Quản lý ứng dụng SharePoint Workspace trong dạng xem Backstage

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft® Office Backstage™ là nơi bạn thực hiện không gian làm việc SharePoint hầu hết các tác vụ quản trị, chẳng hạn như tùy chọn tài khoản của bạn và căn cước, thiết đặt quản lý cảnh báo và thiết đặt kết nối, tạo mới workspaces, lưu Workspace và công cụ dưới dạng lưu trữ hoặc mẫu và tải workspace dữ liệu từ máy tính khác.

Để đi đến dạng xem Backstage, hãy bấm tab Tệp trong Workspace Explorer hoặc Thanh khởi động.

Bảng trong chủ đề này tóm tắt các tác vụ có sẵn trên các tab khác nhau của dạng xem Backstage. Ngoài các tác vụ được mô tả trên mỗi tab, bạn có thể bấm vào Đóng để đóng cửa sổ SharePoint Workspace hiện thời hoặc Thoát để thoát khỏi SharePoint Workspace.

Tab thông tin

Tab mới

Tab in

Tab lưu & gửi

Tab trợ giúp

Tab Thông tin

Để

Thực hiện như sau

Đặt cảnh báo...

Bấm Quản lý Cảnh báo rồi bấm Đặt Cảnh báo.

Bỏ cảnh báo...

Bấm Quản lý Cảnh báo rồi bấm Bỏ Cảnh báo.

Mở trình quản lý thông tin liên lạc.

Bấm Thay đổi thiết đặt kết nối trực tuyến và sau đó bấm Trình quản lý thông tin liên lạc.

Đặt SharePoint Workspace thành làm việc ngoại tuyến...

Bấm Thay đổi thiết đặt kết nối trực tuyến sau đó bấm Làm việc ngoại tuyến.

Tùy chọn mở tài khoản...

Bấm Quản lý tài khoản sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

Nhập một mã cấu hình tài khoản và thông tin máy chủ...

Bấm Quản lý tài khoản sau đó bấm Cấu hình tài khoản.

Đăng xuất một tài khoản hoặc tất cả tài khoản...

Bấm Quản lý tài khoản và sau đó bấm Tùy chọn "Nhật ký tắt".

Mở lịch sử tin nhắn...

Bấm thư và liên hệ, sau đó bấm Lịch sử tin nhắn.

Mở trình quản lý liên hệ...

Bấm thư và liên hệ, sau đó bấm Trình quản lý liên hệ.

Đầu trang

Tab mới

Để

Thực hiện như sau

Tạo một workspace mới...

Bấm Tùy chọn từ danh sách loại workspace.

Đầu trang

Tab In

Để

Thực hiện như sau

In mục đã chọn trong workspace...

Bấm vào In.

Đầu trang

Tab Lưu & Gửi

Để

Thực hiện như sau

Lưu tài khoản của bạn dưới dạng bản sao lưu hoặc sử dụng trên máy tính khác …

Bấm Gửi tài khoản với máy tính khác, sau đó bấm vào nút duyệt … .

Lưu thư mời vào không gian làm việc đã chọn thành...

Bấm vào lời mời.

Đặt một lối tắt không gian làm việc đã chọn trên máy tính...

Bấm lối tắt.

Tạo bản sao lưu trữ của workspace đã chọn...

Bấm Workspace như lưu trữ.

Lưu tập hợp các công cụ trong workspace đã chọn làm mẫu để dùng làm cơ sở cho mới Workspace...

Bấm Workspace dưới dạng mẫu.

Lưu thiết kế của công cụ đã chọn làm mẫu được thêm dưới dạng một công cụ mới trong Workspace khác …

Bấm công cụ dưới dạng mẫu.

Đầu trang

Tab Trợ giúp

Để

Thực hiện như sau

Hãy xem thông tin hỗ trợ và công cụ Microsoft...

Chọn tùy chọn bên dưới hỗ trợcông cụ để làm việc với Office..

Xem thông tin giấy phép...

Xem các chi tiết trong ngăn bên phải của dạng xem Backstage.

Hãy xem tùy chỉnh giao diện người dùng SharePoint Workspace...

Bấm tùy chọn bên dưới Trợ giúp để mở hộp thoại Tùy chọn SharePoint Workspace .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×