Power Pivot reporting properties: Adding descriptions to Power View tables, columns, and fields

In Power Pivot you can add descriptions for the tables, fields, and columns in Power View. When working in Power View, these descriptions will appear when you hover on the table, field, or column. By adding descriptions for tables, fields, and measures, you’ll make it easier for coworkers to create reports and also easier for others to understand and use your shared reports.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
 1. Open Power Pivot > Manage.

 2. Select the Data View: Home > View > Data View

 3. To add a description to a:

  • Column: select the column, right-click, and select Description.

   Add Description to a column

  • Table: right-click the table tab and select Description.

   Add descriptions to a table

  • Field: right-click the calculated field (or measure) and select Description.

   Add description to a field or measure

 4. Back in Power View, hover over the table, field, or column to display the description.

  Di chuột qua Mô tả Cột

Lưu ý:  When you add descriptions in Power Pivot , you are making changes to the underlying data model. So when you return to Power View, you’ll be prompted to refresh the data in your workbook.

Đầu Trang

Xem Thêm

Power Pivot reporting properties for Power View

Power View and Power Pivot videos

Power View: Khám phá, ảo hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×