Power Pivot reporting properties: Setting default aggregations

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Không có nhiều cách để tổng hợp một số khác nhau. Thay vì làm bạn chọn mỗi khi bạn thêm một trường giá trị vào báo cáo Power View sẽ thực hiện tổng hợp mặc định. Tổng hợp mặc định là tổng. Nhưng đối với một số trường, bạn không muốn thêm – bạn có thể muốn trung bình hoặc đếm thay vào đó. May mắn, bạn có thể thay đổi hàm tổng hợp mặc định đối với mỗi trường số của bạn.

Nếu nó là một trường mà bạn không có ý định sử dụng thường xuyên, thay đổi phép tính gộp mỗi lần bạn sử dụng nó trong báo cáo của bạn có thể tùy chọn tốt nhất của bạn. Nhưng đối với trường bạn định dùng hơn và hơn, nó sẽ lưu thời gian để thay đổi tổng hợp mặc định.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Mở Power Pivot > quản lý.

  2. Chọn bảng có chứa giá trị bạn muốn tổng hợp.

  3. Đặt con trỏ ở bất kỳ đâu trong cột đó, và mở tab nâng cao.

  4. Chọn tổng hợp bạn muốn đặt làm mặc định cho giá trị này.

    PowerPivot Reporting Properties:Summarize By

  5. Trở lại Power View, thêm giá trị này để báo cáo của bạn và lưu ý rằng tổng hợp mặc định đã thay đổi để khớp với thiết đặt mà bạn đã thực hiện trong Power Pivot.

Mẹo: Mức độ thường xuyên bạn sẽ có các giá trị được thể hiện bằng số nhưng bạn thực sự muốn là một số đếm số lượng thời gian cụ thể số xuất hiện trong báo cáo của bạn. Ví dụ: năm là số nhưng hiếm khi bạn sẽ muốn cộng các năm. Trong trường hợp như thế này, thay đổi tổng hợp mặc định từ tổng thành không tóm tắt.

Xem Thêm

Thuộc tính báo cáo PowerPivot cho Power View

Video về Power View và PowerPivot

PowerPivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Các hàm tính gộp trong Power Pivot

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×