Planner cho chính phủ Office 365 US

Planner-only đi kèm với một số phiên bản của chính phủ Hoa Kỳ của Office 365. Tìm hiểu những tính năng nào được bao gồm trong các kế hoạch của chính phủ và không sẵn dùng.

Tôi có thể làm gì với Planner-only cho chính phủ Office 365 US?

Khả năng

Planner-only dành cho web

Planner-only đối với Office 365 GCC

Planner-only cho Office 365 GCC High

Planner-only dành cho Office 365 DoD *

Email và thông báo

Theo

Theo

-- 

Truy nhập của khách

TBD

-- 

Tích hợp các nhóm (tab và ứng dụng cá nhân)

Theo

--

Tích hợp SharePoint (phần web Planner và ứng dụng trang đầy đủ)

Theo

--

Các ứng dụng dành cho thiết bị di động Planner trong AndroidiOS

Theo

-- 

Xem lịch Planner của bạn trong Outlook

TBD

TBD

--

Bất kỳ Planner nào cho khả năng web không được liệt kê ở đây

(xem Trợ giúp Planner)

-- 

Xuất kế hoạch cho Excel

TBD

TBD

-- 

* Planner-only cho Office 365 DoD vẫn chưa được khởi chạy.  

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×