Phối cảnh trong PowerPivot

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một trong những ưu điểm của việc sử dụng bổ trợ Power Pivot để tinh chỉnh Mô hình Dữ liệu là khả năng thêm phối cảnh. Các phối cảnh cung cấp các dạng xem tuỳ chỉnh mà bạn xác định cho một nhóm người dùng hoặc tình huống kinh doanh cụ thể, giúp việc dẫn hướng các tập hợp dữ liệu lớn trở nên dễ dàng hơn.

Bạn có thể bao gồm mọi tổ hợp bảng, cột và đơn vị đo (bao gồm KPI) vào một phối cảnh và bạn có thể tạo nhiều phối cảnh cho các vùng báo cáo khác nhau trong tổ chức của bạn.

Có thể sử dụng các phối cảnh làm nguồn dữ liệu cho các báo cáo và PivotTable khác, bao gồm báo cáo Power View. Khi bạn kết nối với sổ làm việc bao gồm các phối cảnh, bạn có thể chọn phối cảnh cụ thể trên trang Chọn Bảng và Dạng xem của Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu.

 1. Đảm bảo rằng bạn có SharePoint 2013 với Excel Services. Bạn sẽ cần SharePoint lưu trữ sổ làm việc. Chỉ có thể sử dụng các phối cảnh làm nguồn dữ liệu khi sổ làm việc nằm trên máy chủ.

 2. Bắt đầu với một sổ làm việc chứa mô hình dữ liệu và Power Pivot bổ trợ. Để biết chi tiết, hãy xem tạo một mô hình dữ liệu trong ExcelBắt đầu Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 bổ trợ.

 3. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm Nâng cao > Tạo và Quản lý.

 4. Trong Phối cảnh, bấm Phối cảnh Mới.

 5. Đặt tên cho phối cảnh rồi chọn các trường bạn muốn bao gồm.

 6. Lưu sổ làm việc vào SharePoint.

  Lưu ý: 

  • Luôn bao gồm ít nhất một trường; nếu không ai đó sử dụng phối cảnh sẽ thấy danh sách trường trống.

  • Chỉ chọn những trường hữu ích trong báo cáo. Bạn không cần phải chọn các khoá hoặc cột cho các mục đích dẫn hướng hoặc tính toán. Excel có thể sử dụng toàn bộ mẫu, ngay cả khi phối cảnh không bao gồm các phần tử cụ thể.

  • Để sửa đổi phối cảnh, hãy chọn và bỏ chọn những trường trong cột của phối cảnh, thêm và xoá các trường khỏi phối cảnh

  • Khi bạn di chuột qua bất kỳ ô nào của phối cảnh, các nút sẽ xuất hiện cho phép bạn xoá, đổi tên hoặc sao chép phối cảnh.

Xem Thêm

Thuộc tính báo cáo PowerPivot cho Power View

PowerPivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu trong Excel

Power View: Khám phá, ảo hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Video về Power View và PowerPivot

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×