Quản lý các mức cấp phép

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn muốn làm gì?

Mở trang mức cấp phép

Tạo mức cấp phép

Sao chép mức cấp phép

Sửa mức cấp phép

Xóa mức cấp phép

Kế thừa cấp độ quyền từ site mẹ

Quyền cho phép bạn xác định ai có thể truy nhập vào trang cổng thông tin của bạn và họ có thể làm gì với nội dung trong đó. Ví dụ, bạn có thể thiết lập quyền để cho phép dự án thành viên để thêm hoặc sửa đổi nội dung nhưng chỉ cho phép người bên ngoài dự án để xem nội dung mà không thay đổi nó. Bạn cũng có thể thiết lập quyền để cho phép một vài cá nhân để điều khiển quản trị và bố trí trang.

Quyền được cấp giao cụ thể cấp độ quyền cho cá nhân hoặc nhóm. Các mức cấp phép sau đây được cung cấp theo mặc định:

 • Toàn quyền kiểm soát cho phép người quản trị quyền truy nhập vào trang. Các thành viên của nhóm Home người sở hữu có mức cấp phép này theo mặc định. Mức cấp phép này không thể được tùy chỉnh hoặc bị xóa.

 • Thiết kế cho phép người dùng thay đổi bố trí và các thiết đặt trên các trang mà chúng được cấp quyền. Người dùng trong nhóm này có thể tạo danh sách và thư viện tài liệu, sửa trang, và áp dụng chủ đề, viền và biểu định kiểu trên trang hoặc tuyển tập trang.

 • Đóng góp cho phép người dùng để gửi nội dung đến các khu vực trong trang mà chúng được cấp quyền. Người dùng trong nhóm này có thể thêm, sửa và xóa các mục trong danh sách hiện có và thư viện tài liệu. Các thành viên của nhóm Home thành viên được gán mức cấp phép này theo mặc định.

  Lưu ý: Trong Microsoft Office SharePoint Server 2007, người dùng có quyền đóng góp mức có thể sửa mục danh sách không được phép trong các phiên bản trước của SharePoint Portal Server. Đây là một điểm khác biệt quan trọng đối với các nhóm người nâng cấp lên Office SharePoint Server 2007.

 • Đọc cho phép người dùng và nhóm để tìm kiếm, xem và duyệt qua nội dung trên trang. Người dùng và nhóm với mức cấp phép này cũng có thể mở tài liệu và các mục hiện tại. Mức cấp phép này được gán vào nhóm Home khách truy nhập mặc định.

 • Hạn chế đọc được thiết kế để cung cấp cho người dùng truy nhập vào danh sách cụ thể, thư viện tài liệu, mục hoặc tài liệu, mà không cho phép họ truy nhập vào toàn bộ trang. Phiên bản trước của tài liệu và thông tin quyền người dùng sẽ không sẵn dùng cho mọi người và nhóm với mức cấp phép này.

 • Phê duyệt cho phép sửa và phê duyệt trang, mục danh sách và tài liệu.

 • Quản lý cấu trúc phân cấp cho phép tạo trang web và sửa trang, mục danh sách và tài liệu.

Quản lý quyền của một trang web mẹ ảnh hưởng đến không chỉ trang web mẹ, nhưng tất cả các trang con thừa kế từ site mẹ, vì vậy thật quan trọng cần cân nhắc cẩn thận bất kỳ thay đổi đối với mức cấp phép. Nếu bạn muốn thay đổi quyền trên một site con kế thừa quyền và bạn không muốn thay đổi các quyền đối với trang mẹ, bạn có thể dừng site con từ kế thừa các quyền và sau đó tạo quyền duy nhất trên trang con.

Vì mức cấp phép được quản lý ở mức site, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau trên trang Web mức cao nhất của tuyển tập trang hoặc trên bất kỳ trang con có các quyền duy nhất.

Mở trang mức cấp phép

Tất cả các thay đổi bạn thực hiện với mức cấp phép bắt đầu ở trang mức cấp phép.

 1. Trên trang chủ cổng thông tin, hãy bấm menu Hành động Site , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm người và nhóm.

 2. Trên trang mọi người và nhóm, trong thanh khởi động nhanh, bấm vào Quyền trang.

 3. Trên menu thiết đặt , bấm Mức cấp phép.

  Lưu ý: Menu thiết đặt không sẵn dùng trên trang quyền nếu site của bạn kế thừa quyền từ site mẹ của nó. Nếu menu thiết đặt không sẵn dùng, chọn Quản lý quyền của mẹ từ menu hành động .

Đầu trang

Tạo cấp độ quyền

 1. Trên trang Mức Cấp phép, bấm Thêm Mức Cấp phép.

 2. Trên trang thêm mức cấp phép, trong phần tên và mô tả , nhập tên và hoặc bạn có thể mô tả.

 3. Chọn hộp kiểm cho các quyền bạn muốn liên kết với mức cấp phép này, sau đó bấm tạo.

Đầu trang

Sao chép cấp độ quyền

 1. Trên trang mức cấp phép, bấm vào tên của mức cấp phép bạn muốn sao chép.

 2. Cuộn đến cuối trang sửa mức cấp phép, sau đó bấm Sao chép mức cấp phép.

 3. Trong phần quyền cấp tên và mô tả , nhập tên và hoặc bạn có thể mô tả cho mức cấp phép mới.

 4. Bấm Tạo.

  Mức cấp phép mới xuất hiện trên trang mức cấp phép.

Đầu trang

Sửa mức cấp phép

Sử dụng các bước để thực hiện thay đổi bất kỳ mức cấp phép tùy chỉnh hoặc bất kỳ mặc định mức cấp phép không phải là toàn quyền kiểm soát hoặc đọc có giới hạn.

 1. Trên trang mức cấp phép, bấm vào tên của mức cấp phép bạn muốn sửa.

  Trên trang sửa mức cấp phép, bạn có thể thực hiện các thay đổi sau đây:

  • Thay đổi mô tả của mức cấp phép.

  • Chọn hộp kiểm cho các quyền mà bạn muốn liên kết với mức cấp phép này và bỏ chọn hộp kiểm cho các quyền mà bạn không muốn liên kết với mức cấp phép này.

 2. Sau khi bạn đã thực hiện thay đổi của bạn, hãy bấm gửi.

Đầu trang

Xóa mức cấp phép

Sử dụng các bước sau để xóa mức cấp phép tùy chỉnh hoặc bất kỳ mức cấp phép mặc định không phải là toàn quyền kiểm soát hoặc đọc có giới hạn. Các mức hai không thể xóa bỏ.

 1. Trên trang mức cấp phép, chọn hộp kiểm cho các mức cấp phép bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa bỏ chọn mức cấp phép.

 2. Bấm OK để xác nhận.

Đầu trang

Kế thừa cấp độ quyền từ site mẹ

Nếu trang cổng thông tin của bạn có quyền duy nhất, bạn có thể kế thừa cấp độ quyền từ site mẹ bất kỳ lúc.

Quan trọng: Kế thừa cấp độ quyền từ mẹ site permanantly loại bỏ tất cả các mức cấp phép tùy chỉnh mà bạn có thể tạo cho site này.

 1. Trên trang mức cấp phép, bấm Mức cấp phép thừa kế từ trang Web mẹ.

 2. Bấm OK để xác nhận.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×