Quản lý các loại tệp

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể xác định các loại tệp (bằng cách sử dụng đuôi mở rộng tên tệp của) để bao gồm trong chỉ mục nội dung khi tìm kéo nguồn nội dung. Ví dụ, bạn có thể bao gồm các tệp có phần mở rộng .abc và .def trong chỉ mục.

Danh sách này chỉ điều khiển gì hệ thống tìm kiếm sẽ cố gắng tìm kéo. Nếu không có bộ lọc không được cài đặt cho kiểu tài liệu, tiến sẽ không thể đọc nội dung của nó, mặc dù nó sẽ có thể nhận siêu dữ liệu cơ bản chẳng hạn như tên tệp từ hệ thống tệp giữ nó. Để biết thêm thông tin về việc quản lý các loại tệp và cách dùng bộ lọc, hãy xem bài viết "giới hạn" hoặc tăng số lượng nội dung được tìm kéo (Office SharePoint Server), sẵn dùng từ Microsoft tìm kiếm Server 2008 trên TechNet.

Để quản lý các loại tệp, trước tiên bạn phải mở trang quản lý các loại tệp:

  • Trên trang quản trị tìm kiếm, bên dưới Crawling, bấm kiểu tệp.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một loại tệp

Xóa bỏ một kiểu tệp

Thêm một loại tệp

  1. Trên trang quản lý các loại tệp, bấm Kiểu tệp mới.

  2. Trên trang Thêm kiểu tệp, trong hộp phần mở rộng tệp trong phần Mở rộng tên tệp , nhập phần mở rộng tên tệp cho kiểu tệp mà bạn muốn thêm (ví dụ, loại tài liệu).

  3. Bấm OK.

Đầu Trang

Xóa bỏ một kiểu tệp

  1. Trên trang quản lý các loại tệp, trong danh sách phần mở rộng tên tệp, bấm xóa bỏ trên menu cho phần mở rộng của kiểu tệp mà bạn muốn xóa.

  2. Trong hộp thư, hãy bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn xóa bỏ loại tệp.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×