủ thư không sẵn dùng), phần mở rộng chuyển phát retries gửi đi. Thiết đặt cấu hình xác định số lần thử để thực hiện. Giá trị mặc định là ba lần thử. Trong một số trường hợp, báo cáo có thể có được xử lý mà không có dữ liệu (ví dụ, nếu nguồn dữ liệu ngoại tuyến), trong đó báo cáo có thể được chuyển phát không có bất kỳ dữ liệu.

Cho báo cáo máy chủ email, chuyển phát thành công có nghĩa là không có lỗi tạo ra trong quá trình xử lý và máy chủ báo cáo được kết nối với máy chủ thư. Nếu email dẫn đến lỗi không gửi được thư trong hộp thư của người dùng, thông tin đó sẽ không được bao gồm trong tệp nhật ký. Để biết thêm thông tin về tệp nhật ký, tìm kiếm "Báo cáo dịch vụ tệp nhật ký" trong SQL Server sách trực tuyến hoặc trên MSDN.

Quản lý phiên không hoạt động

Nếu gói đăng ký thành không hoạt động, bạn cần xóa bỏ nó hoặc kích hoạt lại nó bằng cách giải quyết các điều kiện bên dưới ngăn không cho nó đang được xử lý. Gói đăng ký có thể sẽ không hoạt động nếu điều kiện xảy ra ngăn chặn việc xử lý. Các điều kiện này bao gồm:

 • Loại bỏ hoặc dỡ cài đặt phần mở rộng chuyển phát được xác định trong thuê bao.

 • Thay đổi thiết đặt chứng danh từ giá trị được lưu trữ để tích hợp hoặc nhắc nhở.

 • Thay đổi một tham số tên hoặc dữ liệu kiểu trong định nghĩa báo cáo và sau đó republishing báo cáo. Nếu một thuê bao gồm tham số mà không còn hiệu lực, thuê bao sẽ không hoạt động.

 • Bạn đã sửa đổi báo cáo điều chỉnh theo mô hình bằng cách thêm bảo vệ các mục riêng lẻ trong mô hình. Nếu một mô hình bao gồm các mục mô hình bảo mật, bạn không thể đăng ký một báo cáo sử dụng mô hình đó làm nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×