Quản lý email tự động-nối kết trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng cách dùng Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể tự động nối kết thông điệp email đến và từ địa chỉ email cụ thể vào Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc. Để thiết lập email tự động nối kết, bạn phải chọn địa chỉ email và thư mục cá nhân email mà bạn muốn nối kết chúng.

Mẹo: Phần đính kèm vào thông điệp email không được nối kết với bản ghi cùng với thông điệp email. Bạn có thể lưu phần đính kèm dưới dạng tệp và sau đó bạn có thể nối kết tệp đến lịch sử giao tiếp của bản ghi dự án kinh doanh.

Tab email

Trong phần chọn địa chỉ email bạn muốn nối kết :

Tìm kiếm      Nhập địa chỉ email mà bạn muốn tìm kiếm.

Nối kết     Chọn hộp kiểm cho các địa chỉ email mà bạn muốn nối kết.

Chọn tất cả      Bấm nút này để chọn tất cả các địa chỉ email trong danh sách.

Xóa tất cả      Bấm nút này để xóa tất cả các hộp kiểm và dừng nối kết thông điệp email.

Trong phần Tìm kiếm và nối kết địa chỉ và thư mục :

Tìm kiếm và nối kết     Bấm vào nút này để bắt đầu tìm kiếm cho thông điệp email hiện có thuộc các địa chỉ email mà bạn đã chọn.

Lưu ý: Trong hộp thoại Nối kết email hiện có , bạn có thể giới hạn tìm kiếm của bạn bằng cách chọn bỏ qua email cũ hơn, nhập một ngày.

Tab Thư mục

Trong phần chọn thư mục mà bạn muốn nối kết , hãy chọn một hoặc nhiều email thư mục hiện có mà bạn muốn nối kết đến bản ghi.

Lưu ý: Dấu cộng bên cạnh thư mục cho biết sự tồn tại của thư mục con. Để ngăn chặn việc vô tình lựa chọn của các thư mục con, Business Contact Manager cho Outlook không tự động chọn những thư mục con cho bạn. Bung rộng thư mục để chọn một thư mục con.

Chọn tất cả      Bấm nút này để chọn tất cả thư mục trong danh sách.

Xóa tất cả      Bấm vào nút này để xóa tất cả hộp kiểm và lựa chọn của bạn.

Bấm Tìm kiếm và nối kết để tạo nối kết đến thông điệp email hiện có.

Lưu ý: Nút Tìm kiếm và nối kết xuất hiện bị mờ đi và không sẵn dùng cho đến khi email ít nhất một địa chỉ và một thư mục được chọn.

Trong phần Tìm kiếm và nối kết địa chỉ và thư mục :

Tìm kiếm và nối kết     Bấm vào nút này để bắt đầu tìm kiếm cho thông điệp email hiện có thuộc các địa chỉ email mà bạn đã chọn.

Lưu ý: Trong hộp thoại Nối kết email hiện có , bạn có thể giới hạn tìm kiếm của bạn bằng cách chọn bỏ qua email cũ hơn, nhập một ngày.

Lưu ý: Để truy nhập biểu mẫu này, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm nối kết quản lý email tự động.

Để biết thêm thông tin về cơ sở dữ liệu Business Contact Manager, hãy xem quản lý cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×