Quét và chỉnh sửa tài liệu

Sau khi bạn quét tài liệu, bạn có thể mở tài liệu trong Word để sửa. Cách thức bạn thực hiện điều này tùy thuộc vào phiên bản Office mà bạn đã cài đặt.

Quét một tài liệu dưới dạng tệp PDF và chỉnh sửa trong Word

Mẹo:  Việc chuyển đổi hiệu quả nhất với các tài liệu chủ yếu là văn bản.

 1. Quét tài liệu của bạn theo các hướng dẫn dành cho máy quét và lưu nó vào máy tính của bạn dưới dạng tệp. PDF.

 2. Trong Word, bấm tệp > mở.

 3. Duyệt đến vị trí của tệp PDF trên máy tính của bạn, rồi bấm mở.

 4. Một thông báo xuất hiện, nói rằng Word sẽ chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa. Bấm OK.

Tài liệu được chuyển đổi có thể không tương ứng hoàn hảo theo từng trang với tài liệu gốc. Ví dụ, các dòng và trang có thể được ngắt ở những vị trí khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem mở tệp PDF trong Word.

Xem thêm

Chỉnh sửa nội dung PDF trong Word

Lưu dưới dạng PDF

Tùy chọn từ máy quét hoặc camera để quét tài liệu và hình ảnh không sẵn dùng trong Word 2010. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng máy quét để quét tài liệu, rồi bạn có thể lưu tệp trên máy tính của mình.

Bước 1: cài đặt hình ảnh tài liệu Microsoft Office

Ảnh tài liệu Microsoft Office đã bị loại bỏ khỏi Office 2010; Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một trong các tùy chọn được mô tả trong mục cài đặt MODI để sử dụng với Microsoft Office 2010 để cài đặt nó trên máy tính của bạn.

Bước 2: tạo một tài liệu mà bạn có thể chỉnh sửa

Quét tài liệu của bạn theo các hướng dẫn dành cho máy quét của bạn.

Trước khi bạn tiếp tục    Chuyển đổi tệp mà máy quét đã tạo thành định dạng TIFF. Bạn có thể sử dụng Paint hoặc chương trình khác để chuyển đổi tệp.

 1. Mở hình ảnh tài liệu Microsoft Office bằng cách tìm kiếm hình ảnh tài liệu Microsoft Office trên menu bắt đầu của Windows.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Mở.

 3. Xác định vị trí tài liệu mà bạn đã quét, rồi bấm mở.

 4. Sau khi hình ảnh tài liệu Microsoft Office chạy, hãy nhấn CTRL + A để chọn toàn bộ tài liệu, rồi nhấn CTRL + C.

 5. Khởi động Microsoft Word.

 6. Trên tab Tệp, hãy bấm vào Mới

 7. Bấm đúp vào tài liệu trống.

 8. Nhấn CTRL + V để dán nội dung của tài liệu được quét vào tệp mới.

Bây giờ bạn có một tài liệu mà bạn có thể chỉnh sửa. Hãy bảo đảm lưu tệp mới để bạn không bị mất các thay đổi.

Tùy chọn từ máy quét hoặc camera để quét tài liệu và hình ảnh không sẵn dùng trong Microsoft Office Word 2007. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng máy quét để quét tài liệu, rồi bạn có thể lưu tệp trên máy tính của mình.

Bước 1: cài đặt hình ảnh tài liệu Microsoft Office

 1. Thoát khỏi tất cả các chương trình.

  Mẹo: Bạn có thể muốn in chủ đề này trước khi thoát khỏi tất cả các chương trình.

 2. Mở Panel điều khiển: bấm chuột phải vào nút bắt đầu của Windows, rồi bấm vào Panel điềukhiển, hoặc nhập Panel điều khiển trong hộp tìm kiếm của Windows.

 3. Trong Pa-nen điều khiển, bấm chương trình, rồi bấm chương trình và tính năng.

 4. Bấm chuột phải vào tên của phiên bản Microsoft Office mà bạn đã cài đặt hoặc bấm chuột phải vào Microsoft Office Word 2007 (tùy thuộc vào việc bạn đã cài đặt từ như là một phần của Office hoặc là một chương trình riêng lẻ), rồi bấm vào thay đổi.

 5. Bấm vào Thêm hoặc loại bỏ tính năng, rồi bấm vào tiếp tục.

 6. Bên dưới tùy chọn cài đặt, hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh công cụ Office.

 7. Bấm vào mũi tên bên cạnh hình ảnh tài liệu Microsoft Office, bấm vào chạy tất cả từ máy tính của tôi, rồi bấm vào tiếp tục.

Bước 2: tạo một tài liệu mà bạn có thể chỉnh sửa

Quét tài liệu của bạn theo các hướng dẫn dành cho máy quét của bạn.

Trước khi bạn tiếp tục    Chuyển đổi tệp mà máy quét đã tạo thành định dạng TIFF. Bạn có thể sử dụng Paint hoặc chương trình khác để chuyển đổi tệp.

 1. Mở hình ảnh tài liệu Microsoft Office bằng cách tìm kiếm hình ảnh tài liệu Microsoft Office trên menu bắt đầu của Windows.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Mở.

 3. Xác định vị trí tài liệu mà bạn đã quét, rồi bấm mở.

 4. Sau khi hình ảnh tài liệu Microsoft Office chạy, hãy nhấn CTRL + A để chọn toàn bộ tài liệu, rồi nhấn CTRL + C.

 5. Khởi động Microsoft Office Word.

 6. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Mới.

 7. Bấm vào tài liệu trống, rồi bấm vào tạo.

 8. Nhấn CTRL + V để dán nội dung của tài liệu được quét vào tệp mới.

Bây giờ bạn có một tài liệu mà bạn có thể chỉnh sửa. Hãy bảo đảm lưu tệp mới để bạn không bị mất các thay đổi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×