Planner cho chính phủ Microsoft 365 US

Planner cho chính phủ Microsoft 365 US

Planner đi kèm với một số phiên bản của chính phủ Microsoft 365 US. Tìm hiểu những tính năng nào được bao gồm trong các kế hoạch của chính phủ và không sẵn dùng.

Tôi có thể làm gì với Planner cho Microsoft 365 chính phủ Hoa Kỳ?

Khả năng

Planner cho Microsoft 365 GCC

Planner cho Microsoft 365 GCC cao

Planner dành cho Microsoft 365 DoD

Thông báo email Planner (các bài tập riêng lẻ và ngày đến hạn)

Theo

Theo

TBD

Thông báo email nhóm

Truy nhập của khách

TBD

TBD

Tích hợp các nhóm (tab và ứng dụng cá nhân)

Theo

Tích hợp SharePoint (phần web Planner và ứng dụng trang đầy đủ)

Theo

TBD

Các ứng dụng dành cho thiết bị di động Planner trong AndroidiOS

Theo

TBD 

Xem Lịch Planner trong Outlook

TBD

TBD

TBD

Bất kỳ Planner nào cho khả năng web không được liệt kê ở đây

(xem Trợ giúp Planner)

TBD

Xuất kế hoạch cho Excel
(Chỉ sẵn dùng trong Planner cho web)

Nhận thông báo gán Planner trong Microsoft nhóm

Theo

Theo

TBD

Sao chép một gói

Theo

Theo

Theo

Xem các tác vụ Planner trong Microsoft để làm

Theo

TBD

TBD

ưu tiên nhiệm vụ

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×