Phối thư: Kết thúc & Phối

Bạn có thể in tài liệu đã phối hoặc sửa đổi riêng lẻ tài liệu. Bạn có thể in hoặc thay đổi tất cả hoặc chỉ một tập hợp con của các tài liệu.

Nếu bạn muốn in tập hợp con của các tài liệu, bạn có thể xác định tập hợp theo phạm vi số bản ghi. Nếu bạn muốn in trang thay vì chỉ định số bản ghi, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục Thay đổi bản sao riêng lẻ của tài liệu tại mục Sử dụng tính năng phối thư để tạo, cũng như in thư và các tài liệu khác.

Bạn muốn làm gì?

In tài liệu đã phối

Thay đổi các bản sao riêng lẻ của tài liệu

Lưu tài liệu chính

In tài liệu đã phối

  1. Trên tab Thư, trong nhóm Kết thúc, hãy bấm Kết thúc & Phối rồi bấm In Tài liệu.

    Ribbon của Office 2010

  2. Chọn in toàn bộ tập hợp các tài liệu hoặc chỉ bản sao hiện đang hiển thị hay tập hợp con của tập hợp mà bạn chỉ định theo số bản ghi.

Thay đổi các bản sao riêng lẻ của tài liệu

  1. Trên tab Thư, trong nhóm Kết thúc, hãy bấm Kết thúc & Phối, rồi bấm Sửa Từng Tài liệu.

    Ribbon của Office 2010

  2. Chọn xem bạn muốn chỉnh sửa toàn bộ tập hợp các tài liệu hoặc chỉ bản sao hiện đang hiển thị hay tập hợp con của tập hợp mà bạn chỉ định theo số bản ghi. Word biên dịch các bản sao bạn muốn chỉnh sửa thành một tệp đơn có ngắt trang giữa từng bản sao của tài liệu.

Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa tệp tài liệu mới, bạn có thể in các tài liệu bằng cách bấm vào tab Tệp, bấm vào In, rồi bấm vào nút In.

Lưu tài liệu chính

Hãy nhớ rằng các tài liệu đã phối được bạn lưu sẽ tách biệt khỏi tài liệu chính. Bạn nên lưu tài liệu chính nếu bạn định sử dụng tài liệu đó cho một thao tác phối thư khác.

Khi lưu tài liệu chính, bạn cũng lưu kết nối của tài liệu đó tới tệp dữ liệu. Lần tiếp theo khi bạn mở tài liệu chính, bạn sẽ được nhắc để chọn xem có muốn phối lại thông tin từ tệp dữ liệu vào tài liệu chính không.

  • Nếu bạn bấm vào Có, tài liệu sẽ mở kèm theo thông tin từ bản ghi đầu tiên được phối trong đó.

Nếu bạn bấm vào Không, kết nối giữa tài liệu chính và tệp dữ liệu sẽ bị ngắt. Tài liệu chính sẽ trở thành tài liệu Word chuẩn. Các trường sẽ được thay thế bằng thông tin duy nhất từ bản ghi đầu tiên.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×