Phần Web trình xem trang

Bạn có thể dùng Phần Web Trình xem Trang để hiển thị một trang Web, tệp hoặc thư mục trên Trang Phần Web. Bạn nhập một siêu kết nối, đường dẫn tệp hoặc tên thư mục để kết nối đến nội dung.

Lưu ý: 

 • Bạn chỉ có thể dùng Phần Web Trình xem Trang trong một trình duyệt hỗ trợ thành phần HTML IFRAME.

 • Để hiển thị tệp hoặc thư mục, cần có Microsoft Internet Explorer.

Trong bài viết này

Các cách bạn có thể dùng Phần Web Trình xem Trang

Phần Web Trình xem Trang sẽ hiển thị một trang Web như thế nào trong một Trang Phần Web

Các thuộc tính riêng của Phần Web Trình xem Trang

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Các cách bạn có thể dùng Phần Web Trình xem Trang

Bạn có thể dùng Phần Web Trình xem Trang để hiển thị:

 • Một nguồn tin tức Internet yêu thích trong phần tóm tắt tin tức riêng biệt của Trang Phần Web.

 • Một danh sách các tệp nhóm công tác hiện hoạt trên một máy chủ mạng mà bạn muốn xem thường xuyên.

 • Tài liệu hoặc bảng tính thường được sử dụng.

Đầu Trang

Phần Web Trình xem Trang sẽ hiển thị một trang Web như thế nào trong một Trang Phần Web

Nội dung được liên kết của Phần Web Trình xem Trang tách biệt với các nội dung khác trên Trang Phần Web nhờ sử dụng thành phần HTML IFRAME. Thành phần này đảm bảo rằng bất kỳ thành phần HTML nào được hiển thị như là nội dung trong Phần Web Trình xem Trang sẽ không xung đột với các thành phần HTML khác trên Trang Phần Web. Ví dụ, Trang Phần Web có thể đang chứa thành phần HTML FORM, và trang sẽ không được hiển thị đúng nếu nội dung được nối kết cũng chứa thành phần HTML FORM không nằm trong thành phần HTML IFRAME.

Phần Web Trình xem Trang hiển thị nội dung không đồng bộ so với phần còn lại của trang. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem và sử dụng các Phần Web khác trên trang nếu nối kết mất một thời gian dài để trả về nội dung.

Đầu Trang

Các thuộc tính riêng của Phần Web Trình xem Trang

Các thuộc tính riêng của Phần Web Trình xem Trang được liệt kê dưới đây.

Lưu ý: Bạn không thể xem hoặc sửa bất kỳ phần nào trong các thuộc tính tùy chỉnh này ở dạng xem cá nhân.

Thuộc tính

Mô tả

Nhóm Trang Web, Thư mục, hoặc Tệp

Xác định kiểu nội dung mà bạn muốn hiển thị trong Phần Web Trình xem Trang.

Chọn một trong những thao tác sau:

 • Trang Web     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị một trang Web như nội dung của Phần Web Trình xem Trang. Tùy chọn này tự động nhập Giao thức Truyền Siêu văn bản (http://) trong hộp văn bản Nối kết và ẩn nút Duyệt nếu nút này hiển thị. Đây là giá trị mặc định.

 • Thư mục     Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị một danh sách các tệp trong một thư mục. Tùy chọn này ẩn nút Duyệt nếu nút này hiển thị.

 • Tệp     Chọn tùy chọn này để hiển thị nội dung của một tệp. Tùy chọn này hiển thị nút Duyệt bên dưới hộp văn bản Nối kết. Tệp mở ra trong một cửa sổ trình duyệt riêng hoặc bên trong Phần Web nếu ứng dụng mở tệp hỗ trợ kích hoạt cùng dòng cho tệp đó trong cửa sổ trình duyệt.

Nối kết

Xác định một siêu kết nối, thư mục hoặc tệp để liên kết đến nội dung mà bạn muốn hiển thị trong Phần Web Trình xem Trang:

 • Nếu bạn chọn Trang Web như trên đây, bạn cần phải nhập một siêu kết nối hợp lệ. Hai giao thức siêu kết nối hợp lệ mà bạn có thể dùng là:

  • Giao thức Truyền Siêu văn bản (http://)

  • Giao thức Truyền Siêu văn bản với quyền riêng tư, sử dụng mã hóa (https://) Tầng Ổ cắm An toàn (SSL)

   Bạn có thể sử dụng một URL tuyệt đối hoặc URL tương đối. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng đường dẫn tệp.

 • Nếu bạn chọn Thư mục như trên đây, bạn phải nhập một thư mục mạng hoặc thư mục cục bộ hợp lệ. Để hiển thị thư mục cần phải có Microsoft Internet Explorer.

 • Nếu bạn chọn Tệp như trên đây, bạn phải nhập một đường dẫn tệp hợp lệ. Để hiển thị tệp cần phải có Microsoft Internet Explorer. Bạn cũng có thể chọn Duyệt để xác định vị trí tệp.

Đầu Trang

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Tất cả các Phần Web chia sẻ một tập hợp các thuộc tính chung điều khiển hình thức, bố trí và các đặc điểm nâng cao của chúng.

Lưu ý: Các thuộc tính Phần Web chung mà bạn thấy trong ngăn công cụ có thể khác so với những gì được lưu lại trong phần này vì một vài lí do:

 • Để xem phần Nâng cao trong ngăn công cụ, bạn phải có quyền thích hợp.

 • Đối với một Phần Web cụ thể, nhà phát triển Phần Web có thể đã chọn không hiển thị một hoặc nhiều thuộc tính chung này hoặc có thể đã chọn tạo và hiển thị các thuộc tính bổ sung không được liệt kê dưới đây trong các phần Hình thức, Bố tríNâng cao của ngăn công cụ.

 • Một số quyền và thiết đặt thuộc tính có thể vô hiệu hóa hoặc ẩn các thuộc tính Phần Web.

Hình thức

Thuộc tính

Mô tả

Tiêu đề

Xác định tiêu đề của Phần Web xuất hiện trong thanh tiêu đề của Phần Web.

Chiều cao

Xác định chiều cao của Phần Web.

Chiều rộng

Xác định chiều rộng của Phần Web.

Trạng thái Chrome

Xác định liệu toàn bộ Phần Web có xuất hiện trên trang khi người dùng mở Trang Phần Web không. Theo mặc định, trạng thái chrome được đặt ở chế độ Thường và toàn bộ Phần Web xuất hiện. Chỉ thanh tiêu đề xuất hiện khi trạng thái được đặt ở chế độ Thu nhỏ.

Kiểu Chrome

Xác định hiển thị hoặc không hiển thị thanh tiêu đề và đường viền của khung Phần Web.

Bố trí

Thuộc tính

Mô tả

Ẩn

Xác định Phần Web có thể thấy được khi người dùng mở Trang Phần Web không. Nếu chọn hộp kiểm, Phần Web có thể thấy được chỉ khi bạn thiết kế trang và có đuôi (Ẩn) được nối tới tiêu đề.

Bạn có thể ẩn một Phần Web nếu bạn muốn dùng nó để cung cấp dữ liệu cho Phần Web khác thông qua kết nối Phần Web nhưng bạn không muốn hiển thị Phần Web đó.

Hướng

Xác định hướng của văn bản trong nội dung Phần Web. Ví dụ, tiếng Ả-rập là ngôn ngữ viết từ phải-qua-trái; tiếng Anh và hầu hết các ngôn ngữ châu Âu khác được viết từ trái-qua-phải. Thiết đặt này có thể không khả dụng cho tất cả các kiểu Phần Web.

Vùng

Xác định vùng trên Trang Phần Web nơi mà Phần Web được đặt.

Lưu ý: Các vùng trên Trang Phần Web không được liệt kê trong hộp danh sách khi bạn không có quyền sửa đổi vùng.

Chỉ mục Vùng

Xác định vị trí của Phần Web trong một vùng khi vùng đó chứa nhiều hơn một Phần Web.

Để xác định thứ tự, hãy nhập một số nguyên dương vào hộp văn bản.

Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trên xuống dưới, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở trên cùng của vùng. Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trái qua phải, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở bên trái của vùng.

Ví dụ, khi bạn thêm một Phần Web vào một vùng trống có thứ tự từ trên xuống dưới, Chỉ mục Vùng là 0. Khi bạn thêm Phần Web thứ hai vào phần dưới cùng của vùng, Chỉ mục Vùng của Phần Web này sẽ là 1. Để chuyển Phần Web thứ hai lên phần trên cùng của vùng, hãy nhập 0, rồi nhập 1 cho Phần Web đầu tiên.

Lưu ý: Mỗi Phần Web trong vùng phải có một giá trị Chỉ mục Vùng duy nhất. Do vậy, việc thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho Phần Web hiện tại cũng có thể thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho các Phần Web khác trong vùng.

Nâng cao

Thuộc tính

Mô tả

Cho phép Thu nhỏ

Xác định Phần Web có thể được thu nhỏ hay không.

Cho phép Đóng

Xác định Phần Web có thể được loại bỏ khỏi Trang Phần Web hay không.

Cho phép Ẩn

Xác định Phần Web có thể được ẩn hay không.

Cho phép Thay đổi Vùng

Xác định Phần Web có thể được chuyển đến vùng khác hay không.

Cho phép Kết nối

Xác định Phần Web có thể tham gia các kết nối với các Phần Web khác hay không.

Cho phép Sửa trong Dạng xem Cá nhân

Xác định các thuộc tính Phần Web có thể được sửa đổi trong dạng xem cá nhân hay không.

Chế độ Xuất

Xác định mức dữ liệu được phép xuất cho Phần Web này. Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, thiết đặt này có thể không khả dụng.

Tiêu đề URL

Xác định URL của một tệp chứa thông tin bổ sung về Phần Web. Tệp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm tiêu đề Phần Web.

Mô tả

Xác định Mẹo Màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ chuột lên tiêu đề Phần Web hoặc biểu tượng Phần Web. Giá trị của thuộc tính này được dùng khi bạn tìm kiếm Phần Web bằng cách dùng lệnh Tìm kiếm trên menu Tìm Phần Web của ngăn công cụ trong các bộ sưu tập Phần Web sau: Trang, Máy chủ Ảo và Trang Phần Web.

URL trợ giúp

Xác định vị trí của một tệp chứa thông tin Trợ giúp về Phần Web. Thông tin Trợ giúp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm lệnh Trợ giúp trên menu Phần Web.

Chế độ Trợ giúp

Xác định một trình duyệt sẽ hiển thị nội dung Trợ giúp cho Phần Web như thế nào.

Chọn một trong những thao tác sau:

 • Mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web.

 • Phi mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng không phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web này. Đây là giá trị mặc định.

 • Dẫn hướng Mở trang Web trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Lưu ý: Mặc dù Phần Web Microsoft ASP.NET tùy chỉnh hỗ trợ thuộc tính này, các chủ đề Trợ giúp Windows SharePoint Services 3.0 mặc định chỉ mở trong một cửa sổ trình duyệt riêng.

URL Hình ảnh Biểu tượng Ca-ta-lô

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng như biểu tượng Phần Web trong Danh sách Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

URL Hình ảnh Biểu tượng Tiêu đề

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng trong thanh tiêu đề Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

Nhập Thông báo Lỗi

Xác định thông báo xuất hiện nếu có vấn đề nhập Phần Web.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×