Quản lý chia sẻ trong OneDrive và SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tư cách người quản trị toàn cục hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365, bạn có thể sử dụng trung tâm quản trị OneDrive để kiểm soát cách thức chia sẻ hoạt động ở mức đối tượng thuê trong OneDrive và SharePoint Online. Vì mỗi OneDrive tuyển tập trang trong SharePoint, SharePoint thiết đặt của tổ chức của bạn và thiết đặt OneDrive liên quan.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách chia sẻ tệp hoặc thư mục trong OneDrive, hãy xem OneDrive chia sẻ tệp và thư mục.

Lưu ý: Một số thiết đặt chia sẻ tồn tại trong nhiều trung tâm quản trị. Khi bạn thay đổi chúng ở một nơi, Trung tâm quản trị khác sẽ phản ánh thay đổi. Nếu bạn có nhiều người quản trị trong tổ chức của bạn, hãy đảm bảo bạn liên lạc các thay đổi bạn thực hiện. Xem các bài viết sau đây để biết thêm thông tin về các thiết đặt chia sẻ.

Thay đổi thiết đặt nối kết chia sẻ của bạn

Nếu bạn vẫn chưa xác định các thiết đặt chia sẻ bên ngoài bạn cho phép, hãy thực hiện đó trước tiên: điều khiển chia sẻ cho OneDrive và SharePoint bên ngoài. Sau đó làm theo các bước để giúp hướng dẫn người dùng của bạn vào tạo loại của việc chia sẻ nối kết bạn muốn.

 1. Mở Trung tâm quản trị OneDrive, và bấm vào tab chia sẻ .

 2. Dưới nối kết kiểu mặc định, hãy chọn dạng nối kết được chọn theo mặc định khi người dùng chia sẻ mục:

  Quan trọng: thiết đặt sau đây áp dụng cho cả SharePoint và OneDrive. Đồng bộ hóa với thiết đặt trong Trung tâm quản trị SharePoint . Để biết thêm thông tin về thiết đặt này trong Trung tâm quản trị SharePoint , hãy xem thay đổi kiểu nối kết mặc định khi người dùng lấy nối kết để chia sẻ.

  • Nối kết Shareable (có thể truy nhập bởi bất kỳ với nối kết). Tùy chọn này chỉ có sẵn khi bạn thiết đặt chia sẻ bên ngoài cho SharePoint được đặt cho bất kỳ ai. Nếu thiết đặt chia sẻ bên ngoài cho OneDrive hoặc tuyển tập trang cụ thể không được đặt thành "Bất kỳ ai", kiểu nối kết mặc định cho OneDrive hoặc tuyển tập trang sẽ là "Nội."

  • Nối kết nội bộ (có thể truy nhập chỉ bởi người dùng trong tổ chức của bạn, có thể được chia sẻ nội bộ)

  • Nối kết trực tiếp (có thể truy nhập chỉ bởi người dùng đã có quyền truy nhập mục)

 3. Bấm Lưu.

Nối kết thiết đặt trên trang chia sẻ của Trung tâm quản trị OneDrive

Các thiết đặt nâng cao cho shareable nối kết   

Nếu bạn thiết đặt chia sẻ bên ngoài cho SharePoint được đặt để cho phép shareable nối kết (thậm chí nếu ngoài tắt chia sẻ hiện tại), bạn có thể đặt một thời gian hết hạn cho các nối kết bằng cách chọn một giá trị từ danh sách thả xuống nối kết hết hạn trong . Bạn cũng có thể chọn xem shareable nối kết có thể cung cấp cho mọi người trong quyền chỉnh sửa được chia sẻ tệp và thư mục.

Điều khiển chia sẻ cho OneDrive và SharePoint bên ngoài

Theo mặc định, người dùng được phép chia sẻ tệp trong OneDrive và SharePoint với bất kỳ ai sử dụng nối kết mà không yêu cầu đăng nhập. Nếu bạn muốn thay đổi này, đó là tốt nhất để thực hiện trước hết trước khi bạn tùy chỉnh thiết đặt nối kết của bạn. Ghi sau nhớ khi bạn cấu hình chia sẻ cho OneDrive.

 • Thiết đặt chia sẻ bên ngoài cho SharePoint có thể Thêm hạn chế hơn những gì bạn cho phép trong OneDrive, nhưng không phải ít hạn chế. Nếu bạn tắt tính năng chia sẻ bên ngoài cho SharePoint trong tổ chức của bạn, bạn không thể bật lại cho OneDrive.

 • Nếu bạn muốn cho phép chia sẻ trên bất kỳ site nào tệp bên ngoài, bạn cần phải bật nó trên tổng thể (ở mức người thuê). Bạn có thể rồi tắt nó cho tất cả các tuyển tập site khác.

 • Nếu bạn tắt tính năng chia sẻ bên ngoài, bất kỳ nối kết chia sẻ ra bên ngoài sẽ ngừng hoạt động. Nếu bạn sau đó bật nó trở lại, các nối kết sẽ tiếp tục làm việc.

Để cấu hình chia sẻ cho OneDrive

 1. Mở Trung tâm quản trị OneDrive, và bấm vào tab chia sẻ .

 2. Bên dưới chia sẻ bên ngoài, di chuyển các thanh trượt đến thiết đặt bạn muốn cho SharePoint và OneDrive, như được mô tả trong bảng dưới đây.

  Chia sẻ các thiết đặt trên trang chia sẻ của Trung tâm quản trị OneDrive bên ngoài

  Nếu bạn muốn:

  Chọn tùy chọn này:

  Với kết quả này:

  Cho phép người dùng tạo nối kết mà không yêu cầu đăng nhập (trước đây được gọi là "truy nhập ẩn danh nối kết")

  Bất kỳ ai

  Người dùng có thể tạo nối kết có thể được chia sẻ tự do. Họ có thể chọn để yêu cầu đăng nhập khi họ chia sẻ các mục.

  Yêu cầu người dùng bên ngoài đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc một cơ quan hoặc trường học tài khoản trước khi họ có thể truy nhập chia sẻ tệp.

  Người dùng bên ngoài mới và hiện có

  Người dùng có thể gửi thư mời cho bất kỳ ai (trừ khi bạn chọn để hạn chế tên miền). Thư mời để truy nhập các tệp có thể dùng chỉ một lần. Sau khi họ đã được dùng, họ không thể được dùng bởi những người khác truy nhập. Người dùng bên ngoài mới sẽ được thêm vào Azure Active Directory khi họ đăng nhập để xem mục được chia sẻ.

  Cho phép chia sẻ chỉ dành cho người dùng bên ngoài người đã nằm trong Azure Active Directory.

  Người dùng bên ngoài hiện có

  Người dùng có thể gửi lời mời để mọi người dùng bên ngoài mà đã được thêm vào Azure Active Directory chia sẻ. Thư mời để truy nhập các tệp có thể dùng chỉ một lần. Sau khi họ đã được dùng, họ không thể được dùng bởi những người khác truy nhập.

  Tắt tính năng chia sẻ bên ngoài.

  Chỉ những người trong tổ chức của bạn

  Chia sẻ bên ngoài không được phép.

  Nếu bạn tắt tính năng chia sẻ bên ngoài cho SharePoint, bạn vẫn có thể thay đổi các thiết đặt nâng cao để chia sẻ bên ngoài trong bước tiếp theo. Thay đổi của bạn sẽ không có hiệu lực cho đến khi bạn bật chia sẻ bên ngoài.

 3. Xác định bất kỳ thiết đặt nâng cao cho chia sẻ bên ngoài.

  Quan trọng: các thiết đặt này áp dụng cho cả SharePoint và OneDrive. Thiết đặt bạn thay đổi trong đồng bộ Trung tâm quản trị OneDrive với thiết đặt của bạn trong Trung tâm quản trị SharePoint .

  • Cho phép hoặc chặn việc chia sẻ với mọi người trên tên miền cụ thể. Bạn chỉ định một danh sách tên miền bị chặn hoặc được phép. Lưu ý rằng nếu bạn cho phép nối kết shareable (mà không yêu cầu đăng nhập), người dùng chia sẻ mục với những nối kết có thể chia sẻ với bất kỳ ai, bao gồm những người có tài khoản trên tên miền bị hạn chế. Thiết lập này là giống như thiết đặt trên trang chia sẻ trong Trung tâm quản trị SharePoint . Để biết thêm thông tin, hãy xem tên miền bị hạn chế chia sẻ trong SharePoint Online và OneDrive for Business

  • Người dùng bên ngoài phải chấp nhận lời mời chia sẻ bằng cách dùng cùng một tài khoản thư mời đã được gửi đến. Điều này cho phép bạn kiểm soát tài khoản người dùng bên ngoài sử dụng để truy nhập các mục được chia sẻ.

  • Cho phép người dùng bên ngoài, chia sẻ mục họ không sở hữu. Thiết đặt này được chọn theo mặc định.

 4. Bấm Lưu.

Thiết đặt khác

 1. Mở Trung tâm quản trị OneDrive, và bấm vào tab chia sẻ .

 2. Dưới thiết đặt khác, hãy chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị cho người sở hữu tên của người đã xem tệp của họ.

  Chia sẻ các thiết đặt trong Trung tâm quản trị OneDrive

  Thiết đặt này cho phép bạn kiểm soát việc người sở hữu của một tệp được chia sẻ có thể nhìn thấy những người chỉ xem (và không sửa) tệp trong OneDrive tệp truy nhập các thống kê. Số liệu thống kê truy nhập tệp xuất hiện trên thẻ khi người dùng di chuột lên tên tệp hoặc hình thu nhỏ trong OneDrive. Thống kê bao gồm số dạng xem trên tệp, số lượng người đã xem nó và danh sách những người đã xem nó.

  Lưu ý: Thiết đặt này được chọn theo mặc định. Nếu bạn bỏ chọn nó, tệp trình xem thông tin được vẫn đã ghi và sẵn dùng cho bạn để kiểm tra là người quản trị. người sở hữu OneDrive cũng vẫn sẽ có thể để xem những người xem được chia sẻ tệp Office của họ bằng cách sử dụng Office Online hoặc các ứng dụng Office trên máy tính.

 3. Bấm Lưu.

Xem Thêm

Sử dụng Trung tâm quản trị OneDrive mới

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×