POP và IMAP email thiết đặt cho Outlook

POP và IMAP email thiết đặt cho Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để thêm tài khoản email của bạn vào Outlook, Outlook trên web, Outlook.com hoặc ứng dụng thư và lịch cho Windows 10, bạn sẽ cần một vài phần thông tin, bao gồm loại tài khoản, tên máy chủ thư đến và đi, và SSL và thiết lập cổng. Nhà cung cấp email của bạn có thể cung cấp cho bạn các thiết đặt này, nhưng chúng tôi đã cung cấp các thiết đặt cho các nhà cung cấp email phổ biến nhất dưới đây.

Tìm thiết đặt máy chủ POP và IMAP của bạn

Chọn nhà cung cấp email từ hộp thả xuống để tìm thiết đặt máy chủ. Nếu nhà cung cấp không được liệt kê, hãy truy cập trang web của nhà cung cấp email của bạn, ví dụ https://yahoo.com đối với tài khoản Yahoo!, và liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của họ.

Mẹo: Unsure nhà cung cấp email của bạn là ai? Xem địa chỉ email của bạn. Từ ngay lập tức sau khi các ký hiệu @ thường là nhà cung cấp email của bạn.

 • Máy chủ thư đến IMAP:    outlook.office365.com

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.office365.com

 • SMTP cổng:    587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    outlook.office365.com

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

Comcast cho phép bạn dùng IMAP hoặc POP, nhưng chúng không khuyên dùng POP.

 • Máy chủ thư đến IMAP:    mail.comcast.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.comcast.net

 • SMTP cổng:    587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    mail.comcast.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

Bạn phải bật IMAP hoặc POP truy nhập tại http://mail.google.com trước khi bạn có thể thêm tài khoản của bạn vào bất kỳ ứng dụng khác.

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap.gmail.com

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.gmail.com

 • SMTP cổng:    587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    pop.gmail.com

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

POP không được hỗ trợ với tài khoản iCloud.

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap.mail.me.com

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.mail.me.com

 • SMTP cổng:    587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap-mail.outlook.com

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP mã hóa (SSL/TLS):    TLS

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp-mail.outlook.com

 • SMTP cổng:    587

 • Mã hóa SMTP:    STARTTLS

 • Máy chủ thư đến POP:    pop-mail.outlook.com

 • POP cổng:    995

 • POP mã hóa (SSL/TLS):    TLS

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap.mail.yahoo.com

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.mail.yahoo.com

 • SMTP cổng:    465 hoặc 587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    SSL

 • Máy chủ thư đến POP:    pop.mail.yahoo.com

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

POP không được hỗ trợ cho tài khoản AOL.

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap.aol.com

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.aol.com

 • SMTP cổng:    587 hoặc 465

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS hoặc SSL/TLS

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap.mail.att.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.mail.att.net

 • SMTP cổng:    465 hoặc 587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    SSL hoặc TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    inbound.att.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

IMAP không được hỗ trợ với Đại Tây Dương băng thông rộng.

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.windatlanticbbstream.net

 • SMTP cổng:    587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    pop.atlanticbb.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

 • Máy chủ thư đến IMAP:    mail.cableone.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    mail.cableone.net

 • SMTP cổng:    465 hoặc 587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    SSL hoặc TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    mail.cableone.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

 • Máy chủ thư đến IMAP:    mail.centurylink.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.centurylink.net

 • SMTP cổng:    587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    pop.centurylink.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

Tài khoản thuê bao không hỗ trợ truy nhập POP.

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap.charter.net

 • IMAP cổng:    143

 • IMAP SSL:    Không

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.charter.net

 • SMTP cổng:    25

 • SMTP SSL hoặc TLS:    Không có

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap.cox.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:   smtp.cox.net

 • SMTP cổng:    465 hoặc 587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    SSL hoặc TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    pop.cox.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

 • Máy chủ thư đến IMAP:    mail.dishmail.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.dishmail.net

 • SMTP cổng:    465 hoặc 587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    SSL hoặc TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    mail.dishmail.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap.earthlink.net

 • IMAP cổng:    143

 • IMAP SSL:    Không

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtpauth.earthlinklink.net

 • SMTP cổng:    587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    pop.earthlink.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

 • Máy chủ thư đến IMAP:    mail.exede.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.exede.net

 • SMTP cổng:    465 hoặc 587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    SSL hoặc TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    mail.exede.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

POP không được khuyên dùng với HughesNet.

 • Máy chủ thư đến IMAP:    mail.hughes.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    mail.hughes.net

 • SMTP cổng:    465 hoặc 587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    SSL hoặc TLS

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap-mail.outlook.com

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP mã hóa (SSL/TLS):    TLS

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp-mail.outlook.com

 • SMTP cổng:    587

 • Mã hóa SMTP:    STARTTLS

 • Máy chủ thư đến POP:    pop-mail.outlook.com

 • POP cổng:    995

 • POP mã hóa (SSL/TLS):    TLS

IMAP không được hỗ trợ với Qwest.

 • SMTP máy chủ thư đi:    pop.mpls.qwest.net

 • SMTP cổng:    587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    pop.mpls.qwest.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

Khi thiết lập thời gian Warner tài khoản email của bạn, hãy chọn hộp cho máy chủ thư đi yêu cầu xác thực.

 • Máy chủ thư đến IMAP:   mail.twc.com

 • IMAP cổng:    143

 • IMAP SSL:    Không

 • SMTP máy chủ thư đi:    mail.twc.com

 • SMTP cổng:    587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    mail.twc.com

 • POP cổng:    110

 • POP SSL:    Không

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap.verizon.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.verizon.net

 • SMTP cổng:    465

 • SMTP SSL hoặc TLS:    SSL hoặc SSL/TLS

 • Máy chủ thư đến IMAP:    mail.wildblue.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.wildblue.net

 • SMTP cổng:    465 hoặc 587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    SSL hoặc TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    mail.wildblue.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

Khi thiết lập tài khoản email Windstream của bạn, hãy chọn hộp cho máy chủ thư đi yêu cầu xác thực.

 • Máy chủ thư đến IMAP:    imap.windstream.net

 • IMAP cổng:    993

 • IMAP SSL:    Có

 • SMTP máy chủ thư đi:    smtp.windstream.net

 • SMTP cổng:    587

 • SMTP SSL hoặc TLS:    TLS

 • Máy chủ thư đến POP:    pop.windstream.net

 • POP cổng:    995

 • POP SSL:    Có

Nếu bạn muốn chúng tôi để thêm nhà cung cấp email của bạn, vui lòng để chúng tôi một chú thích bên dưới với tên nhà cung cấp. Chúng tôi không thể thêm mọi nhà cung cấp, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách thêm phần đặt câu phổ biến thường xuyên.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×