Phối thư: Thông báo "Trường Phối Không hợp lệ"

Khi bạn chạy tính năng phối thư trong Word và nếu bạn gặp phải hộp thoại Trường Phối Không hợp lệ, điều đó có nghĩa là nguồn dữ liệu của bạn và tài liệu phối thư chính của bạn không khớp.

Đây là ví dụ. Danh sách gửi thư của bạn đã được tạo trong bảng tính Excel và bạn có bên dưới các cột đầu đề là Tên, Địa chỉ, Thành phố, Tiểu bang và Mã Zip. Bảng tính này được lưu và sử dụng làm nguồn dữ liệu để phối thư trong Word. Sau khi đã thiết lập tính năng phối thư, đầu đề "Tiểu bang" trong bảng tính được đổi thành "Tỉnh". Khi đã thử phối thư, Word thông báo về sự không khớp này, đồng thời, hiển thị thông báo sau.

Hộp Trường Phối Không hợp lệ

Để giải quyết sự cố này từ hộp thoại Trường Phối Không hợp lệ, bạn có thể thay thế trường không hợp lệ (Tiểu bang trong trường hợp này) bằng trường hợp lệ từ nguồn dữ liệu (Tỉnh trong trường hợp này) hoặc bạn có thể loại bỏ hoàn toàn trường. Nếu bạn phát hiện lỗi trong nguồn dữ liệu, bạn có thể sửa lại tên trường trong nguồn dữ liệu, rồi bắt đầu lại quy trình phối thư.

Để biết thêm thông tin về quá trình chạy tính năng phối thư, xem mục Phối thư bằng bảng tính Excel. Để tìm hiểu thêm về trường phối thư, xem mục Chèn trường phối thư.

Để biết tổng quan về tính năng phối thư trong Word 2010, 2013, 2016, xem mục Sử dụng tính năng phối thư để tạo và in thư, cùng các tài liệu khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×