Power Query - Tổng quan và Tìm hiểu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Power Query là một công nghệ kết nối dữ liệu cho phép bạn khám phá, kết nối, kết hợp và tinh chỉnh nguồn dữ liệu để đáp ứng nhu cầu phân tích của bạn. Các tính năng trong Power Query sẵn dùng trong Excel và Power BI trên máy tính.

Bằng cách dùng Power Query thường theo một vài bước chung.

Các bước Power Query: 1) kết nối, 2) biến đổi, 3) kết hợp, 4) chia sẻ

Mặc dù một số nỗ lực phân tích dữ liệu tập trung vào một vài bước trong số này, nhưng mỗi bước là một yếu tố quan trọng của Power Query. Để biết thêm thông tin, và để xem một ví dụ minh họa của những bước này, hãy xem Bắt đầu với Power Query.

Power Query là một trong ba công cụ dữ liệu phân tích sẵn dùng trong Excel:

Tài nguyên Power Query

Nối kết và thông tin sau đây có thể giúp bạn tìm hiểu về Power Query. Các phần và các nối kết được trình bày theo thứ tự bạn sẽ cần nếu bạn đã mới bắt đầu-nối kết đầu tiên mô tả vị trí để tải Power Query, phần tiếp theo có quyền bạn kết nối hướng dẫn bắt đầu, sau đó hướng dẫn và cộng đồng.

Chúng tôi cập nhật các nối kết khi có sẵn các tài nguyên bổ sung, vì vậy hãy kiểm tra lại thường xuyên.

Power Query hoạt động như thế nào?

Với Power Query, bạn có thể tìm kiếm nguồn dữ liệu, hãy kết nối, sau đó là hình dữ liệu đó (cho ví dụ loại bỏ một cột, thay đổi kiểu dữ liệu, hoặc kết hợp bảng) theo cách đáp ứng nhu cầu của bạn. Sau khi bạn đã định dạng dữ liệu của bạn, bạn có thể chia sẻ kết quả của bạn hoặc dùng truy vấn của bạn để tạo báo cáo.

Để xem minh họa về Power Query, hãy xem Bắt đầu với Power Query.

Làm thế nào tôi có được Power Query?

Power Query là sẵn dùng như một tải xuống dành cho Excel 2013 và 2010. Công nghệ truy vấn cơ sở cho phép Power Query cũng được tìm thấy trong Power BI trên máy tính, đây là một phần của tổng thể trong Power BI cung cấp từ Microsoft.

Chọn nút sau đây để tải xuống bản phát hành Power Query hiện tại:

Tải xuống Power Query

Bạn cũng có thể xem Có gì mới trong Power Query.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Hướng dẫn Power Query

Xem minh họa về Power Query cũng giúp tăng tốc việc tìm hiểu cách sử dụng nó. Đây là một số hướng dẫn có thể giúp bạn bắt đầu và cho bạn thấy các ví dụ về cách sử dụng Power Query:

Thông tin bổ sung về Power Query

Nếu bạn muốn có thông tin sâu hơn về Power Query, những tài nguyên sau đây có thể giúp ích:

Cộng đồng, diễn đàn và phản hồi

Có rất nhiều người đang dùng Power Query và họ thích chia sẻ những điều mình đã biết. Hãy xem qua tài nguyên sau đây để liên hệ với những người khác trong cộng đồng Power Query.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×