Power View trong SharePoint Server: Tạo, lưu và in các báo cáo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Power View trong SharePoint server là một ứng dụng Silverlight dựa trên trình duyệt là một tính năng của SQL Server 2012 gói dịch vụ 1 (SP 1) dịch vụ báo cáo bổ trợ cho Microsoft SharePoint Server 2010 và 2013. Tạo, mở và lưu Power View báo cáo (tệp RDLX) tất cả diễn ra trong SharePoint Server 2010 và 2013.

Lưu ý: 

Tạo báo cáo Power View trong SharePoint Server

Để tạo báo cáo Power View, hãy bắt đầu Power View từ tệp mô hình dữ liệu trong SharePoint Server 2010 hoặc 2013. Mô hình, hoặc kết nối với các mô hình, có thể có trong thư viện tài liệu SharePoint Server hoặc trong một Bộ sưu tập Power Pivot, một mục đích đặc biệt thư viện tài liệu SharePoint Server cung cấp có định dạng bản xem trước và quản lý tài liệu cho sổ làm việc Microsoft Excel được phát hành có chứa mô hình dữ liệu.

Để tạo báo cáo Power View từ Bộ sưu tập Power Pivot

 • Bấm vào biểu tượng Tạo Báo cáo Power View ở góc trên bên phải cạnh tệp Excel (XLSX).

Để tạo báo cáo Power View từ thư viện tài liệu SharePoint Server

Môi trường thiết kế Power View mở ra dạng xem mà ở đó, bạn xây dựng báo cáo của mình, với các trường từ nguồn dữ liệu được chia sẻ (RSDS) hoặc Tệp Kết nối BISM (BISM) được liệt kê trong Danh sách Trường.

Trong bài viết này

Mở một báo cáo Power View hiện có

Để mở báo cáo trong bộ sưu tập Power Pivot

Để mở báo cáo trong thư viện tài liệu SharePoint Server

Lưu báo cáo

Quyền cho Power View

Định dạng tệp RDLX

Xuất sang PowerPoint từ Power View trong SharePoint

Làm mới dữ liệu trong báo cáo

In các dạng xem trong báo cáo trong Power View trong SharePoint Server

Báo cáo Power View dựa trên mô hình dữ liệu

Về mô hình dữ liệu Excel và dạng bảng

Thông tin thêm

Đầu Trang

Mở một báo cáo Power View hiện có

Khi bạn mở báo cáo trong bộ sưu tập Power Pivot, bạn có thể chọn mở báo cáo theo dạng xem cụ thể.

Để mở báo cáo trong bộ sưu tập Power Pivot

 1. Trong Internet Explorer, dẫn hướng đến site bộ sưu tập Power Pivot lưu trữ báo cáo Power View của bạn.

 2. Bấm vào bất kỳ hình ảnh nào của báo cáo.

  Báo cáo mở dạng xem đó trong chế độ chỉ đọc.

 3. Để chỉnh sửa báo cáo, bấm vào Chỉnh sửa Báo cáo ở góc trên bên trái.

Để mở báo cáo trong thư viện tài liệu SharePoint Server

 1. Trong Internet Explorer, dẫn hướng đến trang chủ của thư viện tài liệu SharePoint lưu trữ các báo cáo Power View của bạn.

 2. Để mở báo cáo trong chế độ chỉ đọc, bấm vào tiêu đề báo cáo.

 3. Để chỉnh sửa báo cáo, bấm vào Chỉnh sửa Báo cáo ở góc trên bên trái.

Đầu Trang

Lưu báo cáo

Bạn lưu báo cáo Power View (tệp RDLX) vào thư viện Tài liệu được Chia sẻ hoặc Bộ sưu tập Power Pivot trên cùng một máy chủ SharePoint như mô hình mà bạn đã khởi chạy Power View.

 1. Để lưu báo cáo, trên menu Tệp Power View, bấm vào Lưu hoặc Lưu Như.

  Lần đầu tiên bạn lưu báo cáo, vị trí mặc định sẽ là thư mục có chứa mô hình.

  Để lưu báo cáo vào vị trí khác, hãy duyệt đến vị trí đó rồi bấm vào Lưu.

 2. Trong hộp thoại Lưu Như, trong trường Tên tệp, hãy nhập tên của tệp.

 3. Theo mặc định, hộp kiểm Lưu ảnh xem trước với báo cáo được chọn. Vì lý do bảo mật có thể bạn muốn xóa bỏ và không lưu ảnh xem trước.

  Đọc Chọn hay không lưu ảnh của từng dạng xem với báo cáo để quyết định xem bạn muốn ảnh xem trước.

 4. Bấm Lưu.

  Báo cáo được lưu. Để thoát khỏi Power View và trở lại trang SharePoint, hãy bấm nút trình duyệt Quay lại.

  Lưu ý: Bạn có thể sửa báo cáo nhưng không có quyền lưu vào thư viện hoặc thư mục SharePoint.

Quyền cho Power View

Power View dùng quyền SharePoint để kiểm soát truy nhập vào báo cáo Power View. Nếu bạn có quyền Mở Mục đối với một thư mục SharePoint, bạn có thể mở bất kỳ báo cáo Power View nào trong thư mục đó trong chế độ chỉ Đọc hoặc Chỉnh sửa. Vì vậy, bạn có thể sửa đổi báo cáo trong chế độ Chỉnh sửa như ý bạn. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể lưu những thay đổi của bạn nếu bạn cũng có quyền Thêm Mục đối với thư viện hoặc thư mục đích, hoặc quyền Chỉnh sửa Mục để ghi đè lên tài liệu hiện có.

Bạn có thể xuất báo cáo đến PowerPoint nếu bạn có quyền Mở Mục. Tuy nhiên, bạn không thể xuất báo cáo đến PowerPoint với những thay đổi chưa được lưu. Vì vậy, nếu bạn chỉ có quyền Mở Mục, bạn có thể xuất báo cáo như hiện có, nhưng không thể sửa đổi rồi xuất báo cáo. Để thực hiện điều đó, bạn cần lưu những thay đổi của bạn trước, nghĩa là bạn cần quyền Thêm Mục hoặc Chỉnh sửa Mục.

Định dạng tệp RDLX

Power View tạo ra các tệp với định dạng tệp RDLX. Những tệp này không tương thích với các tệp RDL bạn tạo ra trong Bộ dựng Báo cáo hoặc Dịch vụ Báo cáo SQL Server 2012 SP 1 (SSRS). Bạn không thể mở hoặc chỉnh sửa tệp RDL trong Power View và ngược lại.

Đầu Trang

Xuất sang PowerPoint từ Power View trong SharePoint

Bạn cũng có thể xuất một phiên bản tương tác của báo cáo của bạn từ Power View trong SharePoint sang PowerPoint. Mỗi dạng xem trong Power View sẽ trở thành một bản chiếu PowerPoint riêng biệt.

Lưu ý:  Có hai phiên bản Power View: Power View trong Excel 2013 và Power View trong SharePoint Server 2010 và 2013. Bạn chỉ có thể xuất sang PowerPoint từ Power View trong SharePoint Server.

Tương tác với các báo cáo Power View được xuất đến PowerPoint tương tự như tương tác với các dạng xem Power View trong chế độ chỉ đọc và toàn màn hình Power View. Trong chế độ dạng xem chiếu hình và đọc PowerPoint, bạn có thể tương tác với phần ảo hóa và bộ lọc mà người tạo báo cáo đã thêm vào mỗi dạng xem, nhưng bạn không thể tạo ảo hóa hoặc bộ lọc.

Để biết thêm thông tin, xem Xuất Báo cáo Power View sang PowerPoint.

Đầu Trang

Làm mới dữ liệu trong báo cáo

Bạn có thể làm mới dữ liệu trong báo cáo Power View mà không cần phải làm mới trang.

 • Bấm vào nút Làm mới trên Thanh công cụ Truy nhập nhanh Power View.

Lưu ý: Nếu bạn bấm vào nút Làm mới trong trình duyệt, rồi bấm vào Rời khỏi trang này, bạn sẽ mất bất kỳ thay đổi nào đã thực hiện cho báo cáo kể từ lần lưu cuối cùng.

Đầu Trang

In các dạng xem trong báo cáo trong Power View trong SharePoint Server

Bạn có thể in một báo cáo Power View từ các chế độ thiết kế hoặc chế độ đọc, nhưng không thể in từ chế độ toàn màn hình. Power View in một dạng xem tại một thời điểm─dạng xem hiện tại.

 1. Để in dạng xem, trên menu Tệp Power View, bấm vào In.

  Hộp thoại In của trình duyệt mở ra.

 2. Bấm In.

Dạng xem luôn in theo hướng trang ngang, bất kể thiết đặt trong hộp thoại In. Dạng xem in chính xác những gì bạn thấy trong dạng xem. Ví dụ, Power View in:

 • Phần ảo hóa nhìn thấy được khi bạn in, nếu ảo hóa có thanh cuộn.

 • Ô xếp được chọn trong bộ chứa ô xếp.

 • Khu vực Bộ lọc, nếu khu vực này được mở rộng.

 • Khung hiện tại của biểu đồ phân tán hoặc biểu đồ bong bóng có trục phát.

Đầu Trang

Báo cáo Power View dựa trên mô hình dữ liệu

Trong SharePoint, bạn luôn khởi động Power View từ một mô hình dữ liệu. Mô hình có thể là:

Về mô hình dữ liệu Excel và dạng bảng

Mô hình dữ liệu là mô hình thế hệ mới được thiết kế đặc biệt cho khối lượng công việc phân tích và báo cáo. Mô hình dữ liệu có thể nhập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau bao gồm:

 • SQL Server

 • DB2

 • OData

 • Oracle

 • Teradata

 • Và các nguồn khác

Bạn có thể tạo mô hình dữ liệu trong Excel, nâng cao mô hình dữ liệu với Power Pivot cho Excel, sau đó lưu mô hình vào thư viện tài liệu trong SharePoint Server hoặc vào Bộ sưu tập Power Pivot. Các nhà phát triển mô hnhf trong một tổ chức tập trung vào CNTT tạo mô hình trong SQL Server Data Tools (SSDT), sau đó triển khai chúng sang máy chủ SQL Server 2012 Service Pack 1 Analysis Services (SSAS).

Đầu Trang

Thông tin thêm

Bộ sưu tập sử dụng Power Pivot

Xuất Báo cáo Power View sang PowerPoint

Tạo một nguồn dữ liệu chung cho mô hình dữ liệu

Sử dụng kết nối kiểu ngữ nghĩa BI

Tìm hiểu Đối tượng Mô hình Đa chiều trong Power View

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×