Quản lý Ứng dụng Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong SharePoint Online, bạn có thể tạo kết nối nghiệp vụ dịch vụ (BCS) kết nối với nguồn dữ liệu, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu SQL Azure hoặc các dịch vụ web Windows Communication Foundation (WCF) mà nằm ngoài trang web SharePoint. Khi bạn đã tạo các kết nối, bạn có thể quản lý hoặc sửa BCS thông tin trên trang Trung tâm quản trị SharePoint. Bạn có thể đăng nhập vào trang Trung tâm quản trị SharePoint trực tiếp, hoặc đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365 và sau đó di chuyển đến Trung tâm quản trị SharePoint.

SharePoint Online sử dụng BCS cùng với dịch vụ lưu trữ bảo mật để truy nhập và truy xuất dữ liệu chẳng hạn như mô hình BDC từ hệ thống dữ liệu ngoài. Để tìm hiểu thêm về BCS, hãy xem hướng dẫn lập kế hoạch SharePoint Online cho Office 365.

Trong bài viết này

Quản lý quyền BCS

Quyền đối tượng

Quyền kho siêu dữ liệu

Nhập hoặc xuất một mô hình kết nối dữ liệu nghiệp vụ (BDC)

Nhập mô hình BDC

Xuất mô hình BDC

Thêm hành động vào kiểu nội dung bên ngoài

Dạng xem dữ liệu ngoài và thiết đặt dữ liệu ngoài

Dạng xem kiểu nội dung bên ngoài

Dạng xem hệ thống bên ngoài

Thiết đặt thuộc tính dạng xem

Cấu hình thiết đặt thuộc tính

Dạng xem mô hình BDC

Quản lý Quyền BCS

Lưu ý: Để biết thông tin về cách thiết lập BCS, hãy xem trung Tâm nhà phát triển MSDN SharePoint Online.

Sau khi hoàn thành việc thiết lập, quyền người dùng sẽ kiểm soát việc truy nhập vào dữ liệu mà kết nối cung cấp. BCS có hai kiểu quyền:

 • Quyền đối tượng

 • Quyền Kho Siêu dữ liệu

Ảnh chụp màn hình của ruy-băng Sửa trong Thiết đặt Kết nối Nghiệp vụ, hiển thị nút Nhập Mô hình BDC Nhập và thiết đặt quyền.

Quyền đối tượng

Quyền đối tượng chỉ áp dụng cho Hệ thống Bên ngoài cụ thể, Mô hình BDC hoặc Kiểu Nội dung Bên ngoài (ECT). Mỗi ECT là đối tượng có thể bảo mật. Ví dụ: nếu bạn có ECT gọi là WCFBookSales, quyền đối tượng chỉ áp dụng cho đối tượng WCFBookSales và không áp dụng cho bất kỳ ECT nào khác có thể được xác định.

Để đặt quyền đối tượng cho một đối tượng, hãy làm theo các bước sau.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị SharePoint Online của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn bcs.

 4. Trong phần danh mục dữ liệu công việc, chọn Quản lý Mô hình BDC và Kiểu Nội dung Bên ngoài.

 5. Chọn hộp kiểm cạnh tên của ECT hoặc hệ thống bên ngoài mà bạn muốn quản lý.

 6. Trên ruy-băng, hãy chọn Thiết đặt quyền đối tượng.
  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Đặt Quyền Đối tượng cho Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ trong SharePoint Online.

 7. Nhập tên tài khoản hoặc nhóm người dùng trong hộp văn bản, sau đó chọn Thêm. Bạn cũng có thể chọn duyệt để tìm tên bạn muốn.

 8. Chọn tên tài khoản hoặc nhóm bạn muốn đặt quyền truy nhập vào ECT hoặc hệ thống bên ngoài. Mỗi lần bạn chỉ có thể đặt quyền cho một tài khoản. Nếu bạn có nhiều tài khoản hoặc nhóm, bạn phải đặt các cấp độ truy nhập riêng cho từng tài khoản bằng cách mỗi lần chọn một cấp độ.
  Bảng sau mô tả các quyền và các cấp độ truy nhập đi kèm.

Quyền

Ghi chú

Sửa

Cho phép người dùng hoặc nhóm tạo Hệ thống Bên ngoài và Mô hình BDC, nhập Mô hình BDC và Xuất Mô hình BDC. Thiết đặt này nên dành cho người dùng có đặc quyền cao.

Thực hiện

Cho phép người dùng hoặc nhóm thực hiện các thao tác (tạo, đọc, cập nhập, xóa bỏ hoặc truy vấn) trên ECT.

Có thể lựa chọn ở máy khách

Cho phép người dùng hoặc nhóm tạo danh sách bên ngoài cho bất kỳ ECT và xem ECT trong bộ chọn mục bên ngoài.

Thiết đặt quyền

Cho phép người dùng, nhóm, hoặc yêu cầu đặt quyền trên Kho Siêu dữ liệu.

Ít nhất một người dùng hoặc nhóm phải có quyền này trên mọi kết nối BCS để có thể quản lý quyền. Với quyền này, người dùng có thể cấp quyền Sửa cho Kho Siêu dữ liệu. Thiết đặt này nên dành cho người dùng có đặc quyền cao

Đầu trang

Quyền Kho Siêu dữ liệu

Quyền Kho Siêu dữ liệu áp dụng chung cho toàn bộ kho BCS. Tức là chúng áp dụng cho tất cả Mô hình BDC, hệ thống bên ngoài, ECT, phương thức và trường hợp phương thức được xác định cho hệ thống dữ liệu ngoài đó. Bạn có thể đặt quyền trên kho siêu dữ liệu để xác định ai có thể sửa các mục và đặt quyền cho kho đó.

Quyền Kho Siêu dữ liệu áp dụng cho nhiều đối tượng, như Mô hình BDC, ECT và hệ thống bên ngoài. Do quyền Kho Siêu dữ liệu có thể thay thế quyền đối tượng nên chúng phải được quản lý cẩn thận. Khi được áp dụng cẩn thận, quyền Kho Siêu dữ liệu có thể cho phép truy nhập nhanh chóng và đầy đủ.

Hình ảnh hộp thoại Đặt Quyền Kho Siêu dữ liệu trong BCS của SPO.

Để đặt quyền Kho Siêu dữ liệu, hãy làm theo các bước sau.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị SharePoint Online của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn bcs.

 4. Trong phần danh mục dữ liệu công việc, chọn Quản lý Mô hình BDC và Kiểu Nội dung Bên ngoài.

 5. Trên ruy-băng, hãy chọn Thiết đặt quyền kho siêu dữ liệu.

 6. Nhập một tài khoản người dùng hoặc nhóm vào hộp văn bản, sau đó chọn Thêm. Bạn cũng có thể chọn duyệt để tìm các tài khoản mà bạn muốn.

 7. Tài khoản hoặc nhóm sẽ xuất hiện trong hộp văn bản thứ hai. Nếu bạn có nhiều tài khoản hoặc nhóm, bạn phải chọn từng cái một để đặt cấp độ truy nhập.

  Quyền

  Ghi chú

  Sửa

  Cho phép người dùng hoặc nhóm tạo Hệ thống Bên ngoài và Mô hình BDC, nhập Mô hình BDC và xuất Mô hình BDC. Thiết đặt này nên dành cho người dùng có đặc quyền cao.

  Thực hiện

  Cho phép người dùng hoặc nhóm thực hiện các thao tác (tạo, đọc, cập nhập, xóa bỏ hoặc truy vấn) trên ECT.

  Có thể lựa chọn ở máy khách

  Cho phép người dùng hoặc nhóm tạo danh sách bên ngoài cho bất kỳ ECT và xem ECT trong bộ chọn mục bên ngoài.

  Đặt Quyền

  Cho phép người dùng, nhóm, hoặc yêu cầu đặt quyền trên Kho Siêu dữ liệu.

  Ít nhất một người dùng hoặc nhóm phải có quyền này trên mọi kết nối BCS để có thể quản lý quyền.

  Với quyền này, người dùng có thể cấp quyền Sửa cho Kho Siêu dữ liệu. Thiết đặt này nên dành cho người dùng có đặc quyền cao.

 8. Để phát tán trên các quyền đối với tất cả các mục trong kho siêu dữ liệu, hãy chọn phát tán trên các quyền đối với tất cả các mô hình BDC, Hệ thống bên ngoài và kiểu nội dung bên ngoài trong kho siêu dữ liệu BDC. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ thay thế tất cả hiện có quyền (bao gồm các quyền đối tượng) bạn có thể đặt bất kỳ chỗ nào khác trong ứng dụng BCS đã chọn của bạn.

Đầu trang

Nhập hoặc xuất một Mô hình Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ (BDC)

Dạng xem Mô hình BDC cho phép người dùng nhập và xuất khung cơ bản cho kết nối dữ liệu công việc. Điều này rất hữu ích nếu bạn phải tạo lại kết nối trong môi trường mới. Tệp Mô hình BDC có thể được nhập để tạo kết nối ECT tới hệ thống bên ngoài.

Bạn có thể nhập hoặc xuất hai kiểu tệp mô hình:

Mô hình    Xuất siêu dữ liệu XML cho hệ thống được chọn.

Tài nguyên    Xuất tên được bản địa hóa, thuộc tính và quyền cho hệ thống được chọn.

Lưu ý: Bạn có thể tạo Mô hình BDC bằng mã XML. Nếu bạn làm vậy, điều quan trọng cần biết là bạn không thể dùng các chế độ xác thực RevertToSelfPassThrough với SharePoint Online. Mặc dù bạn có thể nhập Mô hình BDC được viết trong XML nhưng bạn sẽ không dùng được kết nối đó.

Đầu trang

Nhập Mô hình BDC

Khi bạn nhập Mô hình BDC, bạn đồng thời nhập các quyền đã xác định của mô hình đó. Trước khi nhập Mô hình BDC, bạn nên tìm hiểu các quyền được nhập tương tác với các quyền hiện có như thế nào.

Các quyền được nhập cho Mô hình BDC được thêm vào kho quyền hiện có trong dịch vụ BDC. Nếu mục nhập cho đối tượng đã tồn tại trong danh sách kiểm soát truy nhập, giá trị hiện tại sẽ bị ghi đè với thông tin quyền từ tệp được nhập.

Để nhập Mô hình BDC, hãy thực hiện theo các bước này:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị SharePoint Online của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn bcs.

 4. Trong phần dịch vụ kết nối nghiệp vụ, hãy chọn Quản lý Mô hình BDC và Kiểu Nội dung Bên ngoài.

 5. Trên ruy-băng, hãy chọn nhập.

 6. Trong phần Mô hình BDC , nhập tên của tệp mô hình BDC. Tên mô hình không chứa bất kỳ ký tự đặc biệt, chẳng hạn như ~ "# % & *: < >? \ { | } hoặc ký tự 0x7f. Bạn cũng có thể chọn duyệt để định vị tệp *.bdcm cho mô hình BDC.

  Ảnh chụp màn hình dạng xem Mô hình BCS.

 7. Trong phần Kiểu Tệp, chọn Mô hình hoặc Tài nguyên theo kiểu tệp mà bạn muốn nhập.

 8. Trong phần Thiết đặt Nâng cao, chọn một hoặc nhiều tài nguyên sau đây để nhập:

 9. Tên được bản địa hóa để nhập tên đã được bản địa hóa cho ECT ở một bản địa cụ thể. Tên bản địa được nhập sẽ được Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ phối với tên bản địa hiện tại.

 10. Thuộc tính để nhập thuộc tính cho ECT. Các thuộc tính được nhập sẽ được Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ phối với các mô tả thuộc tính hiện tại.

 11. Quyền để đặt quyền cho ECT và các đối tượng có thể bảo mật khác trong mô hình.

 12. (Tùy chọn) Để lưu các thiết đặt tài nguyên trong một tệp để sử dụng sau này, nhập tên cho tệp tài nguyên vào hộp văn bản Dùng Thiết đặt Môi trường Tùy chỉnh.

 13. Chọn Nhập.

Đầu trang

Xuất Mô hình BDC

Bạn có thể xuất Mô hình BDC rồi đọc nội dung của mô hình đó để xác định sự khác nhau giữa các kết nối. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang xử lý sự cố. Bạn cũng có thể nhập tệp Mô hình BDC đã xuất vào môi trường khác để kiểm tra hoặc sử dụng lại.

Để xuất Mô hình BDC hoặc tệp Tài nguyên, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị SharePoint Online của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn bcs.

 4. Chọn Quản lý Mô hình BDC và Kiểu Nội dung Bên ngoài.

 5. Chọn danh sách thả xuống và chọn Mô hình BDC trong nhóm dạng xem .

 6. Chọn tên của mô hình BDC bạn muốn xuất và sau đó chọn xuất trên ruy-băng.

 7. Trên trang Mô hình Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ, chọn mô hình hoặc tệp tài nguyên cần xuất.

 8. Trên trang xuất, trong phần Kiểu tệp , chọn mô hình hoặc tài nguyên để xác định kiểu tệp mà bạn muốn xuất.

 9. Trong phần Thiết đặt Nâng cao, chọn một hoặc nhiều mục sau để lọc xuất dữ liệu.

  • Chọn tên bản địa hóa để xuất tên địa hóa cho ECT ở một vị trí cụ thể.

  • Chọn thuộc tính để nhập thuộc tính cho ECT.

  • Chọn quyền để xuất quyền cho ECT.

  • Chọn proxy để xuất proxy triển khai cụ thể được dùng để kết nối với hệ thống bên ngoài.

 10. Nếu bạn đã lưu tệp thiết đặt tài nguyên để sử dụng sau này, hãy nhập tên tệp để xuất trong trường Dùng Thiết đặt Môi trường Tùy chỉnh.

 11. Chọn xuất để bắt đầu một hộp thoại cho phép bạn lưu một tệp *.bdcm ổ đĩa cục bộ của bạn. Bạn có thể mở tệp *.bdcm trong trình soạn thảo văn bản.

  Đầu trang

Thêm hành động vào kiểu nội dung bên ngoài

Bằng cách thêm hành động vào ECT, người quản trị kết hợp bộ định vị tài nguyên đồng nhất (URL) với ECT. Thao tác này sẽ tự động khởi động một chương trình xác định hoặc mở một trang web cụ thể.

Các hành động có thể xác định các tham biến được dựa trên một hoặc nhiều trường trong ECT. Ví dụ: bạn có thể tạo hành động cho ECT xác định URL trang Tìm kiếm. Tham biến cho hành động này có thể là ID của một mục trong nguồn dữ liệu ngoài. Điều này sẽ cho phép bạn xác định hành động tùy chỉnh cho ECT tự động hóa việc tìm kiếm mục này.

Lưu ý:  Khi bạn thêm hành động mới vào ECT, hành động đó không được thêm vào các danh sách bên ngoài hiện có cho ECT đó. Hành động này chỉ khả dụng trong các danh sách bên ngoài mới dành cho ECT.

Để thêm hành động vào ECT, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị SharePoint Online của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn bcs.

 4. Chọn Quản lý Mô hình BDC và Kiểu Nội dung Bên ngoài.

 5. Trỏ tới tên của ECT mà bạn muốn thêm một hành động, sau đó chọn mũi tên xuất hiện. Từ menu, hãy chọn Thêm hành động để mở trang Thêm hành động .

 6. Trong trường tên , cung cấp cho hành động vào một tên có nghĩa.

 7. Trong trường URL, nhập URL bạn muốn hành động sẽ mở ra.

  Lưu ý: Bên dưới điều khiển, bạn có thể tìm thấy một ví dụ URL. Ví dụ cho thấy cách thêm một (hoặc nhiều) tham số chỗ-để chẳng hạn như {0}, hoặc {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0= {0} & p1 = {1} ).

 8. Nếu bạn muốn phần web trên trang có thể dùng hành động mới này, hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

Lệnh

Hành động

Bắt đầu hành động trên cửa sổ trình duyệt mới (bảo toàn ngữ cảnh trang).

Không

Bắt đầu hành động trên cùng cửa sổ trình duyệt.

 1. Trong trường Tham biến URL, xác định bất kỳ tham biến nào mà URL yêu cầu. Lưu ý rằng các tham biến này được đánh số bắt đầu từ 0 trên giao diện.

 2. Quyết định liệu bạn có muốn dùng Biểu tượng hay không. Trường này cũng cho phép bạn dùng các biểu tượng Tiêu chuẩn.

 3. Nếu bạn muốn hành động đó là mặc định, hãy chọn hộp kiểm Hành động Mặc định.

  Quan trọng:  Tham biến có thể chứa thông tin định danh cá nhân như tên và mã số An sinh Xã hội. Khi thiết kế hành động, hãy cẩn thận không nên dùng các trường hiển thị thông tin định danh cá nhân.

Đầu trang

Xem dữ liệu ngoài và thiết đặt dữ liệu ngoài

Bạn dùng phần Dạng xem của ruy-băng để chọn các dạng xem khác nhau của kết nối BCS. Ba dạng xem hiển thị thông tin về kết nối BCS theo các cách khác nhau và cho phép bạn truy cập các hành động khác nhau. Điều quan trọng là làm quen với các dạng xem này bởi một số tác vụ chỉ khả dụng trong các dạng xem cụ thể.

Ba tùy chọn dạng xem là Mô hình BDC, Hệ thống Bên ngoài và Kiểu Nội dung Bên ngoài như hiển thị trong minh họa sau đây.

Ảnh chụp màn hình lựa chọn chế độ xem cho các chế độ xem danh mục dữ liệu BCS.

Để biết thêm thông tin về cách dùng các dạng xem này để quản lý BCS, hãy xem các phần tiếp theo.

Đầu trang

Dạng xem Kiểu Nội dung Bên ngoài

Theo mặc định, kết nối BCS dùng dạng xem Kiểu Nội dung Bên ngoài. Dạng xem này hiển thị Thông tin Ứng dụng Dịch vụ và liệt kê các thông tin sau:

 • Tên ECT

 • Tên hiển thị ECT

 • Không gian tên kiểu ECT

 • Phiên bản không gian tên

 • Tên hệ thống bên ngoài

Ảnh chụp màn hình Ruy-băng ở dạng xem Kiểu Nội dung Bên ngoài BCS chuẩn.

Đối với hầu hết quy trình trong BCS, đây là dạng xem đầy đủ. Tuy nhiên nếu có nhiều ECT, dạng xem này có thể khó dẫn hướng.

Đầu trang

Dạng xem Hệ thống Bên ngoài

Dạng xem Hệ thống Bên ngoài hiển thị kết nối BCS về mặt hệ thống gốc. Dạng xem này sẽ hữu ích nếu bạn muốn biết thông tin kết nối BCS sau khi tạo BCS. Trong dạng xem này, bạn có thể thấy các thiết đặt thuộc tính cho Hệ thống Bên ngoài được đặt tên. Ngoài ra bạn còn có thể cấu hình một số thiết đặt thuộc tính.

Ảnh chụp màn hình AQ của ruy-băng khi ở Dạng xem Bên ngoài đối với BCS của SPO.

Thiết đặt thuộc tính dạng xem

Tên hệ thống bên ngoài sẽ xuất hiện trên Trang này có thể lựa chọn nối kết (URL điều hướng). Bạn có thể chọn URL để mở một cửa sổ hiển thị các thiết đặt thuộc tính ban đầu cho cửa hàng đó. Ngoài ra, nếu bạn đang kết nối SQL Azure, bạn có thể nhìn thấy tên máy chủ cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu, trong dạng xem này.

Tùy thuộc vào kiểu kết nối BCS, thiết đặt thuộc tính có thể bao gồm bất kỳ tổ hợp mục nào sau đây:

 • Nhà cung cấp Truy nhập (như Dịch vụ WCF)

 • Chế độ Xác thực (như Định danh Người dùng)

 • Máy chủ Cơ sở dữ liệu

 • Cấp giả định (chẳng hạn như không, ẩn danh, định danh, giả định, ủy quyền)

 • Tên Cơ sở dữ liệu ban đầu

 • Bảo mật Tích hợp (như SSPI)

 • Triển khai Lưu trữ Bảo mật

 • ID Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật (như ID nhập trong Lưu trữ Bảo mật)

 • Địa chỉ Điểm cuối Dịch vụ (như URL trỏ tới SomeWCFService.svc)

 • Lưu Kết nối vào Vùng trữ (Hoạt động/Không hoạt động)

 • ID Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật phụ

 • Triển khai Lưu trữ Bảo mật

Cấu hình thiết đặt thuộc tính

Nếu bạn trỏ tới một Tên Hệ thống Bên ngoài, bạn có thể mở menu lối tắt bao gồm lệnh Thiết đặt. Điều này hữu ích cho các kết nối SharePoint Online dùng Dịch vụ Web Nền tảng Giao tiếp Windows (WCF). Bằng cách chọn tùy chọn Thiết đặt từ menu, bạn có thể cấu hình bất kỳ thiết đặt nào sau đây:

 • URL Trao đổi Siêu dữ liệu

 • Chế độ Phát hiện Trao đổi Siêu dữ liệu

 • Chế độ Xác thực Ngôn ngữ Mô tả Dịch vụ Web (WDSL)

 • Id Ứng dụng Đích Lưu trữ Bảo mật WSDL

 • Triển khai Lưu trữ Bảo mật.

Đầu trang

Dạng xem Mô hình BDC

Dạng xem Mô hình BDC có các lệnh trên ruy-băng giúp bạn có thể nhập hoặc xuất Mô hình BDC. Ngoài ra, dạng xem Mô hình BDC có thể khiến việc di chuyển xung quanh dễ dàng hơn trong tuyển tập lớn gồm nhiều ECT. Bởi vì Mô hình BDC hiển thị siêu kết nối cho từng kết nối khác biệt hơn là hiển thị tất cả ECT cho từng kết nối, điều này khiến danh sách dễ quản lý hơn.

Hình ảnh ruy-băng dạng xem Mô hình BDC trong BCS của SPO.

Nếu bạn muốn xem tất cả ECT cho mô hình BDC, bạn chỉ cần chọn tên mô hình. Sau đó, nếu bạn chọn tên của ECT, bạn mở một bảng hiển thị các trường được xác định cho ECT. Nó tương tự như bảng sau đây.

Tên

Loại

Hiển thị theo Mặc định

Id thứ tự

System.String

Không

Id Nhân viên

System.String

Không

Freight

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Không

Hiển thị này có thể phản ánh chặt chẽ bố trí của nguồn dữ liệu được kết nối qua một ECT và mang đến cho bạn cái nhìn rõ hơn về cấu trúc dữ liệu cơ bản.

Trang này cũng hiển thị bất kỳ Liên kết, Hành động hoặc Bộ lọc nào cho ECT đó ở cuối trang.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×