Phối, phân tách hoặc xóa các ô của bảng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi diện mạo của bảng trong bản trình bày PowerPoint bằng cách kết hợp, tách, hoặc xóa bỏ các ô của bảng.

Phối các ô bảng

Để kết hợp hai hoặc nhiều ô trong bảng trong cùng một hàng hoặc cột vào một ô đơn, hãy làm như sau:

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn các ô mà bạn muốn kết hợp.

  Mẹo: Không có thể chọn nhiều, ô không liền kề nhau.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm phối , hãy bấm phối ô.

  Phối hoặc tách ô của bảng

Mẹo: Bạn cũng có thể xóa viền ô để phối các ô của bảng. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Vẽ viền , bấm tẩy, sau đó bấm viền ô mà bạn muốn xóa. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn Esc.

Tách ô của bảng

Chia một ô của bảng thành nhiều ô, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào ô bảng bạn muốn tách.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm phối , hãy bấm Tách ôvà sau đó thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  Phối hoặc tách ô của bảng

  • Để chia một ô theo chiều dọc, trong hộp số cột , hãy nhập số lượng ô mới mà bạn muốn.

  • Để chia một ô theo chiều ngang, trong hộp số hàng , hãy nhập số lượng ô mới mà bạn muốn.

  • Để chia một ô theo chiều ngang và dọc, trong hộp số cột , hãy nhập số cột mới mà bạn muốn, và sau đó trong hộp số hàng , nhập số hàng mới mà bạn muốn.

Xóa bỏ nội dung của một ô

 • Chọn nội dung của ô bạn muốn xóa, sau đó nhấn xóa bỏ.

  Lưu ý: Khi bạn xóa bỏ nội dung của một ô, bạn không xóa bỏ ô. Để xóa ô, bạn phải sáp nhập ô trong bảng (như được mô tả trong phần ở trên) hoặc xóa bỏ hàng hoặc cột.

Phối các ô bảng

Để kết hợp hai hoặc nhiều ô trong bảng trong cùng một hàng hoặc cột vào một ô đơn, hãy làm như sau:

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn các ô mà bạn muốn kết hợp.

  Mẹo: Không có thể chọn nhiều, ô không liền kề nhau.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm phối , hãy bấm phối ô.

  Phối hoặc tách ô của bảng

Mẹo: Bạn cũng có thể xóa viền ô để phối các ô của bảng. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Vẽ viền , bấm tẩy, sau đó bấm viền ô mà bạn muốn xóa. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn Esc.

Tách ô của bảng

Chia một ô của bảng thành nhiều ô, hãy làm như sau:

 1. Bấm vào ô bảng bạn muốn tách.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm phối , hãy bấm Tách ôvà sau đó thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  Phối hoặc tách ô của bảng

  • Để chia một ô theo chiều dọc, trong hộp số cột , hãy nhập số lượng ô mới mà bạn muốn.

  • Để chia một ô theo chiều ngang, trong hộp số hàng , hãy nhập số lượng ô mới mà bạn muốn.

  • Để chia một ô theo chiều ngang và dọc, trong hộp số cột , hãy nhập số cột mới mà bạn muốn, và sau đó trong hộp số hàng , nhập số hàng mới mà bạn muốn.

Xóa bỏ nội dung của một ô

 • Chọn nội dung của ô bạn muốn xóa, sau đó nhấn xóa bỏ.

  Lưu ý: Khi bạn xóa bỏ nội dung của một ô, bạn không xóa bỏ ô. Để xóa ô, bạn phải sáp nhập ô trong bảng (như được mô tả trong phần ở trên) hoặc xóa bỏ hàng hoặc cột.

Phối các ô bảng

Để kết hợp hai hoặc nhiều ô trong bảng trong cùng một hàng hoặc cột vào một ô đơn, hãy làm như sau:

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn các ô mà bạn muốn kết hợp.

  Mẹo: Bạn sẽ không được chọn nhiều, ô không liền kề nhau.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, chọn tab bố trí , và trong nhóm phối , hãy chọn Phối ô.

  Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí, trong nhóm sáp nhập, hãy chọn phối ô.

  (Ngoài ra, bạn có thể bấm chuột phải vào các ô đã chọn và chọn Phối ô.)

Xóa bỏ nội dung của một ô

 • Chọn nội dung của ô bạn muốn xóa, và sau đó nhấn phím Delete trên bàn phím.

  Lưu ý: Khi bạn xóa bỏ nội dung của một ô, bạn không xóa bỏ ô. Để xóa ô, bạn phải sáp nhập ô trong bảng (như được mô tả trong phần ở trên) hoặc xóa bỏ hàng hoặc cột.

Tách ô của bảng

Chia một ô của bảng thành nhiều ô, hãy làm như sau:

 1. Chọn các ô trong bảng hoặc các ô mà bạn muốn tách.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, chọn tab bố trí , và trong nhóm phối , hãy chọn ô đã tách.

  Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí, trong nhóm sáp nhập, hãy chọn phối ô.

  (Ngoài ra, bạn có thể bấm chuột phải vào các ô đã chọn và chọn ô đã tách.)

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chia một ô theo chiều dọc, trong hộp số cột , hãy nhập số lượng ô mới mà bạn muốn.

  • Để chia một ô theo chiều ngang, trong hộp số hàng , hãy nhập số lượng ô mới mà bạn muốn.

  • Để chia một ô theo chiều ngang và dọc, trong hộp số cột , hãy nhập số cột mới mà bạn muốn, và sau đó trong hộp số hàng , nhập số hàng mới mà bạn muốn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×