Bắt đầu nhanh Project

Quản lý dự án

Quản lý dự án trong Project 2016

Thêm mốc

 1. Chọn Xem > Chế độ xem Tác vụ > Biểu đồ Gantt.

 2. Nhập tên mốc vào hàng trống đầu tiên hoặc chọn một tác vụ mà bạn muốn biến thành mốc.

 3. Nhập 0 vào trường Thời gian.

 4. Nhấn Enter. Ký hiệu mốc bây giờ đã trở thành một phần trong Biểu đồ Gantt của bạn.

Hình ảnh ký hiệu mốc thời gian trên Biểu đồ Gantt

Phân công người cho các tác vụ

 1. Chọn Xem > Chế độ xem Tác vụ > Biểu đồ Gantt.

 2. Chọn mũi tên trong cột Tên Tài nguyên cho tác vụ bạn muốn phân công.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn người từ danh sách để thực hiện tác vụ.

  • Nhập tên mới, nếu bạn không nhìn thấy tên của người mà bạn muốn phân công.

Lưu ý: Nếu không có tên trong danh sách nghĩa là chưa ai được thêm vào dự án. Nhập tên mới vào cột hoặc thêm tài nguyên vào dự án của bạn trước khi phân công họ thực hiện các tác vụ.

Ảnh chụp màn hình tổ hợp các tác vụ với tài nguyên được gán trong một kế hoạch dự án và biểu đồ Gantt.

Đặt một đường cơ sở

Bạn có thể chụp ảnh tức thời cho lịch trình ban đầu bằng cách đặt và lưu đường cơ sở. Điều này cho bạn biết cách so sánh dự án của bạn với dự án ban đầu.

 1. Chọn Project > Lên lịch > Đặt Đường cơ sở > Đặt Đường cơ sở.

 2. Chọn đường cơ sở bạn muốn đặt, từ danh sách Đặt đường cơ sở.

  Mẹo: Bạn có thể đặt tối đa 11 đường cơ sở trong một dự án. Thực hiện thao tác này để nhận được ảnh tức thời thường xuyên cho các tình huống.

 3. Chọn Toàn bộ Dự án.

 4. Chọn OK.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại Đặt Cơ sở

Tạo báo cáo dự án

 1. Chọn tab Báo cáo.

 2. Chọn loại báo cáo bạn muốn trong nhóm Xem Báo cáo, rồi chọn một báo cáo cụ thể.

  Chẳng hạn, để mở báo cáo Tổng quan Dự án, hãy chọn Báo cáo > Bảng điều khiển > Tổng quan Dự án.

Báo cáo Tổng quan Dự án
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×