Phát hành sổ làm việc đến thư viện SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft Excel 2013, bạn có thể phát hành sổ làm việc đến thư viện Microsoft SharePoint để mọi người có thể xem hoặc sửa sổ làm việc trong trình duyệt web mà không cần cài đặt Excel trên máy tính. Về cơ bản, phát hành cũng giống như lưu, nhưng có một số tùy chọn cài sẵn cho phép bạn kiểm soát những nội dung mà mọi người có thể nhìn thấy khi họ mở sổ làm việc trong trình duyệt.

Việc chấp nhận hoạt động lưu hoặc phát hành sổ làm việc đến trang SharePoint trung tâm trong toàn bộ tổ chức có thể giúp bạn đảm bảo các phiên bản hơi khác nhau của cùng một sổ làm việc không xuất hiện khắp tổ chức của bạn khi được gửi trong email.

Bằng cách thiết đặt một số tùy chọn phát hành, bạn có thể làm nổi bật các phần cụ thể trong sổ làm việc, chẳng hạn như biểu đồ, hoặc loại trừ các phần khác không được xem trong trình duyệt. Ví dụ, bạn có thể hiển thị biểu đồ nhưng không hiển thị dữ liệu cơ bản của biểu đồ đó. Hoặc bạn có thể chỉ hiển thị các trang tính nhất định cho những người muốn xem các trang đó và ẩn các trang tính khác.

Bài viết này mô tả cách phát hành sổ làm việc với chương trình Excel 2013 trên máy tính, và không đề cập kết nối dữ liệu sổ làm việc hoặc sổ làm việc với một truy nhập phần Web Excel Web trên một trang SharePoint. Để biết thêm thông tin về phần Web Excel Web Access, hãy xem bài viết kết nối một phần Web Excel truy nhập Web cho sổ làm việc Excel.

Khi bạn phát hành sổ làm việc đến trang SharePoint, toàn bộ sổ làm việc sẽ được lưu vào SharePoint. Người dùng có quyền SharePoint cần thiết có thể xem hoặc làm việc với toàn bộ sổ làm việc trong trình duyệt hoặc trong chương trình Excel trên máy tính.

Nếu Office Online được triển khai trên SharePoint thì việc xem và làm việc với dữ liệu trong trình duyệt có thể tương tự như làm việc với dữ liệu trong chương trình Excel trên máy tính bàn. Trên thực tế, không giống như chương trình Excel trên máy tính bàn, nhiều người dùng có thể cùng lúc sửa một sổ làm việc trong lưới trình duyệt. Khi bạn đang xem sổ làm việc trong trình duyệt, nếu nút Sửa trong Excel Online được hiển thị thì bạn sẽ biết rằng Office Online đã sẵn sàng để sử dụng.

Chỉnh sửa trong Excel Online trên menu Chỉnh sửa Sổ làm việc

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sự khác biệt giữa việc dùng sổ làm việc trong Excel và Excel Services.

Chuẩn bị sổ làm việc

Trước khi phát hành sổ làm việc, bạn có thể chỉ chọn các trang tính hoặc các mục mà bạn muốn hiển thị trong trình duyệt. Chỉ cần nhớ rằng mặc dù bạn có thể giới hạn nội dung có thể xem ở chế độ này nhưng toàn bộ nội dung của sổ làm việc vẫn được lưu vào máy chủ SharePoint.

Nếu bạn muốn đưa vào toàn bộ các trang tính dưới dạng một mục ngoài các mục khác, chẳng hạn như biểu đồ hoặc PivotTables, hãy định nghĩa toàn bộ trang tính là một phạm vi có tên. Chọn toàn bộ trang tính rồi định nghĩa một phạm vi có tên. Sau đó, phạm vi có tên này sẽ xuất hiện như một mục sẵn dùng trong hộp thoại Tùy chọn Phát hành khi bạn đã sẵn sàng để phát hành.

Để cho phép người dùng nhập giá trị vào ô để làm việc với một công thức trong ô khác, hãy thiết lập ô đó là một tên được định nghĩa trong Excel trước khi bạn phát hành sổ làm việc. Sau đó bạn có thể thêm tên đã định nghĩa đó làm một tham số trên tab Tham số trong hộp thoại Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt.

Ví dụ, phần sau đây hiển thị ô D2 có tên định nghĩa là "Tỷ suất." Trong trình duyệt, người dùng nhập giá trị 5,625 trong hộp trong ngăn Tham số và bấm Áp dụng. Giá trị đó xuất hiện trong ô D2 và công thức trong A2 sẽ sử dụng giá trị trong D2. Kết quả của công thức được tính toán lại và được hiển thị trong A2: $1.151,31.

Hãy xem Trợ giúp Excel để biết thông tin về cách định nghĩa phạm vi.

Việc nhập tham số trong ngăn sẽ sử dụng tham số trong ô D2

Lưu ý: Nếu bạn tạo slicer cho bảng Excel và định nghĩa tên cho phạm vi ô có chứa bảng và slicer, bạn sẽ không thể sử dụng các slicer để lọc bảng trong trình duyệt nếu bạn phát hành phạm vi đã định nghĩa. Nếu bạn phát hành bảng hoặc toàn bộ trang tính hoặc sổ làm việc, các slicer sẽ hoạt động như mong đợi trong trình duyệt.

Phát hành sổ làm việc

 1. Bấm Tệp > Lưu Như > SharePoint.

 2. Nếu bạn thấy thư mục SharePoint của bạn bên dướithư mục hiện tại hoặc thư mục gần đây, bấm vào thư mục mà bạn muốn. Nếu không, hãy bấm duyệt và nhập địa chỉ web cho trang SharePoint. Sau đó, hãy duyệt đến thư mục mà bạn muốn phát hành sổ làm việc. Hộp thoại Lưu như xuất hiện.

 3. Để chọn các trang tính hoặc mục riêng để phát hành từ sổ làm việc, hãy bấm Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt. Bạn sẽ thấy tab Hiển thị và tab Tham số. Nếu bạn chỉ muốn phát hành toàn bộ sổ làm việc, hãy bấm Lưu. Hoặc thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để hiển thị toàn bộ sổ làm việc trong trình duyệt, trên tab Hiển thị, hãy chọn Toàn bộ Sổ làm việc trong hộp danh sách.

 • Để chỉ hiển thị các trang tính nhất định trong trình duyệt, trên tab Hiển thị, hãy chọn Trang tính trong hộp danh sách rồi bỏ chọn các hộp cho các trang tính bạn không muốn ẩn trên trình duyệt.

  Theo mặc định, tất cả các trang tính đều được chọn. Để nhanh chóng thiết lập lại tất cả các trang tính là xem được sau khi bạn bỏ chọn một số hộp, hãy chọn hộp kiểm Tất cả các Trang tính.

 • Để chỉ hiển thị các mục nhất định trong trình duyệt (như phạm vi đã đặt tên, biểu đồ, bảng hoặc PivotTables), trên tab Hiển thị, hãy chọn Mục trong Sổ làm việc trong hộp danh sách rồi chọn hộp của các mục bạn muốn hiển thị.

 • Trên tab Tham số, hãy thêm bất cứ tên đã định nghĩa nào mà bạn muốn sử dụng để xác định các ô có thể sửa khi người dùng xem sổ làm việc trong trình duyệt. Sau đó bấm OK để đóng hộp thoại.

 1. Lưu sổ làm việc.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn chọn các mục có cùng tên (như biểu đồ và bảng dữ liệu bên dưới của biểu đồ), chỉ một trong các mục này sẽ sẵn có trong trình duyệt. Để hiển thị tất cả các mục, hãy đảm bảo rằng từng mục trong sổ làm việc có tên duy nhất.

 • Nếu bạn chọn các mục có cùng tên (như biểu đồ và bảng dữ liệu bên dưới của biểu đồ), chỉ một trong các mục này sẽ sẵn có trong trình duyệt. Để hiển thị tất cả các mục, hãy đảm bảo rằng từng mục trong sổ làm việc có tên duy nhất.

 • Bạn có thể đổi tên các bảng trên tab Thiết kế trong nhóm Thuộc tính, đổi tên PivotTables trên tab Tùy chọn trong nhóm PivotTable và đổi tên biểu đồ hoặc PivotCharts trên tab Bố trí trong nhóm Thuộc tính. Hãy đổi tên các mục trùng lặp khác, chẳng hạn như phạm vi đã đặt tên trên tab Công thức trong nhóm Tên đã Xác định.

 • Bạn có thể đổi tên các bảng trên tab Thiết kế trong nhóm Thuộc tính, đổi tên PivotTables trên tab Tùy chọn trong nhóm PivotTable và đổi tên biểu đồ hoặc PivotCharts trên tab Bố trí trong nhóm Thuộc tính. Hãy đổi tên các mục trùng lặp khác, chẳng hạn như phạm vi đã đặt tên trên tab Công thức trong nhóm Tên đã Xác định.

Tìm hiểu về Excel Services và làm việc với dữ liệu trong trình duyệt

Chức năng nghiệp vụ thông minh trong Excel Services

Làm việc với dữ liệu ngoài trong Excel Services

Làm mới dữ liệu của sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×