Phối các mục từ nhiều lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kết hợp các mục lịch trong tệp dữ liệu Outlook (.pst) hai hoặc thư mục lịch trong Ngăn Dẫn hướng, sao cho các mục xuất hiện trên lịch.

Lưu ý: Sáp nhập các mục sẽ lưu tất cả các mục trong lịch. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp tục lưu các mục trong nhiều lịch khác nhau, nhưng có thể xem chúng cùng nhau, hãy cân nhắc dùng tính năng xếp chồng lịch. Để biết thêm thông tin, hãy xem xem lịch theo kiểu song song hoặc xếp chồng.

Sáp nhập thông tin lịch là quy trình gồm hai bước. Trước tiên, các mục từ lịch được xuất. Thứ nhì, thông tin lịch đã xuất được nhập sao cho nó được sáp nhập với lịch mà bạn muốn tất cả các mục lịch xuất hiện.

Xuất thông tin lịch

 1. Bấm tab tệp .

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao.

 4. Bên dưới xuất, hãy bấm xuất.

 5. Bấm Xuất sang một tệp, rồi bấm Tiếp.

 6. Bấm Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), rồi bấm Tiếp.

 7. Bấm vào thư mục lịch mà bạn muốn xuất, hãy xóa hộp kiểm bao gồm thư mục con, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Trong lưu tệp đã xuất dưới dạng hộp, nhập vị trí thư mục và tên tệp, hoặc bấm duyệt để chọn một thư mục và nhập tên tệp.

 9. Bấm Hoàn tất.

Lưu ý: Xuất các mục lịch làm cho một bản sao của các mục, nhưng không xóa bỏ các mục từ bất kỳ lịch nào.

Nhập thông tin lịch

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Mở.

 3. Bấm Nhập.

 4. Bấm Nhập từ chương trình hoặc tệp khác, rồi bấm Tiếp.

 5. Bấm Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), rồi bấm Tiếp.

 6. Bấm duyệt để chọn tệp mà bạn đã tạo trong phần trước đó, sau đó bấm OK.

 7. Bên dưới tùy chọn, bấm không nhập các mục trùng lặp, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Bên dưới chọn thư mục để nhập từ, bấm vào thư mục lịch .

 9. Xóa hộp kiểm Bao gồm các thư mục con .

 10. Bấm nhập các mục vào cùng thư mục. Nếu bạn có nhiều tài khoản, bạn có thể có tệp dữ liệu Outlook khác nhau. Bấm vào tài khoản đích mà bạn muốn các mục lịch xuất hiện.

 11. Bấm Hoàn tất.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×