Phổ biến một thuộc tính trường

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Bài viết này không áp dụng cho ứng dụng web Access.

Một số thuộc tính trường có thể kế thừa được. Khi bạn tạo một điều khiển dựa trên một trường, thiết đặt thuộc tính sẽ được thêm vào cùng với điều khiển mới — được kế thừa từ trường mà bạn tạo điều khiển dựa trên đó. Khi bạn thay đổi thuộc tính trường có thể kế thừa trong dạng xem Thiết kế của bảng, bạn có thể yêu cầu Access thực hiện những thay đổi tương tự với bất kỳ điều khiển nào đã được dựa trên trường đó. Quy trình này — yêu cầu Access thực hiện thay đổi tự động — được gọi là phổ biến.

Thiết đặt thuộc tính Mô tả tự động điền được hiển thị trên thanh trạng thái

1. khi bạn thay đổi một trường có thể kế thừa thuộc tính...

2... .và chọn Cập Nhật thuộc tính thiết mọi nơi...

3... các thiết đặt thuộc tính mới được cập nhật tự động bất kỳ lúc nào vào trường được sử dụng.

Ví dụ, nếu bạn cập nhật thuộc tính Mô tả của một trường, bạn có thể yêu cầu Access thực hiện những thay đổi tương tự đối với các điều khiển được kết nối với trường đó để thanh trạng thái sẽ hiện phần mô tả mới khi mở biểu mẫu và chọn điều khiển có sử dụng trường đó.

Cập nhật thuộc tính có thể kế thừa

  1. Thực hiện những thay đổi thích hợp đối với một thuộc tính có thể kế thừa. Nút Tùy chọn Cập nhật Thuộc tính xuất hiện.

  2. Bấm vào nút Tùy chọn Cập Nhật thuộc tính , sau đó trên menu thả xuống, bấm Cập Nhật kế thừa thuộc tính trường được dùng ở khắp mọi nơi. Hộp thoại Cập Nhật thuộc tính mở và hiển thị danh sách các đối tượng cơ sở dữ liệu sử dụng trường.

  3. Trong hộp thoại Cập nhật Thuộc tính, chọn tất cả các mục mà bạn muốn cập nhật tự động rồi bấm .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×