Phối truy vấn (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Phép toán Phối sẽ tạo ra một truy vấn mới từ hai truy vấn hiện có. Một trong những kết quả truy vấn có chứa tất cả cột từ bảng chính, trong đó có một cột duy nhất có chứa nối kết dẫn hướng đến bảng có liên quan. Bảng có liên quan chứa tất cả các hàng khớp với mỗi hàng từ bảng chính dựa trên giá trị cột chung. Phép toán Bung rộng thêm các cột từ một bảng có liên quan vào bảng chính. Để xem ví dụ minh họa về việc phối tổng doanh thu bán hàng từ truy vấn chi tiết đơn hàng vào bảng sản phẩm, hãy xem hướng dẫn Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu.

Với Phối, bạn có thể đạt được các mục tiêu tương tự như hàm VLOOKUP của Excel. VLOOKUP cho phép bạn kết hợp giữa hai bộ dữ liệu trong Excel. Phối cho phép bạn kết hợp hai truy vấn dữ liệu trong Excel hoặc từ một nguồn dữ liệu bên ngoài. Thêm vào đó, Phối có một giao diện người dùng trực quan để dễ dàng liên kết với hai bảng kết hợp.

Ghi chú Bảo mật: Mức độ Riêng tư ngăn chặn người dùng vô tình kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu, mức độ đó có thể là riêng tư hoặc thuộc tổ chức. Tùy vào truy vấn, người dùng có thể vô tình gửi dữ liệu từ nguồn dữ liệu riêng tư đến một nguồn dữ liệu khác có thể gây hại. Power Query phân tích mỗi nguồn dữ liệu và phân loại thành cấp độ bảo mật xác định: Công cộng, Tổ chức và Cá nhân. Để biết thêm thông tin về Cấp độ Bảo mật, hãy xem Cấp độ Bảo mật.

Thực hiện Phép toán phối

Bạn có thể thực hiện hai kiểu thao tác phối: Phối Trung gian hoặc Phối nội tuyến. Với Phối Trung gian, bạn tạo một truy vấn mới cho mỗi thao tác phối. Với Phối nội tuyến, bạn phối dữ liệu vào truy vấn hiện có của mình cho đến khi bạn đến một kết quả cuối cùng. Kết quả là một bước mới ở cuối truy vấn hiện tại.

Phối Nội tuyến

 1. Trong lưới Xem trước truy vấn, hãy bấm vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ), rồi bấm Phối.

  Sáp nhập Truy vấn

Phối Trung gian

 1. Trong ribbon POWER QUERY hoặc Trình soạn thảo Truy vấn, trong nhóm Kết hợp, bấm Phối. Khi dùng ribbon Trình soạn thảo Truy vấn, truy vấn hiện hoạt được chọn làm bảng chính cho phép toán Phối.

  Sáp nhập Truy vấn trong Power Query

Để phối các truy vấn

 1. Trong hộp thoại Phối:

  1. Chọn bảng chính từ danh sách thả xuống phía trên rồi chọn một cột bằng cách bấm vào tiêu đề cột.

  2. Chọn bảng có liên quan từ danh sách thả xuống thấp hơn rồi chọn một cột phù hợp bằng cách bấm vào tiêu đề cột.

   Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều cột để phối. Đảm bảo rằng bạn chọn cùng số cột để khớp trong bảng chính và dạng xem trước bảng có liên quan.

   Sau khi chọn các cột từ bảng chính và bảng có liên quan, Power Query sẽ hiển thị số lượng khớp trên hàng đầu. Hành động này xác thực liệu phép toán Phối có đúng hay không hoặc bạn có cần thay đổi thiết đặt Phối hoặc thay đổi các truy vấn mà bạn muốn phối hay không.

 2. Chọn hộp kiểm Chỉ bao gồm các hàng khớp để chỉ bao gồm các hàng từ bảng chính khớp với bảng có liên quan trong kết quả truy vấn phối. Nếu không chọn hộp kiểm này, tất cả hàng từ bảng chính của bạn sẽ được bao gồm trong kết quả truy vấn phối.

 3. Bấm OK.

  Lưu ý: Các cột chung trong bảng chính và bảng có liên quan được so sánh dựa trên đơn hàng được chọn của mỗi bảng. Ngoài ra, cột phải cùng kiểu, chẳng hạn như Văn bản hoặc Số, do đó, chúng khớp nhau.

  Ví dụ Phối sau đây minh họa phép toán Phối giữa bảng chính Sản phẩm và bảng có liên quan Tổng Doanh thu Bán hàng.

  Hộp thoại Phối

Khi bạn bấm OK, phép toán Phối sẽ tạo truy vấn mới.

Kết quả Phối Cuối cùng

Thực hiện Phép toán bung rộng

Sau phép toán Phối, bạn có thể bung rộng cột nối kết Bảng để thêm các cột từ bảng có liên quan vào bảng chính. Khi cột đã được bung rộng vào bảng chính, bạn có thể áp dụng các bộ lọc và phép toán chuyển đổi.

Bung rộng cột

 1. Trong lưới Xem trước, hãy bấm vào biểu tượng bung rộng NewColumn ( Bung rộng ).

 2. Trong menu thả xuống Bung rộng:

  1. Bấm (Chọn Tất cả Cột) để xóa tất cả cột.

  2. Bấm vào các cột từ bảng có liên quan để thêm vào bảng chính.

  3. Bấm OK.

Lưu ý: Sau khi bung rộng cột, bạn có thể đổi tên cột. Để biết thêm thông tin về cách đổi tên cột, hãy xemĐổi tên cột.

Phối trong Power Query

Chủ đề Liên quan

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×