Quản lý các mẫu danh sách

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng lại danh sách tùy chỉnh SharePoint với danh sách mẫu. Mẫu lưu trường, công thức, định dạng, và tùy chọn, dữ liệu cũng. Mẫu có thể được tải xuống để lưu trữ hoặc tải lên một trang khác.

Quan trọng: site nhóm kết nối nhóm SharePoint Online không hiện đang hỗ trợ danh sách mẫu. Đối với các site SharePoint Online , bật tính năng tạo script sử dụng danh sách mẫu. Để biết thêm thông tin hãy xem bật chức năng tạo script hoặc tắt.

 1. Mở danh sách mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Nếu bạn đang ở trong SharePoint Online, bấm thiết đặt Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. sau đó bấm Thiết đặt danh sách.

  Trong các phiên bản, bấm danh sách trên ruy-băng, sau đó bấm Thiết đặt danh sách.

  Thiết đặt danh sách trên ruy-băng
 3. Trong cột quyền và quản lý , bấm lưu danh sách dưới dạng mẫu.

  Phần quản lý quyền của menu thiết đặt

  Lưu dưới dạng mẫu trang xuất hiện.

  Lưu dưới dạng mẫu trang
 4. Trong hộp Tên tệp , hãy nhập tên tệp để dùng cho tệp mẫu.

  Lưu ý: Không thêm một phần mở rộng tệp vào tên tệp. Phần mở rộng tệp .stp được tự động thêm cho bạn.

 5. Trong hộp tên mẫu , hãy nhập tiêu đề mà bạn muốn xuất hiện trong bộ sưu tập mẫu danh sách cho mẫu này.

 6. Trong hộp Mô tả mẫu , nhập mô tả cho mẫu. Mô tả xuất hiện trong ngăn chi tiết ở bên phải khi bạn chọn mẫu trong bộ sưu tập mẫu.

 7. Để bao gồm nội dung hiện trong danh sách này trong danh sách mẫu mới, hãy chọn hộp kiểm Bao gồm nội dung . Để biết thêm thông tin, hãy xem giới hạn đối với dữ liệu trong một mẫu danh sách.

  Lưu ý: Bước này không lưu bất kỳ thiết đặt bảo mật có thể đã được áp dụng cho danh sách. Vì điều này, chúng tôi khuyên bạn lưu mẫu danh sách này tới một vị trí bảo mật sao cho nó không thể khôi phục được bởi người nào đó sẽ không có quyền truy nhập nội dung này.

 8. Bấm OK.

  Bạn sẽ nhận được một thành công lưu màn hình xác nhận nếu tất cả sự tốt.

  Thành công lưu hộp thoại xác nhận

  Bấm vào bộ sưu tập mẫu để xem danh sách mẫu mới trong bộ sưu tập mẫu danh sách.

  Danh sách mẫu trang

 1. Bấm thiết đặt Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong cột Bộ sưu tập trình thiết kế Web , hãy bấm danh sách mẫu.

  Nối kết mẫu danh sách trên trang thiết đặt site

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập trang với một danh sách mẫu
 3. Bấm sửa Nút sửa trong thư viện biểu mẫu danh sách trong sửa cột cho danh sách mẫu mà bạn muốn Cập Nhật.

 4. Bấm Xóa bỏ mục, sau đó bấm OK để xác nhận.

 1. Bấm thiết đặt Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong cột Bộ sưu tập trình thiết kế Web , hãy bấm danh sách mẫu.

  Nối kết mẫu danh sách trên trang thiết đặt site

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập trang với một danh sách mẫu
 3. Bấm sửa Nút sửa trong thư viện biểu mẫu danh sách trong sửa cột cho danh sách mẫu mà bạn muốn sửa.

 4. Sửa thông tin mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm OK.

  Sửa một mẫu danh sách thuộc tính

Lưu ý: Các bước sau đây yêu cầu bạn có quyền ghi vào thư mục hoặc chia sẻ mà bạn đang tải xuống tệp mẫu danh sách.

 1. Bấm thiết đặt Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong cột Bộ sưu tập trình thiết kế Web , hãy bấm danh sách mẫu.

  Nối kết mẫu danh sách trên trang thiết đặt site

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập trang với một danh sách mẫu
 3. Trong cột tên , bấm vào nối kết mẫu danh sách mà bạn muốn tải xuống.

 4. Trong trình duyệt tệp tải về hộp thoại, hãy bấm lưu hoặc Lưu như để tải xuống tệp.

Danh sách mẫu đã được tải xuống vào một tệp trên hệ thống tệp có thể được tải lên bộ sưu tập mẫu danh sách. Để thực hiện các bước sau đây, bạn phải có quyền đọc để chia sẻ thư mục hoặc mạng có chứa tệp mẫu danh sách.

Lưu ý: 

 • Lưu ý rằng danh sách mẫu tệp sử dụng phần mở rộng tệp .stp.

 • Danh sách mẫu có thể được sử dụng chỉ trên cùng một kiểu trang web hoặc workspace mà họ đã được tạo ra. Điều này có nghĩa là một mẫu danh sách đã được tạo trên site không gian làm việc cuộc họp không thể được dùng trên trang nhóm. Tuy nhiên, mẫu danh sách đã được tạo trên site nhóm có thể được dùng trên trang nhóm khác nhau.

 1. Bấm thiết đặt Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong cột Bộ sưu tập trình thiết kế Web , hãy bấm danh sách mẫu.

  Nối kết mẫu danh sách trên trang thiết đặt site

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập trang với một danh sách mẫu
 3. Trên ruy-băng, bấm Tải lên tài liệu.

  Nút tải lên tài liệu trên ruy-băng

  Trang Thêm mẫu xuất hiện.

  Thêm một trang mẫu
 4. Nhập đường dẫn tệp cùng tên (bao gồm phần mở rộng tệp) của danh sách mẫu mà bạn muốn tải lên, hoặc bấm duyệt để chọn tệp.

 5. Chọn ghi đè lên các tệp hiện có. Theo mặc định, hộp kiểm ghi đè lên tệp hiện tại được chọn.

  Lưu ý: Nếu hộp kiểm ghi đè lên tệp hiện tại được chọn, danh sách mẫu mà đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội dung và có cùng tên dưới dạng tệp mà bạn đang tải lên sẽ ghi đè. Nếu bạn tìm cách tải lên một mẫu danh sách đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu nội dung và không chọn hộp kiểm này, một thông báo lỗi sẽ được hiển thị.

 6. Bấm OK.

Tạo một mẫu danh sách trong SharePoint Server 2010

 1. Mở danh sách mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Trên ruy-băng, bấm danh sách và sau đó bấm Thiết đặt danh sách.

  Nút thiết đặt danh sách trên ruy-băng của trang
 3. Trong cột quyền và quản lý , bấm lưu danh sách dưới dạng mẫu.

  Phần quản lý quyền của menu thiết đặt

  Lưu dưới dạng mẫu trang xuất hiện.

  Danh sách mẫu trang thuộc tính
 4. Trong hộp Tên tệp , hãy nhập tên tệp để dùng cho tệp mẫu.

  Lưu ý: Không thể thêm một phần mở rộng tệp tên tệp. Phần mở rộng tệp .stp được tự động thêm cho bạn.

 5. Trong hộp tên mẫu , hãy nhập tiêu đề mà bạn muốn xuất hiện trong bộ sưu tập mẫu danh sách cho mẫu này.

 6. Trong hộp Mô tả mẫu , nhập mô tả cho mẫu. Mô tả xuất hiện trong ngăn chi tiết ở bên phải khi bạn chọn mẫu trong bộ sưu tập mẫu.

 7. Để bao gồm nội dung hiện trong danh sách này trong danh sách mẫu mới, hãy chọn hộp kiểm Bao gồm nội dung . Để biết thêm thông tin, hãy xem giới hạn đối với dữ liệu trong một mẫu danh sách.

  Lưu ý: Bước này không lưu bất kỳ thiết đặt bảo mật có thể đã được áp dụng cho danh sách. Vì điều này, chúng tôi khuyên bạn lưu mẫu danh sách này tới một vị trí bảo mật sao cho nó không thể khôi phục được bởi người nào đó sẽ không có quyền truy nhập nội dung này.

 8. Bấm OK.

  Mẫu danh sách mới xuất hiện trong bộ sưu tập mẫu danh sách.

  Danh sách mẫu trang

Đầu Trang

Xóa một mẫu trong bộ sưu tập mẫu danh sách trong SharePoint Server 2010

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trong bộ sưu tập cột, hãy bấm danh sách mẫu.

  Danh sách nối kết mẫu trên menu bộ sưu tập

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập trang với một danh sách mẫu
 3. Trong cột sửa , bấm sửa Nút sửa trong thư viện biểu mẫu danh sách cho mẫu danh sách mà bạn muốn xóa.

 4. Bấm Xóa bỏ mục, sau đó bấm OK để xác nhận.

Đầu Trang

Sửa thuộc tính mẫu danh sách trong SharePoint Server 2010

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trong bộ sưu tập cột, hãy bấm danh sách mẫu.

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập trang với một danh sách mẫu
 3. Bấm sửa Nút sửa trong thư viện biểu mẫu danh sách trong sửa cột cho danh sách mẫu mà bạn muốn Cập Nhật.

 4. Sửa thông tin mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm OK.

Đầu Trang

Tải xuống mẫu với hệ thống tệp trong SharePoint Server 2010

Lưu ý: Các bước sau đây yêu cầu bạn có quyền ghi vào thư mục hoặc chia sẻ mà bạn đang tải xuống tệp mẫu danh sách.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trong bộ sưu tập cột, hãy bấm danh sách mẫu.

  Danh sách nối kết mẫu trên menu bộ sưu tập

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập trang với một danh sách mẫu
 3. Trong cột tên , bấm vào nối kết mẫu danh sách mà bạn muốn tải xuống.

 4. Trong hộp thoại Tải tệp xuống , bấm lưu hoặc Lưu như để tải xuống dưới dạng trình duyệt của bạn cho phép.

Đầu Trang

Tải lên một mẫu vào bộ sưu tập mẫu danh sách trong SharePoint Server 2010

Danh sách mẫu đã được tải xuống vào một tệp trên hệ thống tệp có thể được tải lên bộ sưu tập mẫu danh sách. Để thực hiện các bước sau đây, bạn phải có quyền đọc để chia sẻ thư mục hoặc mạng có chứa tệp mẫu danh sách.

Lưu ý: 

 • Lưu ý rằng danh sách mẫu tệp sử dụng phần mở rộng tệp .stp.

 • Danh sách mẫu có thể được sử dụng chỉ trên cùng một kiểu trang web hoặc workspace mà họ đã được tạo ra. Điều này có nghĩa là một mẫu danh sách đã được tạo trên site không gian làm việc cuộc họp không thể được dùng trên trang nhóm. Tuy nhiên, mẫu danh sách đã được tạo trên site nhóm có thể được dùng trên trang nhóm khác nhau.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trong bộ sưu tập cột, hãy bấm danh sách mẫu.

  Danh sách nối kết mẫu trên menu bộ sưu tập

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập trang với một danh sách mẫu
 3. Bấm vào Tải lên.

  Tải mẫu: Danh sách bộ sưu tập mẫu trang sẽ xuất hiện.

 4. Nhập đường dẫn tệp cùng tên (bao gồm phần mở rộng tệp) của danh sách mẫu mà bạn muốn tải lên, hoặc bấm duyệt để chọn tệp.

 5. Chọn ghi đè lên các tệp hiện có. Theo mặc định, hộp kiểm ghi đè lên tệp hiện tại được chọn.

  Lưu ý: Nếu hộp kiểm ghi đè lên tệp hiện tại được chọn, danh sách mẫu mà đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội dung và có cùng tên dưới dạng tệp mà bạn đang tải lên sẽ ghi đè. Nếu bạn tìm cách tải lên một mẫu danh sách đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu nội dung và không chọn hộp kiểm này, một thông báo lỗi sẽ được hiển thị.

 6. Bấm OK.

Đầu Trang

Tạo một mẫu danh sách trong SharePoint Server 2007

 1. Mở danh sách mà bạn muốn lưu dưới dạng mẫu.

 2. Bấm thiết đặt , sau đó bấm Thiết đặt danh sách.

  Từ nút thiết đặt, bấm Thiết đặt danh sách
 3. Trong cột quyền và quản lý , bấm lưu danh sách dưới dạng mẫu.

  Bấm lưu mẫu site bên dưới quyền và quản lý cột

  Lưu dưới dạng mẫu trang xuất hiện.

  Danh sách mẫu trang thuộc tính
 4. Trong hộp Tên tệp , hãy nhập tên tệp để dùng cho tệp mẫu.

  Lưu ý: Không thể thêm một phần mở rộng tệp tên tệp. Phần mở rộng tệp .stp được tự động thêm cho bạn.

 5. Trong hộp tên mẫu , hãy nhập tiêu đề mà bạn muốn xuất hiện trong bộ sưu tập mẫu danh sách cho mẫu này.

 6. Trong hộp Mô tả mẫu , nhập mô tả cho mẫu.

 7. Để bao gồm nội dung hiện trong danh sách này trong danh sách mẫu mới, hãy chọn hộp kiểm Bao gồm nội dung . Để biết thêm thông tin, hãy xem giới hạn đối với dữ liệu trong một mẫu danh sách.

  Lưu ý: Bước này không lưu bất kỳ thiết đặt bảo mật có thể đã được áp dụng cho danh sách. Vì điều này, chúng tôi khuyên bạn lưu mẫu danh sách này tới một vị trí bảo mật sao cho nó không thể khôi phục được bởi người nào đó sẽ không có quyền truy nhập nội dung này.

 8. Bấm OK.

  Mẫu danh sách mới xuất hiện trong bộ sưu tập mẫu danh sách.

  Danh sách bộ sưu tập với một danh sách mẫu

Đầu Trang

Xóa một mẫu trong bộ sưu tập mẫu danh sách trong SharePoint Server 2007

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang và sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

  Sửa đổi tất cả tùy chọn thiết đặt trang bên dưới thiết đặt site

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trong bộ sưu tập cột, hãy bấm danh sách mẫu.

  Danh sách nối kết mẫu trên menu bộ sưu tập

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập với một danh sách mẫu
 3. Trong cột sửa , bấm Sửa thuộc tính tài liệu Nút sửa trong thư viện biểu mẫu danh sách cho mẫu danh sách mà bạn muốn xóa.

  Sửa danh sách mẫu trang với xóa được tô sáng.
 4. Bấm Xóa bỏ mục, sau đó bấm OK để xác nhận.

Đầu Trang

Sửa thuộc tính mẫu danh sách trong SharePoint Server 2007

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang và sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

  Sửa đổi tất cả tùy chọn thiết đặt trang bên dưới thiết đặt site

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trong bộ sưu tập cột, hãy bấm danh sách mẫu.

  Danh sách nối kết mẫu trên menu bộ sưu tập

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập với một danh sách mẫu
 3. Trong cột sửa , bấm Sửa thuộc tính tài liệu Nút sửa trong thư viện biểu mẫu danh sách cho mẫu danh sách mà bạn muốn sửa.

 4. Sửa thông tin mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm OK.

  Hộp thoại sửa danh sách mẫu

Đầu Trang

Tải xuống mẫu với hệ thống tệp trong SharePoint Server 2007

Lưu ý: Các bước sau đây yêu cầu bạn có quyền ghi vào thư mục hoặc chia sẻ mà bạn đang tải xuống tệp mẫu danh sách.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang , sau đó bấm sửa đổi tất cả các thiết đặt trang.

  Sửa đổi tất cả tùy chọn thiết đặt trang bên dưới thiết đặt site

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trong bộ sưu tập cột, hãy bấm danh sách mẫu.

  Danh sách nối kết mẫu trên menu bộ sưu tập

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập với một danh sách mẫu
 3. Trong cột tên , bấm vào nối kết mẫu danh sách mà bạn muốn tải xuống.

 4. Trong hộp Tải tệp xuống thoại liên kết với trình duyệt của bạn, hãy bấm lưu hoặc Lưu như.

 5. Nếu bạn nhận được một hộp thoại tải xuống hoàn tất , hãy bấm đóng hoặc dấu X.

Đầu Trang

Tải lên một mẫu vào bộ sưu tập mẫu danh sách trong SharePoint Server 2007

Danh sách mẫu đã được tải xuống vào một tệp trên hệ thống tệp có thể được tải lên bộ sưu tập mẫu danh sách. Để thực hiện các bước sau đây, bạn phải có quyền đọc để chia sẻ thư mục hoặc mạng có chứa tệp mẫu danh sách.

Lưu ý: 

 • Lưu ý rằng danh sách mẫu tệp sử dụng phần mở rộng tệp .stp.

 • Danh sách mẫu có thể được sử dụng chỉ trên cùng một kiểu trang web hoặc workspace mà họ đã được tạo ra. Điều này có nghĩa là một mẫu danh sách đã được tạo trên site không gian làm việc cuộc họp không thể được dùng trên trang nhóm. Tuy nhiên, mẫu danh sách đã được tạo trên site nhóm có thể được dùng trên trang nhóm khác nhau.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang và sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

  Sửa đổi tất cả tùy chọn thiết đặt trang bên dưới thiết đặt site

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trong bộ sưu tập cột, hãy bấm danh sách mẫu.

  Danh sách nối kết mẫu trên menu bộ sưu tập

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ xuất hiện cho người dùng có quyền quản lý danh sách. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

  Bộ sưu tập mẫu danh sách trang xuất hiện.

  Danh sách bộ sưu tập với một danh sách mẫu
 3. Bấm vào Tải lên.

  Tải mẫu: Danh sách bộ sưu tập mẫu trang sẽ xuất hiện.

 4. Nhập đường dẫn tệp cùng tên (bao gồm phần mở rộng tệp) của danh sách mẫu mà bạn muốn tải lên, hoặc bấm duyệt để chọn tệp.

 5. Bấm OK.

 6. Trong bộ sưu tập mẫu danh sách, sửa bất kỳ thuộc tính bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Hộp thoại sửa danh sách mẫu

Đầu Trang

Giới hạn đối với nội dung trong danh sách mẫu

Giới hạn mặc định khi lưu một mẫu danh sách với dữ liệu là 50 MB.

Mẫu danh sách với một chồng lấp trên lịch sẽ yêu cầu điều chỉnh theo cách thủ công. Sau khi tạo một danh sách mới từ mẫu, xóa từng chồng lấp và thêm lại.

Lưu thư viện dưới dạng mẫu với một tài liệu tập không được hỗ trợ. Khi một thư viện mới được tạo bằng một mẫu có chứa một tập tài liệu, bạn có thể gặp lỗi.

Sử dụng mẫu danh sách trong SharePoint

Bạn có thể tạo danh sách mới bằng cách dùng mẫu đã lưu danh sách của bạn như bạn thực hiện bất kỳ mẫu nào khác. Danh sách mẫu được lưu trữ trong bộ sưu tập mẫu và xuất hiện cùng với các ứng dụng và mẫu.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các mẫu danh sách hoặc danh sách ứng dụng, hãy xem tạo một danh sách trong SharePoint.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×