Project Server 2007 cuối lộ trình hỗ trợ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft sẽ sớm ngừng hỗ trợ các máy chủ và ứng dụng Office 2007 trong năm 2017, do đó, bạn cần cân nhắc các kế hoạch di chuyển. Nếu hiện tại, bạn đang sử dụng Project Server 2007, hãy lưu ý rằng sản phẩm này và các sản phẩm liên quan khác dưới đây sẽ có ngày kết thúc hỗ trợ như sau:

Sản phẩm

kết thúc của bộ phận hỗ trợ ngày

Project Server 2007

10/10/2017

Project Portfolio Server 2007

10/10/2017

Project 2007 Standard

10/10/2017

Project 2007 Professional

10/10/2017

Để biết thêm thông tin về máy chủ Office 2007 sắp ngừng hoạt động, xem mục Lên kế hoạch nâng cấp máy chủ Office 2007.

Thao tác cuối của bộ phận hỗ trợ bình?

Project Server, chẳng hạn như hầu hết các sản phẩm Microsoft, có một vòng đời hỗ trợ trong khi mà chúng tôi cung cấp các tính năng mới, sửa lỗi, các cách khắc phục bảo mật, và nhiều. Vòng đời này thường kéo dài 10 năm kể từ ngày phát hành đầu tiên của sản phẩm, và phần cuối của vòng đời này được gọi là sản phẩm cuối của bộ phận hỗ trợ. Vì Project Server 2007 đạt của nó kết thúc của bộ phận hỗ trợ trên 10, tháng 10 năm 2017, Microsoft sẽ không còn cung cấp:

 • Hỗ trợ kỹ thuật cho các sự cố có thể xảy ra.

 • Bản sửa lỗi cho các sự cố được phát hiện và có thể ảnh hưởng đến tính ổn định, cũng như khả năng sử dụng của máy chủ.

 • Bản sửa lỗi bảo mật cho các lỗ hổng được phát hiện và có thể khiến cho máy chủ dễ bị xâm phạm bảo mật.

 • Các bản cập nhật theo múi giờ.

Project Server 2007 đã cài đặt của bạn sẽ tiếp tục hoạt động sau ngày này. Tuy nhiên, do các thay đổi nêu trên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên di chuyển khỏi Project Server 2007 càng sớm càng tốt.

Các tùy chọn của tôi là gì?

Nếu bạn đang sử dụng Project Server 2007, bạn cần khám phá các tùy chọn di chuyển của chúng tôi, đó là:

 • Di chuyển sang Project Online

 • Di chuyển sang phiên bản tại chỗ mới hơn của Project Server (tốt nhất là Project Server 2016).

Vì sao tôi nên di chuyển sang Project Online

Vì sao tôi nên di chuyển sang Project Server 2016

 • Tôi có người dùng di động.

 • Chi phí di chuyển là vấn đề lớn cần quan tâm (phần cứng, phần mềm, thời gian và công sức thực hiện, v.v.).

 • Sau khi di chuyển, chi phí duy trì môi trường của tôi là vấn đề lớn cần quan tâm (ví dụ: bản cập nhật tự động, đảm bảo thời gian hoạt động, v.v.).

 • Các quy tắc của doanh nghiệp hạn chế tôi điều hành doanh nghiệp của mình trên điện toán đám mây.

 • Tôi cần kiểm soát các bản cập nhật cho môi trường của mình.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các tùy chọn để di chuyển từ máy chủ Office 2007 của bạn, hãy xem các tài nguyên để giúp bạn nâng cấp từ Office 2007 hoặc 2010 máy chủ và máy khách. Lưu ý rằng Project Server không hỗ trợ cấu hình hỗn hợp kể từ Project Server và Project Online không thể chia sẻ nhóm tài nguyên cùng.

Những điều quan trọng bạn cần cân nhắc khi lập kế hoạch di chuyển từ Project Server 2007

Bạn cần cân nhắc những điều sau đây khi lập kế hoạch di chuyển từ Project Server 2007:

 • Nhận trợ giúp từ Đối tác của Microsoft – Việc nâng cấp từ Project Server 2007 có thể sẽ khó khăn và đòi hỏi phải chuẩn bị, cũng như lập kế hoạch kỹ càng. Việc này có thể trở nên đặc biệt khó khăn nếu bạn không phải là người thiết lập và đặt cấu hình Project Server 2007 ban đầu. May mắn là bạn có thể nhận trợ giúp từ Đối tác của Microsoft chuyên về công việc này, dù bạn lập kế hoạch di chuyển sang Project Server 2016 hay sang Project Online. Bạn có thể tìm kiếm một Đối tác của Microsoft để trợ giúp bạn di chuyển trong Trung tâm Đối tác của Microsoft. Bạn có thể xem danh sách tất cả các Đối tác của Microsoft có chuyên môn trong Project bằng cách tìm kiếm dựa trên thuật ngữ Quản lý Dự án & Danh mục dự án Vàng.

 • Lập kế hoạch cho các tùy chỉnh của bạn – Hãy lưu ý rằng nhiều tùy chỉnh đang hoạt động trong môi trường Project Server 2007 của bạn có thể sẽ không hoạt động khi di chuyển sang Project Server 2016 hoặc Project Online. Tồn tại những khác biệt lớn về kiến trúc của Project Server giữa các phiên bản, cũng như các hệ điều hành bắt buộc, máy chủ cơ sở dữ liệu và trình duyệt web trên máy khách được hỗ trợ để hoạt động với phiên bản mới hơn. Hãy lập sẵn một kế hoạch về cách thử nghiệm hoặc xây dựng lại các tùy chỉnh khi cần trong môi trường mới của bạn. Việc lập kế hoạch nâng cấp cũng là một cơ hội tốt để xác minh xem một tùy chỉnh cụ thể có thật sự cần thiết khi bạn nâng cấp hay không. Mục Tạo kế hoạch cho các tùy chỉnh hiện tại trong quá trình nâng cấp lên SharePoint 2013 có một số thông tin chung rất hữu ích về việc đánh giá và lập kế hoạch cho các tùy chỉnh hiện tại khi nâng cấp.

 • Thời gian và kiên nhẫn – Việc lập kế hoạch nâng cấp, thực thi và thử nghiệm có thể mất rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là khi bạn đang nâng cấp lên Project Server 2016. Ví dụ: nếu bạn đang di chuyển từ Project Server 2007 sang Project Server 2016, trước tiên bạn sẽ cần di chuyển từ Project Server 2007 sang Project Server 2010, rồi kiểm tra dữ liệu của mình, sau đó thực hiện quy trình tương tự khi bạn di chuyển sang mỗi phiên bản kế tiếp. Có thể bạn sẽ muốn kiểm tra với Đối tác của Microsoft để so sánh chi phí của bạn với các ước tính về thời gian thực hiện và chi phí của đối tác đó.

Di chuyển sang Project Online

Nếu bạn chọn di chuyển từ Project Server 2007 sang Project Online, bạn có thể thực hiện các bước sau để di chuyển thủ công dữ liệu kế hoạch dự án của mình.

 1. Lưu kế hoạch dự án của bạn từ Project Server 2003 ở định dạng .MPP.

 2. Sử dụng Project Professional 2013, Project Professional 2016 hoặc Ứng dụng khách trên Máy tính của Project Online, mở từng tệp .mpp rồi lưu và phát hành lên Project Online.

Bạn có thể tạo cấu hình PWA của mình theo cách thủ công trong Project Online (ví dụ: tạo lại mọi trường tùy chỉnh hay lịch doanh nghiệp cần thiết). Đối tác của Microsoft cũng có thể trợ giúp bạn thực hiện điều này.

Các tài nguyên chính:

Tài nguyên

Mô tả

Bắt đầu với Project Online

Cách thiết lập và sử dụng Project Online.

Mô tả Dịch vụ Project Online

Thông tin về các gói Project Online khác nhau sẵn có cho bạn.

Di chuyển sang một phiên bản tại chỗ mới hơn của Project Server

Mặc dù chúng tôi thực sự tin rằng bạn có thể nhận được giá trị và trải nghiệm người dùng tốt nhất bằng cách di chuyển sang Project Online, chúng tôi cũng hiểu rằng một số tổ chức cần duy trì dữ liệu dự án trong môi trường tại chỗ. Nếu bạn chọn duy trì dữ liệu dự án tại chỗ, bạn có thể di chuyển môi trường Project Server 2007 của mình sang Project Server 2010, Project Server 2013 hoặc Project Server 2016.

Chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển sang Project Server 2016 nếu không thể di chuyển sang Project Online. Project Server 2016 sở hữu tất cả các tính năng và cải tiến được tích hợp trong các bản phát hành trước đó của Project Server, ứng dụng cũng tương đồng nhất với trải nghiệm sẵn dùng trong Project Online (mặc dù có một số tính năng chỉ sẵn dùng trong Project Online).

Sau khi hoàn tất mỗi lần di chuyển, bạn nên kiểm tra dữ liệu của mình để đảm bảo rằng dữ liệu đó đã được di chuyển thành công.

Lưu ý: Nếu bạn đang xem xét chỉ di chuyển sang Project Server 2010 nếu bạn bị giới hạn giải pháp trên cơ sở, điều quan trọng là cần lưu ý rằng nó chỉ có một vài năm của bộ phận hỗ trợ sang trái. Project Server 2010 với gói dịch vụ 2 cuối của bộ phận hỗ trợ ngày là 10/13/2020. Để biết thêm thông tin về cuối dates hỗ trợ, hãy xem Chính sách vòng đời sản phẩm của Microsoft.

Tôi có thể di chuyển sang Project Server 2016 bằng cách nào?

Sự khác biệt về kiến trúc giữa Project Server 2007 và Project Server 2016 sẽ không cho phép thực hiện di chuyển trực tiếp. Điều này có nghĩa là bạn cần di chuyển dữ liệu Project Server 2007 của mình sang phiên bản kế tiếp tiếp theo của Project Server cho đến khi nâng cấp lên đến Project Server 2016.

Bạn sẽ cần thực hiện các bước sau để nâng cấp lên Project Server 2016:

 1. Bước 1: Di chuyển từ Project Server 2007 sang Project Server 2010.

 2. Bước 2: Di chuyển từ Project Server 2010 sang Project Server 2013.

 3. Bước 3: Di chuyển từ Project Server 2013 sang Project Server 2016.

Sau khi hoàn tất mỗi lần di chuyển, bạn nên kiểm tra dữ liệu của mình để đảm bảo rằng dữ liệu đó đã được di chuyển thành công.

Bước 1: Di chuyển từ Project Server 2007 sang Project Server 2010

Để hiểu rõ về các bước bạn cần thực hiện nhằm nâng cấp từ Project Server 2007 lên Project Server 2010, hãy xem tập hợp nội dung Nâng cấp lên Project Server 2010 trên TechNet.

Các tài nguyên chính:

Tài nguyên

Mô tả

Tổng quan về Nâng cấp Project Server 2010

Hiểu rõ hơn về các bước bạn cần thực hiện để nâng cấp từ Project Server 2007 lên Project Server 2010.

Lập kế hoạch Nâng cấp lên Project Server 2010

Tìm hiểu những điều cần cân nhắc trong việc lập kế hoạch khi nâng cấp từ Project Server 2007 lên Project Server 2010, bao gồm Yêu cầu Hệ thống.

Tôi có thể nâng cấp bằng cách nào?

Mặc dù bạn có thể xem chi tiết về cách cập nhật trong tập hợp nội dung Nâng cấp lên Project Server 2010, điều quan trọng bạn cần hiểu rõ là có hai phương pháp nâng cấp riêng biệt:

 • Nâng cấp bằng cách đính kèm cơ sở dữ liệu: Phương pháp này chỉ nâng cấp nội dung cho môi trường của bạn, không nâng cấp cài đặt cấu hình. Bạn bắt buộc phải sử dụng phương pháp này nếu nâng cấp từ Office Project Server 2007 được triển khai trên phần cứng chỉ hỗ trợ hệ điều hành máy chủ 32 bit. Có hai phương pháp nâng cấp bằng cách đính kèm cơ sở dữ liệu:

  • Nâng cấp bằng cách đính kèm cơ sở dữ liệu Đầy đủ - Di chuyển dữ liệu dự án được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Office Project Server 2007, cùng dữ liệu site của Microsoft Project Web App (PWA) được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội dung của SharePoint.

  • Nâng cấp bằng cách đính kèm cơ sở dữ liệu Cốt lõi - Chỉ di chuyển dữ liệu dự án được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Project Server.

 • Nâng cấp Tại Chỗ: Dữ liệu cấu hình cho cụm máy chủ và tất cả nội dung trên cụm máy chủ được nâng cấp trên phần cứng hiện có, theo một thứ tự cố định. Khi bạn bắt đầu quá trình nâng cấp tại chỗ, thiết lập sẽ đưa toàn bộ cụm máy chủ về ngoại tuyến và các Website, cũng như site Microsoft Project Web App sẽ không sẵn dùng cho đến khi nâng cấp hoàn tất, sau đó thiết lập sẽ khởi động lại máy chủ. Sau khi bạn bắt đầu nâng cấp tại chỗ, bạn không thể tạm dừng hay quay về phiên bản trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo hình ảnh phản chiếu cho môi trường sản xuất và tiến hành nâng cấp tại chỗ cho môi trường này thay vì môi trường sản xuất của bạn.

Các tài nguyên Bổ sung:

Bước 2: Di chuyển sang Project Server 2013

Sau khi di chuyển sang Project Server 2010 và xác minh rằng dữ liệu của bạn đã được di chuyển thành công, bước tiếp theo là di chuyển dữ liệu của bạn sang Project Server 2013.

Để hiểu rõ về các bước bạn cần thực hiện nhằm nâng cấp từ Project Server 2010 lên Project Server 2013, hãy xem tập hợp nội dung Nâng cấp lên Project Server 2013 trên TechNet.

Các tài nguyên chính:

Tài nguyên

Mô tả

Tổng quan về quy trình nâng cấp Project Server 2013

Hiểu rõ hơn về các bước bạn cần thực hiện để nâng cấp từ Project Server 2010 lên Project Server 2013.

Lập kế hoạch nâng cấp lên Project Server 2013

Tìm hiểu những điều cần cân nhắc trong việc lập kế hoạch khi nâng cấp từ Project Server 2010 lên Project Server 2013, bao gồm Yêu cầu Hệ thống.

Những điều cần biết về việc nâng cấp lên phiên bản này

Tin tức mới về nâng cấp Project Server 2013 sẽ cho bạn biết một số thay đổi quan trọng về việc nâng cấp lên phiên bản này, trong đó đáng chú ý nhất là:

 • Không có nâng cấp tại chỗ lên Project Server 2013. Phương pháp đính kèm cơ sở dữ liệu là phương pháp duy nhất được hỗ trợ để nâng cấp từ Project Server 2010 lên Project Server 2013.

 • Quá trình nâng cấp sẽ không chỉ chuyển đổi dữ liệu Project Server 2010 của bạn sang định dạng Project Server 2013 mà còn hợp nhất bốn cơ sở dữ liệu của Project Server 2010 thành một cơ sở dữ liệu Project Web App duy nhất.

 • Cả SharePoint Server 2013 và Project Server 2013 đều thay đổi thành xác thực dựa trên yêu cầu từ phiên bản trước đó. Bạn sẽ cần cân nhắc một số điều khi nâng cấp nếu bạn đang sử dụng xác thực cổ điển. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Di chuyển từ xác thực chế độ cổ điển sang xác thực dựa trên yêu cầu trong SharePoint 2013.

Các tài nguyên Bổ sung:

Bước 3: Di chuyển sang Project Server 2016

Sau khi di chuyển sang Project Server 2013 và xác minh rằng dữ liệu của bạn đã được di chuyển thành công, bước tiếp theo là di chuyển dữ liệu của bạn sang Project Server 2016.

Để hiểu rõ về các bước bạn cần thực hiện nhằm nâng cấp từ Project Server 2013 lên Project Server 2016, hãy xem tập hợp nội dung Nâng cấp lên Project Server 2016 trên TechNet.

Các tài nguyên chính:

Tài nguyên

Mô tả

Tổng quan về quy trình nâng cấp Project Server 2016

Hiểu rõ hơn về các bước bạn cần thực hiện để nâng cấp từ Project Server 2013 lên Project Server 2016.

Lập kế hoạch nâng cấp lên Project Server 2016

Tìm hiểu những điều cần cân nhắc trong việc lập kế hoạch khi nâng cấp từ Project Server 2013 lên Project Server 2016, bao gồm.

Những điều cần biết về việc nâng cấp lên phiên bản này

Những điều bạn cần biết về nâng cấp Project Server 2016 sẽ cho bạn biết một số thay đổi quan trọng về việc nâng cấp cho phiên bản này, bao gồm:

 • Khi bạn tạo môi trường Project Server 2016 để di chuyển dữ liệu Project Server 2013, hãy lưu ý rằng các tệp cài đặt Project Server 2016 đã được bao gồm trong SharePoint Server 2016. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Triển khai Project Server 2016.

 • Các kế hoạch tài nguyên bị loại bỏ trong Project Server 2016. Các kế hoạch tài nguyên Project Server 2013 của bạn sẽ được di chuyển sang Cam kết Tài nguyên trong Project Server 2016 và trong Project Online. Xem Tổng quan: Cam kết tài nguyên để biết thêm thông tin.

Di chuyển từ Portfolio Server 2007

Project Portfolio Server 2007 được sử dụng cùng Project Server 2007 cho chiến lược danh mục dự án, ưu tiên và tối ưu hóa. Không có phiên bản nào khác của Project Portfolio Server được tạo sau phiên bản này. Tuy nhiên, các tính năng quản lý danh mục vẫn sẵn dùng trong cả Project Server 2016 và phiên bản Premium của Project Online. Bạn không thể di chuyển dữ liệu từ Project Portfolio Server 2007 sang bất kỳ phiên bản nào ở trên. Bạn sẽ cần tạo lại các dữ liệu như yếu tố thúc đẩy kinh doanh.

Các tài nguyên khác:

Chủ đề liên quan

SharePoint Server 2007 cuối của bộ phận hỗ trợ lộ trình
tài nguyên để giúp bạn nâng cấp từ Office 2007 máy chủ và máy khách

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×