Quản lý cổng thông tin Office 365 Video

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Office 365 Video sẽ được thay thế bằng Microsoft Stream. Để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp video dịch vụ mới thêm thông minh để cộng tác video và tìm hiểu về các gói đăng ký hiệu ứng chuyển tiếp cho khách hàng Office 365 Video hiện tại, hãy xem di chuyển đến dòng từ Office 365 Video.

Bạn có thể quản lý cổng thông tin Office 365 Video để tùy chỉnh cho tổ chức của bạn. Dưới đây là các quy trình quản lý cổng thông tin Office 365 Video , bạn có thể thực hiện nếu bạn là người quản trị video:

Để thêm thông tin về tạo kênh và tải lên video, hãy xem Tạo và quản lý kênh trong Office 365 Video.

Để quản lý các thiết đặt cho cổng thông tin Office 365 Video của bạn, trước tiên bạn mở Office 365 Video cổng thông tin thiết đặt trang.

Để mở trang thiết đặt cổng thông tin Office 365 Video

 1. Đăng nhập vào Office 365 như một người dùng có quyền quản trị video trong Office 365 Video. Để biết thông tin về quyền quản trị video, hãy xem Thay đổi quyền quản trị cho cổng thông tin Office 365 Video của bạn ở phần sau của bài viết này.

 2. Đi đến cổng thông tin Office 365 Video bằng cách chọn Office 365công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 , sau đó chọn video.

  Công cụ khởi động ứng dụng Office 365

  Bạn không tìm được ứng dụng mình cần? Từ công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Tất cả ứng dụng để xem danh sách các ứng dụng Office 365 theo bảng chữ cái sẵn dùng cho bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể.

 3. Trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 Video, hãy đảm bảo chọn Nhà.

  Nút Nhà trong thanh dẫn hướng ở trên cùng của Office 365 Video
 4. Ở phía bên phải của thanh dẫn hướng trên cùng, hãy chọn Thiết đặt cổng thông tin.

  Menu cổng thông tin video với thiết đặt cổng thông tin được chọn

Người quản trị video trong Office 365 Video kiểm soát người nào là hội viên trong hai kiểu nhóm người quản trị Office 365 Video:

 • Người quản trị Video.    Một người dùng hoặc nhóm bảo mật có quyền quản trị video có thể thực hiện các thủ tục được mô tả trong bài viết này. Người quản trị đối tượng thuê SharePoint Online cho tổ chức của bạn có quyền quản trị video theo mặc định.

 • Người quản trị Kênh.    Một người dùng hoặc nhóm bảo mật có quyền quản trị kênh có thể tạo kênh mới. Theo mặc định, tất cả mọi người trong tổ chức của bạn có quyền quản trị kênh, nhưng người quản trị video có thể thay đổi điều này để chỉ một số người nhất định là người quản trị kênh.

  Quan trọng: Một người quản trị kênh không nhất thiết phải có quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem bất kỳ kênh nhất định nào. Người tạo một kênh có quyền chỉnh sửa kênh đó và có thể cung cấp quyền chỉnh sửa kênh đó cho người khác. Ví dụ, nếu người dùng A và người dùng B đều là người quản trị kênh, và người dùng A tạo một kênh, thì người dùng A (và bất kỳ ai khác được người dùng A cấp quyền chỉnh sửa kênh đó) kiểm soát việc người dùng B có quyền chỉnh sửa hoặc quyền xem kênh đó không. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thay đổi quyền kênh trong Tạo và quản lý kênh trong Office 365 Video.

Để thay đổi quyền quản trị cho Office 365 Video

 1. Mở trang thiết đặt cổng thông tin video. Để biết thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem quy trình trước, hãy mở trang thiết đặt cổng thông tin Office 365 Video.

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn Quyền.

  Trang thiết đặt kênh cổng thông tin - các quyền
 3. Trong hộp Người quản trị Video hộp, hãy chỉ định người dùng hoặc nhóm bảo mật mà bạn muốn cấp quyền quản trị video.

 4. Trong hộp Người quản trị Kênh hộp, hãy chỉ định người dùng hoặc nhóm bảo mật mà bạn muốn cấp quyền quản trị kênh.

Bạn có thể chọn video và kênh để làm nổi bật trên trang chủ cổng thông tin Office 365 Video của bạn. Bạn có thể làm nổi bật tối đa năm video và ba kênh trên trang chủ cổng thông tin.

Lưu ý: Đảm bảo video mà bạn đã chọn để làm nổi bật trên trang chủ cổng thông tin của bạn có thể hiển thị với tất cả mọi người trong tổ chức của bạn. Bạn thực hiện điều này bằng cách chọn video từ các kênh mà mọi người đều có quyền xem kênh. Nếu video mà bạn chọn làm nổi bật không thể hiển thị cho tất cả mọi người, thì lát ô nổi bật trên trang chủ cổng thông tin có thể bị trống. Để biết thêm thông tin về quyền xem kênh, hãy xem Thay đổi quyền kênh trong Tạo và quản lý kênh trong Office 365 Video.

Để làm nổi bật video trên trang chủ Office 365 Video

 1. Mở trang thiết đặt cổng thông tin video. Để biết thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem mở trang thiết đặt cổng thông tin Office 365 Video trước trong bài viết này.

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn Ô nổi bật.

  Trang thiết đặt kênh cổng thông tin - tiêu điểm
 3. Bên dưới Làm nổi bật video, chọn một lát ô nổi bật, chẳng hạn như Ô nổi bật 1.

 4. Trong hộp thoại xuất hiện, tìm kiếm hoặc duyệt tìm video mà bạn muốn làm nổi bật.

  Lưu ý: Video vừa được tải lên chỉ có thể được làm nổi bật sau khi được lập chỉ mục bằng tìm kiếm và thường sẵn sàng phát trên cổng thông tin. Nếu bạn không nhìn thấy video bạn muốn làm nổi bật ngay lập tức, hãy kiểm tra lại sau giây lát.

 5. Hãy chọn lát video bạn muốn làm nổi bật.

 6. Chọn OK.

 7. (Tùy chọn) Lặp lại bước 3 đến 6 trong thủ tục này cho những lát nổi bật khác.

  Để đặt một video khác trong lát nổi bật, hãy chọn lát ô nổi bật và chọn một video khác.

Để làm nổi bật kênh trên trang chủ Office 365 Video

 1. Mở trang thiết đặt cổng thông tin video. Để biết thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem mở trang thiết đặt cổng thông tin Office 365 Video trước trong bài viết này.

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn Ô nổi bật.

 3. Bên dưới Làm nổi bật kênh, chọn tối đa 3 kênh để làm nổi bật từ các danh sách thả xuống

 4. Chọn Lưu.

Bạn có thể nối kết đến hướng dẫn video của tổ chức của bạn trên menu chính của Office 365 Video cổng thông tin trang chủ của bạn. Bạn cũng có thể thêm một nối kết "Tải lên hướng dẫn" menu chính của trang tải lên.

Hướng dẫn Video của Office 365

Để thêm hướng dẫn vào cổng thông tin Office 365 Video của bạn

 1. Mở trang thiết đặt cổng thông tin video. Để biết thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem mở trang thiết đặt cổng thông tin Office 365 Video trước trong bài viết này.

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn nối kết đến hướng dẫn.

 3. Trong ngăn nối kết đến hướng dẫn của tổ chức của bạn cho Office 365 , hãy nhập URL cho hướng dẫn của bạn trong nút "Video hướng dẫn" thêm trên trang chủ và sau đó bấm lưu.

Để thêm một hướng dẫn về tải lên"" nối kết đến Office 365 Video tải trang

 1. Mở trang thiết đặt cổng thông tin video. Để biết thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem mở trang thiết đặt cổng thông tin Office 365 Video trước trong bài viết này.

 2. Trong ngăn dẫn hướng bên trái, hãy chọn nối kết đến hướng dẫn.

 3. Trong ngăn nối kết đến hướng dẫn của tổ chức của bạn cho Office 365 , hãy nhập URL cho hướng dẫn của bạn trong thêm nút "Tải hướng dẫn" trên trang tải lên và sau đó bấm lưu.

Nếu tổ chức của bạn không muốn sử dụng Office 365 Video hoặc chỉ là chưa sẵn sàng sử dụng, người quản trị đối tượng thuê SharePoint Online có thể vô hiệu hoá nó. Sau khi Office 365 Video bị vô hiệu hóa, không ai trong tổ chức của bạn (bao gồm người quản trị video cho Office 365 Video) có thể truy nhập và không có nối kết nào đến nó hiển thị trong Office 365. Người quản trị đối tượng thuê SharePoint Online có thể kích hoạt lại nó khi tổ chức của bạn đã sẵn sàng sử dụng. Ví dụ, bạn có thể muốn vô hiệu hóa Office 365 Video cho đến khi bạn có thời gian quyết định xem bạn có muốn dùng kênh Cộng đồng được cấu hình sẵn không và bạn muốn thiết đặt quyền chỉnh sửa và xem nào hoặc cho đến khi có thời gian tạo các kênh khác và tải video lên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và quản lý các kênh trong Office 365 Video.

Để vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại Office 365 Video

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Ở ngăn bên trái, chọn cài đặt.

 5. Trong phần Truyền dịch vụ Video , hãy chọn vô hiệu hóa truyền video thông qua dịch vụ phương tiện Azure và vô hiệu hóa cổng thông tin Video hoặc kích hoạt lại truyền video thông qua dịch vụ phương tiện Azure và bật cổng thông tin Video.

  Tắt thiết đặt Office 365 Video trong trung tâm quản trị SharePoint Online

  Lưu ý: Nếu bạn vô hiệu hóa Office 365 Video, nối kết Video trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 hoặc biểu tượng Video trong Office 365công cụ khởi động ứng dụng vẫn sẽ nhìn thấy được trong khi thay đổi được phát tán toàn hệ thống. Ngay cả khi nối kết hoặc biểu tượng vẫn nhìn thấy, không ai trong tổ chức của bạn sẽ không thể sử dụng Office 365 Video. Nếu bạn bật lại Office 365 Video, nối kết Video trên thanh dẫn hướng trên cùng Office 365 hoặc biểu tượng Video trong Office 365công cụ khởi động ứng dụng sẽ xuất hiện lại.

Xem Thêm

Tìm trợ giúp về Office 365 Video

Đến với Office 365 Video

Tạo và quản lý kênh trong Office 365 Video

Các định dạng Video phù hợp với Office 365 Video

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×