Quét và chèn ảnh trong trình tổ chức Clip

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xem qua hình ảnh và lưu trữ chúng trong Microsoft Clip Organizer.

  1. Có máy quét của bạn sẵn sàng và hình ảnh trên máy quét kính, trong Clip Organizer, trên menu tệp , trỏ tới Thêm clip để sắp xếp, sau đó bấm từ máy quét hoặc Camera.

  2. Trong hộp thoại Chèn ảnh từ máy quét hoặc Camera , bên dưới thiết bị, hãy chọn trình quét.

  3. Bấm Chèn.

    Hình mới xuất hiện trong thư mục Tuyển tập của tôi , trong một thư mục được đặt tên theo máy quét của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×