Quản lý các thông báo trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn bên cạnh một thông báo để bắt đầu quản lý nguồn cấp của bạn. Từ menu, bạn có thể đánh dấu một thông báo là đã đọc hoặc chưa đọc. Bạn cũng có thể theo dõi hoặc unfollow kênh hoặc nhóm mà thông báo được đăng.

Để tùy chỉnh thêm thiết đặt thông báo của bạn, hãy bấm ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên cùng của ứng dụng và sau đó bấm thiết đặt > thông báo. Ở đây bạn có thể tinh chỉnh những gì bạn nhận được thông báo và cách chúng Hiển thị.

Từ nguồn cấp hoạt động của bạn, gõ nhẹ vào bộ lọc Nút Bộ lọc để hiển thị chỉ các loại thư chẳng hạn như thư chưa đọc, @mentions, trả lời, và lượt thích. Sử dụng các tùy chọn nguồn cấp dữ liệu để chọn Nhóm hoặc hoạt động riêng lẻ.

Để tùy chỉnh thông báo của bạn, gõ nhẹ vào Thêm Nút Xem thêm > thiết đặt > thông báo. Từ đó, gõ nhẹ vào mở thiết đặt để truy nhập thiết đặt iOS của bạn cho nhóm. Sau đó gõ nhẹ vào thông báo > cho phép thông báo để xác định cách bạn muốn xem thông báo nhóm.

Từ nguồn cấp hoạt động của bạn, gõ nhẹ vào bộ lọc Nút Bộ lọc để hiển thị chỉ các loại thư chẳng hạn như thư chưa đọc, @mentions, trả lời, và lượt thích. Sử dụng các tùy chọn nguồn cấp dữ liệu để chọn Nhóm hoặc hoạt động riêng lẻ.

Để tùy chỉnh thông báo của bạn, gõ nhẹ vào Thêm Nút Xem thêm > thiết đặt > thông báo.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×