Phối các cột (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.

Lưu ý: Để xem video ngắn về cách hiển thị Bộ soạn thảo Truy vấn, xem phần cuối của bài viết này.

Với Power Query, bạn có thể phối hai hoặc nhiều cột trong truy vấn của bạn. Bạn có thể phối cột để thay thế chúng với một cột phối hoặc tạo một cột phối mới cùng với các cột được sáp nhập. Bạn có thể phối các cột kiểu dữ liệu văn bản chỉ.

 1. Trong Trình soạn thảo Truy vấn, hãy đảm bảo rằng các cột mà bạn muốn phối có kiểu dữ liệu Văn bản. Bấm chuột phải vào một tiêu đề cột, rồi chọn Thay đổi Kiểu > Văn bản từ menu ngữ cảnh.

 2. Chọn hai hoặc nhiều cột mà bạn cần để phối. Nhấn phím CTRL, sau đó bấm vào tiêu đề cột để chọn một trong các cột mà bạn sẽ bao gồm trong phối thư.

  Ghi chú: thứ tự mà bạn chọn các cột sẽ đặt thứ tự của các giá trị trong cột đã phối.

 3. Bấm chuột phải vào các cột và bấm Phối cột.

  Phối các cột

  Lưu ý: Lệnh Phối Cột chỉ khả dụng nếu tất cả các cột được chọn cho thao tác phối đều có kiểu dữ liệu Văn bản.

 4. Trong cửa sổ bật lên Phối cột , hãy xác định dấu tách đang sử dụng giữa mỗi giá trị cột. Bạn có thể chọn từ giá trị đã xác định trước dấu phân cách, hoặc xác định một giá trị phân tách tùy chỉnh.

  Hãy chọn một dấu phân cách

 5. Bấm OK để tạo một cột phối thay thế các cột được chọn cho phép toán phối. Đổi tên cột phối sao cho nó là có ý nghĩa hơn để bạn...

  Cột phối

Bạn có thể chèn một cột tùy chỉnh vào bảng truy vấn và dùng một công thức cột tùy chỉnh để phối các giá trị trong hai hoặc nhiều cột. Trong trường hợp này, những cột hiện có mà được phối sẽ sẵn có cùng với cột phối mới trong bảng truy vấn.

Để phối các giá trị cột bằng cách chèn một cột tùy chỉnh:

 1. Trong Trình soạn thảo Truy vấn, hãy đảm bảo rằng các cột mà bạn muốn phối có kiểu dữ liệu Văn bản. Bấm chuột phải vào một tiêu đề cột và chọn Đổi Kiểu > Văn bản.

 2. Bấm vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ), sau đó bấm Chèn cột tùy chỉnh. Hoặc bạn có thể bấm chuột phải vào tiêu đề cột và sau đó bấm Chèn cột tùy chỉnh.

  Chèn cột tùy chỉnh

 3. Trong cửa sổ bật lên Chèn cột tùy chỉnh :

  1. Bấm đúp vào cột đầu tiên bạn cần phối từ danh sách Cột sẵn có hoặc bấm vào cột từ danh sách Cột sẵn có , rồi bấm chèn. Cột được thêm vào hộp Công thức cột tùy chỉnh .

  2. Trong hộp Công thức Cột Tùy chỉnh, hãy nhập & sau cột đầu tiên bạn đã chèn vào. Toán tử & được dùng để kết hợp các giá trị.

  3. Xác định dấu phân cách giữa các giá trị. Trong ví dụ này, hãy xác định khoảng cách làm dấu phân cách giữa các giá trị bằng cách xác định "".

  4. Kiểu "&" sau khi các "".

  5. Kiểu & sau khi " ".

  6. Xác định cột thứ hai mà bạn cần phối sau khi &bằng cách bấm đúp vào tên cột trong danh sách Cột sẵn có . Hoặc bấm vào cột từ danh sách Cột sẵn có , sau đó bấm chèn. Trong ví dụ này, chúng tôi phối vào cùng một cột như phiên bản cũ hơn (OrderID và ID khách hàng), phân tách bởi dấu cách.

   Xác định công thức cột tùy chỉnh để phối các giá trị cột

 4. Bấm OK để tạo một cột tùy chỉnh ở cuối bảng truy vấn với sáp nhập giá trị từ cột gốc. Trong trường hợp này, các cột gốc đều có trong bảng truy vấn. Đổi tên tên cột tùy chỉnh như mong muốn.

  Cột phối tùy chỉnh

Lưu ý: Trình Soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video dưới đây Hiển thị cửa sổ Soạn thảo truy vấn xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel. Để xem trình Soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống. Video Hiển thị một cách để hiển thị trình Soạn thảo truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Lưu ý: Trình Soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video dưới đây Hiển thị cửa sổ Soạn thảo truy vấn xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel. Để xem trình Soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống. Video Hiển thị một cách để hiển thị trình Soạn thảo truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Chèn cột tùy chỉnh vào bảng

Định hình dữ liệu

Trợ giúp Microsoft Power Query cho Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×