Power View trong Excel trên Office 365 hoặc trong SharePoint Server

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo sổ làm việc trong Excel 2013 với các trang tính Power View, bạn có thể lưu nó vào Office 365 hoặc vào SharePoint Server 2013 tại cơ sở. Người đọc sổ làm việc có thể xem và tương tác với các trang tính Power View trong sổ làm việc đó ở cả hai vị trí.

Lưu ý: 

 • Bạn chỉ có thể sửa các trang tính Power View trong máy khách Excel 2013.

 • Bạn có thể lưu sổ làm việc Excel với trang tính Power View vào Power BI. Các trang tính Power View trở thành một báo cáo bạn có thể sửa đổi trong Power BI

 • Phần còn lại của bài viết này áp dụng cho sổ làm việc Excel với trang tính Power View trong Office 365, và không lên trải nghiệm Power BI mới. Hãy thử Power BI mới.

Tương tác với Power View trên Office 365 hoặc trong SharePoint Server 2013

Bạn có thể tương tác với các sổ làm việc Excel workbooks trên Office 365 hoặc trên SharePoint Server 2013 trong nhiều cách khác nhau—lọc, sắp xếp và tô sáng dữ liệu trong biểu đồ, slicer và các dạng trực quan hóa khác.

Tô sáng và lọc chéo trang tính Power View

 1. Bấm vào tên của một sổ làm việc trên Office 365 hoặc trên SharePoint Server 2013.

Sổ làm việc sẽ mở ra trong cửa sổ trình duyệt.

 1. Chuyển tới trang tính Power View trong một sổ làm việc.

 2. Bấm vào một giá trị ở phần trực quan hóa trong trang tính.

Các biểu đồ có tính tương tác. Lưu ý rằng khi bạn bấm vào các giá trị trong một biểu đồ, thì thao tác đó sẽ:

 • Tô sáng giá trị đó trong biểu đồ đó.

 • Lọc để chỉ hiển thị giá trị đó ở mọi bảng, ma trận và bộ các ô xếp trong trang tính.

 • Chỉ tô sáng giá trị đó trong tất cả các biểu đồ khác trong báo cáo.

Đọc thêm về các tương tác lọc chéo và tô sáng với biểu đồ.

Lọc trang tính Power View

Người đọc sổ làm việc có thể xem và tương tác với các bộ lọc trong Vùng Lọc khi xem sổ làm việc Excel (tệp XLSX) trong trình duyệt.

 1. Hãy mở sổ làm việc Excel trong cửa sổ trình duyệt.

 2. Chuyển tới trang tính Power View trong một sổ làm việc.

 3. Nếu Vùng Lọc không hiển thị ở bên phải, trên tab Power View > Vùng Lọc.

 4. Trong Vùng Lọc, hãy bấm Dạng xem.

Đây là các bộ lọc dành cho toàn bộ trang tính. Nếu có các bộ lọc dành cho Dạng xem, thì bạn có thể thay đổi chúng bằng cách thêm hoặc loại bỏ giá trị hoặc chuyển đổi giữa chế độ lọc cơ bản và nâng cao.

Lưu ý: Bạn không thể thêm một trường khác và nếu không có các bộ lọc dành cho Dạng xem, thì bạn không thể thêm chúng được.

 1. Chọn một phần trực quan hóa trên trang tính Power View và trong Vùng Lọc, bấm Biểu đồ (hoặc Bảng hoặc loại trực quan hóa khác).

 2. Các trường trong phần trực quan hóa luôn được hiển thị trong Vùng Lọc, ngay cả khi chúng không được lọc. Bạn có thể tạo hoặc thay đổi các bộ lọc cho các trường đó. Các bộ lọc này chỉ tác động đến giá trị trong phần trực quan hóa bạn đã chọn.

Tìm hiểu thêm về bộ lọc trong Power View.

Các thay đổi không được lưu lại

Nếu bạn thực hiện các thay đổi trong sổ làm việc Excel (tệp XLSX) trong trình duyệt, thì những thay đổi này sẽ không được lưu vào tệp. Điều này cũng đúng đối với báo cáo Power View (tệp RDLX) nếu bạn thực hiện thay đổi ở chế độ chỉ đọc hoặc toàn màn hình. Ví dụ, nếu bạn lọc hoặc tô sáng trong phần trực quan hóa trong Power View ở các chế độ đó, thì các bộ lọc này không được lưu cùng với sổ làm việc hoặc báo cáo.

Đầu trang

Thông tin thêm trong bài viết này

Trang tính Power View ở đâu có thể sửa hoặc tương tác

Power View ở chế độ xem SharePoint hoặc chế độ xem máy chủ Office Web Apps

Power View ở chế độ xem SharePoint

Power View ở chế độ xem máy chủ Office Web Apps

Power View trên Office 365

Giới hạn kích cỡ sổ làm việc

Phần Web Excel Web Access

Làm mới dữ liệu trong sổ làm việc Excel

Hình ảnh trong Power View

OneDrive

Nghiệp vụ thông minh trong Excel Services

Nơi trang tính Power có thể sửa được hoặc có tính tương tác

Sổ làm việc đã được lưu trữ

Cấu hình máy chủ là

Sổ làm việc được mở trong

Trang tính Power View nằm

Trên máy tính khách

--

Excel 2013

Có thể sửa và có tính tương tác

Tại chỗ

Ở chế độ xem SharePoint (SharePoint Server được cấu hình để kết xuất sổ làm việc bằng cách dùng Excel Services)

Excel Services

Có tính tương tác

Tại chỗ

Trong Office Online Chế độ xem Server (SharePoint Server cấu hình để kết xuất các sổ làm việc bằng cách dùng Office Online Server)

Excel Online

Không hiển thị

Trong Office 365

SharePoint Trực tuyến

Excel Online

Có tính tương tác

Bật OneDrive

--

Excel Online

Không hiển thị

Đầu trang

Power View ở chế độ xem SharePoint hoặc Office Online Chế độ xem Server

Trong một môi trường có cả SharePoint Server 2013 và Office Online Server 2013, những người quản trị phải lựa chọn liệu các sổ làm việc được kết xuất ở chế độ xem SharePoint (bằng cách dùng Excel Services trong SharePoint Server) hoặc ở Office Online Chế độ xem Server (Excel Online trong Office Online Server).

Power View ở chế độ xem SharePoint

Khi SharePoint được cấu hình ở chế độ xem, thì các trang tính Power View hiển thị trong các sổ làm việc Excel trong trình duyệt. Trên máy khách Excel, bạn có thể chỉ rõ các phần trong sổ làm việc mà bạn muốn người khác xem ở chế độ xem SharePoint bằng cách ẩn các trang tính đơn lẻ. Ví dụ, bạn có thể ẩn tất cả các trang tính khác trong sổ làm việc và chỉ cho phép trang tính Power View hiển thị.

Power View ở Office Online Chế độ xem Server

Trong môi trường SharePoint sử dụng Office Online Server để kết xuất sổ làm việc, Power View không được hỗ trợ.

Đầu trang

Power View trên Office 365

Bạn có thể lưu trữ các sổ làm việc Excel workbooks mà bạn muốn chia sẻ với người khác trên Office 365. Bạn có thể xem và tương tác với các trang tính Power View trong sổ làm việc của bạn trên Office 365. Tùy thuộc vào quyền của họ, họ cũng có thể mở và sửa các sổ làm việc trong máy khách Excel 2013. Toàn bộ sổ làm việc hiển thị trong Office 365. Bạn không thể chọn hiển thị trang tính nào.

Bạn không thể sửa sổ làm việc Excel có chứa các trang tính Power View trong Office 365. Bạn có thể tạo một bản sao sổ làm việc Excel mà không có các trang tính Power View và sửa nó trong Office 365.

Giới hạn kích cỡ sổ làm việc

Bạn có thể tải tệp lớn hơn 10 MB lên một site Office 365. Bạn có thể mở chúng trong Excel trên máy khách của bạn từ trang web. Bạn không thể mở một sổ làm việc lớn hơn 10 MB trong Office 365.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem giới hạn kích cỡ tệp cho sổ làm việc trong SharePoint Online

Đầu trang

Phần Web của Excel Web Access

Các Phần Web của Excel Web Access khả dụng trong Excel Services. Power View các trang tính sẽ hiển thị trong Phần Web của Excel Web Access trong SharePoint Server và Office 365.

Làm mới dữ liệu trong sổ làm việc Excel

Bạn có thể làm mới dữ liệu theo cách thủ công trong sổ làm việc Excel tại chỗ từ nhiều nguồn bên ngoài, bao gồm các cơ sở dữ liệu SQL Azure có chứng danh được nhúng.

Quan trọng: Bạn không thể thiết lập để tự động làm mới trong SharePoint Server trên sổ làm việc Excel chứa trang tính Power View.

Trong sổ làm việc Excel trên Office 365, bạn không thể làm mới dữ liệu được lấy từ nguồn dữ liệu ngoài.

Đọc thêm về làm mới dữ liệu nhập.

Đầu trang

Ảnh trong Power View

Hình ảnh trong một trang tính Power View trong sổ làm việc Excel cần phải được lưu trữ trong sổ làm việc. Tìm hiểu thêm về hình ảnh trong Power View.

Đầu trang

OneDrive

Power View các trang tính trong sổ làm việc Excel không thể được xem trong OneDrive.

Chức năng Nghiệp vụ Thông minh trong Excel Services

Trong chức năng nghiệp vụ thông minh trong Excel Services (SharePoint Server 2013), hãy tìm kiếm phần về "báo cáo."

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×