Phối các hành động cho các trường và nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các hành động sau đây phối khác nhau, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của trường hoặc nhóm.

Khi bạn cấu hình thiết đặt phối cho bất kỳ kiểu trường hoặc nhóm, bạn có thể chọn để bỏ qua các giá trị trong biểu mẫu nguồn và giữ các giá trị trong biểu mẫu mục tiêu, hoặc chọn thiết đặt phối tùy chỉnh. Bảng sau đây mô tả các thiết đặt phối tùy chỉnh cho mỗi loại trường hoặc nhóm.

Kiểu trường hoặc nhóm

Thiết đặt phối sẵn dùng

Ví dụ về điều khiển có thể được gắn kết trường kiểu này

Trường không phải lặp lại

 • Kết hợp giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu

  • Bỏ qua trường trống

  • Thêm dấu phân cách giữa các mục

  • Thêm một tiền tố vào mỗi mục

 • Hộp văn bản

 • Hộp danh sách thả xuống

 • Hộp tổ hợp

Trường lặp

 • Chèn các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu trước hoặc sau giá trị trong biểu mẫu mục tiêu

  • Loại bỏ trống trường

 • Danh sách gạch đầu dòng

 • Danh sách đánh số

 • Danh sách đơn giản

 • Hộp danh sách đa lựa chọn

Lặp lại không phải XHTML trường

 • Kết hợp giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu

  • Bỏ qua trường trống

  • Thêm dấu phân cách giữa các mục

  • Thêm một tiền tố vào mỗi mục và định dạng văn bản tiền tố

Hộp văn bản có định dạng

Trường XHTML lặp

 • Chèn các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu trước hoặc sau giá trị trong biểu mẫu mục tiêu

  • Loại bỏ trống trường

 • Danh sách gạch đầu dòng

 • Danh sách đánh số

 • Danh sách đơn giản

 • Bảng lặp

Thuộc tính trường

 • Thay thế giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với giá trị từ nguồn biểu mẫu

  Nếu người dùng lựa chọn nhiều biểu mẫu, giá trị từ cuối cùng biểu mẫu người dùng sẽ chọn sẽ là giá trị được giữ nguyên trong biểu mẫu mục tiêu. Ví dụ, nếu người dùng lựa chọn ba biểu mẫu, bắt đầu với Bob, sau đó chọn của Judy, sau đó của Nate, dữ liệu từ thuộc tính trường trong biểu mẫu của Nate sẽ thay thế giá trị gốc trong biểu mẫu mục tiêu.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào hệ điều hành của người đã phối biểu mẫu, giá trị được bảo toàn có thể khác nhau.

 • Kết hợp giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu

  • Bỏ qua trường trống

  • Thêm dấu phân cách giữa các mục

  • Thêm một tiền tố vào mỗi mục

Bất kỳ điều khiển có thể có một kiểu trường thuộc tính.

Lặp lại không phải nhóm

 • Kết hợp giá trị trong biểu mẫu mục tiêu với các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu

 • Mục

 • Phần tùy chọn

Nhóm lặp

 • Chèn các giá trị từ các nguồn của biểu mẫu trước hoặc sau giá trị trong biểu mẫu mục tiêu

  • Loại bỏ trống trường

 • Danh sách gạch đầu dòng

 • Danh sách đánh số

 • Danh sách đơn giản

 • Hộp danh sách đa lựa chọn

 • Bảng lặp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×