Power Query và Power Pivot kết hợp với nhau như thế nào

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Get & Transform trong Excel 2016.

Power Query và Power Pivot bổ sung cho nhau. Power Query là trải nghiệm được đề xuất cho khám phá, kết nối đến, và nhập dữ liệu. Power Pivot: phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu trong Excel rất tuyệt vời cho lập mô hình dữ liệu bạn đã nhập. Sử dụng cả hai để mốc dữ liệu của bạn trong Excel để bạn có thể khám phá và trực quan hóa nó với Power Map, Power View, Pivottable và Pivotchart, và sau đó tương tác với sổ làm việc kết quả trong SharePoint trên site Power BI trong Office 365, và trong Ứng dụng Power BI Microsoft Store.

Power Query

Power Query là một dữ liệu khám phá và truy vấn công cụ, tốt để tạo hình và mashing lưu dữ liệu thậm chí trước khi bạn đã thêm vào hàng đầu tiên của dữ liệu vào sổ làm việc. Do đó bạn có thể

  • Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài, bao gồm các nguồn dữ liệu lớn như Hadoop, Facebook, để định hình dữ liệu trước khi bạn đưa nó vào Excel và đưa vào chỉ những dữ liệu mà bạn cần.

  • Phối dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu, hoặc chắp thêm bảng với nhau, chẳng hạn như các dữ liệu từ nhiều bảng sharded trong SQL Azure.

  • Đưa các kết quả vào Excel dưới dạng một bảng duy nhất cho:

    • Trực quan hóa trong Power View và Power Map.

    • Phân tích sâu hơn và lập mô hình trong Power Pivot.

  • Chia sẻ truy vấn vào danh mục dữ liệu Power BI để những người khác có thể dùng nó làm điểm bắt đầu để khám phá dữ liệu của họ.

  • "Chuyển" nguồn dữ liệu từ một định dạng PivotTable hoặc ma trận vào bảng phẳng.

Bạn có thể quyết định đặt dữ liệu trong một trang tính trong Excel, hoặc bạn có thể thêm nó vào Mô hình dữ liệu Excel.

Power Pivot

Khi bạn nhập dữ liệu trong mô hình dữ liệu Excel, bạn có thể tiếp tục cải thiện cho phân tích trong Power Pivot. Bạn có thể:

Nói tóm lại, với Power Query bạn lấy dữ liệu của bạn vào Excel (trang tính hoặc mô hình dữ liệu Excel). Với Power Pivot, bạn thêm phong phú mô hình đó.

Xem thêm thông tin

Trợ giúp Microsoft Power Query dành cho Excel

Power Pivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×