Phổ biến một thuộc tính trường

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một số thuộc tính trường là có thể kế thừa. Khi bạn tạo một điều khiển dựa trên trường, thiết đặt thuộc tính được đưa vào điều khiển mới — kế thừa từ trường mà bạn dựa trên điều khiển trên. Khi bạn thay đổi một trường có thể kế thừa thuộc tính trong dạng xem thiết kế bảng, bạn có thể có Microsoft Office Access thực hiện thay đổi cùng với bất kỳ điều khiển đã dựa trên trường đó. Quy trình này — có quyền truy nhập thực hiện thay đổi tự động — được gọi là truyền.

Thiết đặt thuộc tính Mô tả tự động điền được hiển thị trên thanh trạng thái

1. khi bạn thay đổi một trường có thể kế thừa thuộc tính...

2... .và chọn Cập Nhật thuộc tính thiết mọi nơi...

3... các thiết đặt thuộc tính mới được cập nhật tự động bất kỳ lúc nào vào trường được sử dụng.

Ví dụ, nếu bạn cập nhật thuộc tính Mô tả của một trường, bạn có thể yêu cầu Access thực hiện những thay đổi tương tự đối với các điều khiển được kết nối với trường đó để thanh trạng thái sẽ hiện phần mô tả mới khi mở biểu mẫu và chọn điều khiển có sử dụng trường đó.

Cập nhật thuộc tính có thể kế thừa

  1. Thực hiện những thay đổi thích hợp đối với một thuộc tính có thể kế thừa. Nút Tùy chọn Cập nhật Thuộc tính xuất hiện.

  2. Bấm vào nút Tùy chọn Cập Nhật thuộc tính , sau đó trên menu thả xuống, bấm Cập Nhật kế thừa thuộc tính trường được dùng ở khắp mọi nơi. Hộp thoại Cập Nhật thuộc tính mở và hiển thị danh sách các đối tượng cơ sở dữ liệu sử dụng trường.

  3. Trong hộp thoại Cập nhật Thuộc tính, chọn tất cả các mục mà bạn muốn cập nhật tự động rồi bấm .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×