PowerPoint 2013 và 2016 tính năng hoạt động khác đi trong các phiên bản cũ hơn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số tính năng PowerPoint 2013 không khả dụng hoặc hoạt động khác khi bạn mở tệp PowerPoint 2013 trong phiên bản trước của PowerPoint.

Ảnh chụp màn hình bên dưới là một ví dụ về cảnh báo bộ kiểm tra tương thích mà bạn có thể nhận được nếu bạn tạo một bản trình bày trong PowerPoint 2013 (.pptx) rồi thử lưu dưới dạng định dạng tệp (.ppt.) phiên bản trước.

Cảnh báo trên bộ kiểm tra tương thích

Bảng bên dưới bao gồm một số tính năng không khả dụng hoặc giảm cấp khi bạn lưu các bản trình bày PowerPoint 2013 trong PowerPoint 97-2003.

Cấu phần PowerPoint 2013

Hành vi ở chế độ tương thích

Biểu đồ

Nếu bản trình bày có một biểu đồ trong đó các ô hiển thị bên ngoài giới hạn hàng và cột được hỗ trợ, những ô đó sẽ không được lưu và sẽ không hiển thị.

Bóng thả

Bóng đổ bên ngoài, mềm được chuyển đổi thành bóng đổ cứng mà bạn có thể chỉnh sửa.

Viền chuyển màu trên hình dạng hoặc văn bản

Không khả dụng.

Phông chữ cho tiêu đề và phần nội dung

Phông chữ cho tiêu đề và phần nội dung được chuyển sang định dạng tĩnh. Tức là, khi bạn mở tệp ở phiên bản PowerPoint trước, bạn không thể thay đổi văn bản hoặc định dạng kiểu.

Các cấp độ thụt lề

Một số cấp độ thụt lề không khả dụng.

Nhiều cột văn bản

Không thể chỉnh sửa những cột này

Phần

Các bản chiếu sẽ không được gộp nhóm thành các phần

Hình có hoặc không có văn bản

Không thể chỉnh sửa những cột này

Đồ họa SmartArt có hoặc không có văn bản

Không thể chỉnh sửa đồ họa SmartArt hoặc văn bản trong đó

Đường căn tĩnh

Nếu bạn thêm đường căn tĩnh vào bản chiếu cái hoặc vào bố trí trong dạng xem Bản chiếu Cái, các đường căn sẽ không xuất hiện khi được mở trong những phiên bản PowerPoint trước đây.

Gạch ngang chữ và gạch kép ngang chữ trên văn bản

Không khả dụng.

Hiệu ứng văn bản như bóng đổ, phản chiếu và vầng sáng

Không khả dụng.

Chủ đề

Một số chủ đề có hình và chỗ dành sẵn có thể thay đổi chủ đề thành ảnh mà bạn không thể chỉnh sửa.

Chuyển tiếp

Hiệu ứng chuyển tiếp có trong phiên bản 2013 sẽ không khả dụng trong các phiên bản trước

Video

Các clip phương tiện đã chèn sẽ được lưu dưới dạng ảnh

Kiểu Nhanh WordArt

Không khả dụng.

Để biết thêm thông tin về cách dùng PowerPoint 2013 với phiên bản cũ hơn, hãy xem tệp lưu một PowerPoint 2013 .pptx sang định dạng .pptsử dụng chế độ tương thích để làm việc với các phiên bản khác nhau của PowerPoint.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×