Phóng to hoặc thu tài liệu, bản trình bày hoặc trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể phóng to để xem cận cảnh tệp của mình hoặc thu nhỏ để xem thêm chi tiết của trang với kích cỡ được giảm. Bạn cũng có thể lưu một thiết đặt thu phóng cụ thể với một tài liệu, mẫu, bản trình bày hoặc trang tính.

 1. Trong Word, Outlook, PowerPoint hoặc Excel, trên thanh trạng thái, hãy bấm vào con trượt thu phóng .

  Con trượt Thu phóng

 2. Trượt đến thiết đặt thu phóng tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn. Bấm - hoặc + để phóng theo từng nấc tăng dần.

Lưu ý: Trong Outlook, con trượt thu phóng sẽ phóng chỉ nội dung trong ngăn đọc.

Bạn có thể chọn tỉ lệ hiển thị của tài liệu, bản trình bày hoặc trang tính trên màn hình.

Trong Word

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Nhóm Thu phóng trên tab Dạng xem

 • Trên tab xem , trong nhóm thu phóng , bấm thu phóng 100%. Điều này trả về dạng xem để thu phóng 100%.

 • Trên tab xem , trong nhóm thu phóng , bấm vào Một trang, Nhiều tranghoặc Chiều rộng trang.

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Trong PowerPoint

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Nhóm Thu phóng trên tab Dạng xem

 • Trên tab xem , trong nhóm thu phóng , bấm vừa với cửa sổ, thay đổi bản chiếu hiện tại kích cỡ của cửa sổ PowerPoint của bạn.

  Lưu ý: Bạn cũng sẽ nút vừa với cửa sổ gần con trượt thu phóng trên thanh trạng thái. Con trượt Thu phóng

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Trong Excel

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Nhóm Thu phóng trên tab Dạng xem

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng 100%.

 • Trên tab xem , trong nhóm thu phóng , bấm thu phóng đến vùng chọn, mà đa dạng xem của ô mà bạn đã chọn.

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Trong Outlook

Trong cửa sổ Outlook chính, con trượt thu phóng là chỉ có một cách để phóng to hoặc thu. Khi bạn đang đọc hoặc sửa một thông báo, Thu phóng từ ruy-băng:

 1. Trong thư đang mở, trên tab thư , trong nhóm thu phóng , bấm thu phóng.

 2. Trong hộp thoại thu phóng , hãy nhập tỉ lệ phần trăm hoặc chọn bất kỳ thiết đặt khác mà bạn muốn.

Lưu ý: Word không lưu thiết đặt thu phóng trong tài liệu. Thay vào đó, nó sẽ mở ra một tài liệu ở mức thu phóng cuối cùng bạn đã sử dụng.

 1. Mở bản trình bày hoặc trang tính mà bạn muốn lưu cùng với một thiết đặt thu phóng cụ thể.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng.

 3. Chọn thiết đặt mà bạn muốn.

 4. Bấm Lưu.

  Lối tắt bàn phím: Ctrl + S

 1. Trong Word, Outlook, PowerPoint hoặc Excel, trên thanh trạng thái, hãy bấm phóng trượt Điều khiển Thu phóng dạng xem .

 2. Trượt đến thiết đặt thu phóng tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn. Bấm - hoặc + nút để thu phóng theo từng nấc tăng dần.

Lưu ý: Trong Outlook, con trượt thu phóng sẽ phóng chỉ nội dung trong ngăn đọc.

Bạn có thể chọn tỉ lệ hiển thị của tài liệu, bản trình bày hoặc trang tính trên màn hình.

Trong Word

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trên tab xem , trong nhóm thu phóng , bấm thu phóng 100%. Điều này trả về dạng xem để thu phóng 100%.

  Ảnh Ribbon Word

 • Trên tab xem , trong nhóm thu phóng , bấm vào Một trang, Hai tranghoặc Chiều rộng trang.

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Trong Microsoft PowerPoint

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trên tab xem , trong nhóm thu phóng , bấm vừa với cửa sổ, thay đổi bản chiếu hiện tại kích cỡ của cửa sổ PowerPoint của bạn.

  Ảnh Ribbon PowerPoint

  Lưu ý: Bạn cũng sẽ nút vừa với cửa sổ gần con trượt thu phóng trên thanh trạng thái. Con trượt thu phóng của PowerPoint

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Trong Excel

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng 100%.

  Ảnh Ribbon Outlook

 • Trên tab xem , trong nhóm thu phóng , bấm thu phóng đến vùng chọn, mà đa dạng xem của ô mà bạn đã chọn.

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Trong Outlook

Trong cửa sổ Outlook chính, con trượt thu phóng là chỉ có một cách để phóng to hoặc thu. Khi bạn đang đọc hoặc sửa một thông báo, Thu phóng từ ruy-băng:

 1. Trong thư đang mở, trên tab thư , trong nhóm thu phóng , bấm thu phóng.

  Thu phóng trên thư Outlook

 2. Trong hộp thoại thu phóng , hãy nhập tỉ lệ phần trăm hoặc chọn bất kỳ thiết đặt khác mà bạn muốn.

Trong Word

Để lưu thiết đặt thu phóng cụ thể với tài liệu hoặc mẫu của bạn để nó luôn mở ra với thiết đặt thu phóng đó, bạn phải thực hiện thay đổi trong tài liệu hoặc mẫu đầu tiên. Mà có thể đơn giản như việc thêm và xóa bỏ một ký tự (hoặc một khoảng trắng).

 1. Mở tài liệu hoặc mẫu mà bạn muốn lưu cùng với một thiết đặt thu phóng cụ thể.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng.

  Ảnh Ribbon Word

 3. Chọn thiết đặt mà bạn muốn.

 4. Thêm và xóa bỏ một ký tự trong tài liệu hoặc mẫu.

 5. Bấm Lưu.

  Lối tắt bàn phím: Ctrl + S

Trong PowerPoint hoặc Excel

 1. Mở bản trình bày hoặc trang tính mà bạn muốn lưu cùng với một thiết đặt thu phóng cụ thể.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng.

 3. Chọn thiết đặt mà bạn muốn.

 4. Bấm Lưu.

  Lối tắt bàn phím: Ctrl + S

 1. Trên thanh trạng thái, hãy bấm phóng trượt Con trượt Thu phóng .

 2. Trượt đến thiết đặt thu phóng tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn.

Đầu trang

Bạn có thể chọn tỉ lệ hiển thị của tài liệu, bản trình bày hoặc trang tính trên màn hình.

Trong Word

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng 100%.

  Ảnh Ribbon Word

 • Trên tab xem , trong nhóm thu phóng , bấm vào Một trang, Hai tranghoặc Chiều rộng trang.

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Trong PowerPoint

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Vừa với Cửa sổ.

  Ảnh Ribbon PowerPoint

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Trong Excel

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng 100%.

  Ảnh Ribbon Outlook

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng đến Vùng chọn.

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, sau đó nhập một tỉ lệ phần trăm hoặc chon bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn.

Trong Outlook

 1. Trong thư đang mở, trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm thu phóng , bấm thu phóng.

  Thu phóng trên thư Outlook

 2. Trong hộp thoại thu phóng , hãy nhập tỉ lệ phần trăm hoặc chọn bất kỳ thiết đặt khác mà bạn muốn.

Trong Word

Để lưu một thiết đặt thu phóng cụ thể cùng với tài liệu hoặc mẫu của bạn để tài liệu hoặc mẫu đó luôn mở với thiết đặt thu phóng này, trước tiên bạn phải thực hiện thay đổi cho tài liệu hoặc mẫu. Thêm và xóa một khoảng trắng là tất cả những gì cần làm để đảm bảo rằng tài liệu hoặc mẫu đã được sửa và thiết đặt được lưu.

 1. Mở tài liệu hoặc mẫu mà bạn muốn lưu cùng với một thiết đặt thu phóng cụ thể.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng.

  Ảnh Ribbon Word

 3. Chọn thiết đặt mà bạn muốn.

 4. Thêm và xóa bỏ một khoảng trắng trong tài liệu hoặc mẫu.

 5. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Lưu.

Trong PowerPoint hoặc Excel

 1. Mở bản trình bày hoặc trang tính mà bạn muốn lưu cùng với một thiết đặt thu phóng cụ thể.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng.

 3. Chọn thiết đặt mà bạn muốn.

 4. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Lưu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×